Gościmy

Odwiedza nas 77  gości oraz 0 użytkowników.

Polska 81,4% Polska
United States of America (the) 4,0% United States of America (the)
Niemcy 3,3% Niemcy

Razem:

54

Krajów
002943
Dzisiaj: 2
Ten tydzień: 124
Ten miesiąc: 188

Licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej seria historyczna zobrazuje część wydarzeń, które przedstawiam na stronie Epopeja Millenium. Jest to seria z 1938 roku "11 listopada. 20 rocznica odzyskania niepodległości". Nie jest to pełna seria, gdyż następne jej walory przedstawiają już obrazy po II rozbiorze Polski. A jest to okres w zbieractwie "studni bez dna". Rozbiory, powstania, wojny, chcąc coś zbierać z tego okresu należałoby skupić sie tylko na jednym danym temacie. Dla ciekawostki podam, że część nakładu tej serii wykorzystano do sporządzenia przedrukowego Generalnej Guberni.

 

Kolejne strony w artykule "Wstęp" to:

- strona 2 Portrety władców Polski na arkusikach Solidarności;

- strona 3 Poczet Królów Polskich na medalach;

- strona 4 Seria Królewska w/g projektu Witolda Korskiego;

- strona 5 Poczet Królów Polskich na projektach banknotów;

- strona 6-12 Karciani króle;

- strona 13 Bitwa pod Grunwaldem na kartach do gry;

- strona 14 Odsiecz wiedeńska na kartach do gry;

- strona 15 Władcy Polski na kartach do gry;

- strona 16 Cykl portretów królów Polski namalowanych przez Marcelego Bacciarellego;

- strona 17 Portrety władców Polski wykonane przez uczniów Jana Matejki: Leonarda Stroynowskiego i Zygmunta Papieskiego;

- strona 18 Herby własne polskich królów;

- strona 19-23 Jokery karciane

- strona 24 Wybitni Dowódcy Polscy

 

W tej samej witrynie, w której jest "Epopeja Millenium" pracuję nad tematem "Epopeja Przymierza", który w menu pod tym właśnie tytułem ma swoje odzwierciedlenie. Jest to książka Klemensa Brentano zapisana według widzeń świątobliwej ANNY KATARZYNY EMMERICH zobrazowanej przez walory filatelistyczne. Tytuł książki to "Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Marii wraz z tajemnicami Starego Przymierza", czyli poprzedzam wydarzenia, które doprowadziły do chrztu Polski.

 

34 28
29 30
31 32
33 35
36 27

 

48

 

49 50
51 52
53 54
55 56
57 58

 

Dla ciekawości podam, że Dzień Pamięci - Dzień Zawieszenia Broni, święto obchodzone w krajach Wspólnoty Narodów oraz we Francji na cześć poległych żołnierzy w wojnach obchodzone jest właśnie 11 listopada. W ten dzień o godzinie 11 (o godzinie 11 nastąpiło zawieszenie broni) cześć poległym oddawana jest w formie dwóch minut ciszy. Każdy z obywateli, o ile ma sposobność, przystaje na tę chwilę.

 

2015 Australijska moneta 2 USD. Królewska Mennica Australijska wybiła monetę 2 dolarów, aby uczcić 100. Rocznicę Bitwa o Gallipoli – bitwy toczonej od 25 kwietnia 1915 do 9 stycznia 1916 roku, która w założeniu ententy miała być początkiem większej operacji mającej za zadanie zdobycie Stambułu (stolicy Imperium Osmańskiego), przejęcie kontroli nad cieśninami tureckimi, odblokowanie drogi dostaw wojskowych do Rosji i wyeliminowanie z I wojny światowej Imperium Osmańskiego. Upamiętniając 100 lat od lądowania w zatoce Anzac (miejsce sławnego desantu żołnierzy ANZAC 25 kwietnia 1915 roku. W czasie kampanii o Gallipoli przez 8 miesięcy stanowiła główna bazę dla żołnierzy australijskich i nowozelandzkich), inspirowany makiem, charakterystyczny i mocny czerwony nadruk zawiera uroczyste słowa Lest We Forget „Abyśmy zapomnieli”.
 
Ta specjalna moneta zawiera pierscień maku wśród krzyży, aby zaznaczyć poległych, oznaczając groby nieznanych bohaterów. Pierścień jest przymocowany do zwykłych maków, a mak został powiązany z „wojną o zakończenie wszystkich wojen” z powodu wiersza „In Flanders Fields”.
 
Dzień ten nazywany jest także Dniem Maku, z uwagi na zwyczaj noszenia w tym dniu sztucznych maków przypiętych do ubrania na znak pamięci. Maki te są sprzedawane przez Brytyjską Legię Królewską a dochód przeznaczony jest na rzecz weteranów.
 
Wiersz „Na polach Flandrii”, którego tekst wiersza zdobi pola na tej monecie został napisany przez pułkownika Johna McCrae w 1915 roku podczas I wojny światowej, podczas drugiej bitwy pod Ypres. To tutaj zginął przyjaciel McCrae'a, co było inspiracją dla wiersza. McCrae, lekarz, był odpowiedzialny za mały punkt pierwszej pomocy podczas bitwy i napisał wiersz ołówkiem na stronie wyrwanej z jego książki wysyłkowej. Wzór monety zawiera również upamiętniające we Flandrii Pola wyrzeźbione skowronki, które otaczają pomarańczowe pierścienie reprezentujące blask zachodu słońca, jak wspomniano w wierszu wojennym, pomarańczowy kolor rewersu przedstawiający „blask zachodu słońca”.
 

475

 

Zbliżająca się pielgrzymka papieża Franciszka i jego wizyta na Jasnej Górze, połączona z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski, przeważyła o wyborze tematu MILLENIUM, a może przede wszystkim dlatego, że władze nie zezwoliły na przyjazd papieża Pawła VI na centralne uroczystości w 1966 roku. Cofnięto również zgodę na wyjazd kardynała Stefana Wyszyńskiego do Watykanu.

 

Milenium chrztu Polski, dokonanego przez Mieszka I w 966 roku, miało miejsce na Jasnej Górze w roku 1966.
Inicjatorem był prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Dokonano wówczas odnowienia aktu zawierzenia Matce Boskiej i powierzenia narodu polskiego pod Jej opatrzność na kolejne 1000 lat. Centralne uroczystości odbyły się w Gnieźnie 3 maja.


Milenium poprzedzała Wielka Nowenna, odprawiana przez dziewięć kolejnych lat (1957-1966).

 

Obrazek pamiątkowy z wpisem Kazimierza Kardynała Nycza, który mówi o kilku wydarzeniach z historii.

 

Podczas drugiego i ostatniego konsystorza, wyznaczonego na dzień 12 stycznia 1953, papież Pius XII zamierzał mianować 24 nowych kardynałów. Wśród mianowanych był również metropolita warszawski abp Stefan Wyszyński. Niestety, władze komunistyczne nie wyraziły zgody na wyjazd Prymasa do Rzymu.
 
Z okazji nominacji kardynalskiej, na dzień 12 stycznia 1953 wyznaczono uroczystość poświęcenia Domu Arcybiskupów Warszawskich. Tytuł kardynalski Prymas Wyszyński przyjął 4 lata później, w maju 1957 roku, już po zakończeniu czasu internowania.
 
Jan Chrzciciel stoi na skale na Pustyni Judzkiej i przemawia, mocno gestykulując. Ludzie słuchaj go z zainteresowaniem. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2) – nawołuje święty. Jan mówi o tym, że wkrótce nadejdzie zesłany z nieba Mesjasz. Dlatego wskazuje palcem na niebo. U jego stóp leży biały baranek – znak zbawczej ofiary Pana Chrystusa. To właśnie Jan Chrzciciel, kiedy pierwszy raz ujrzał Pana Jezusa, powiedział o Nim: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). W ręce święty trzyma laskę zakończoną niewielkim krzyżem z chorągiewką. Krzyż symbolizuje oczywiście śmierć Pana Jezusa na krzyżu, a chorągiewka – Jego zmartwychwstanie.
 
500

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÓLOWIE POLSCY WYMIARY: 9 x 20 cm

 

Szczególna wartość znaczków z tego okresu wynika z faktu, że nie są one wydawane oficjalnie lecz drukowały je niezależne drukarnie w konspiracji przed reżimem rządzącym. Za ich posiadanie lub rozprowadzanie można było się narazić na kary więzienia, i inne szykany. Czynem wręcz heroicznym było drukowanie czegokolwiek poza oficjalnym obiegiem. Znaczki Solidarności podziemnej pełniły ważną rolę w walce z reżimem komunistycznym. Oprócz wartości poznawczych i artystycznych były dla ludzi symbolem braku uległości wobec władzy. Dochód ze sprzedaży znaczków przeznaczony był na utrzymanie podziemnych struktur Solidarności. Pieniądze otrzymane z ich sprzedaży pokrywały koszty papieru, i innych materiałów poligraficznych. Cena znaczka już w okresie jego wydawania była stosunkowo wysoka, stanowiła formą cegiełki wspierającej Solidarność. Poczta podziemna to nie była strukturą jednolitą, istniało wiele niezależnych wydawnictw, które powstawały w sposób żywiołowy. Jakość druku zależała od możliwości technicznych jakimi dysponowały. Często był to słaby papier, jednobarwny wydruk i nierówno obcięte brzegi. Niektóre drukarnie robiły prawdziwe perełki, które niczym nie ustępowały znaczkom wydawanym oficjalnie. Precyzja wykonania druku wielobarwnego oraz ząbkowania zaskakuje bardzo dobrą jakością jak na ówczesne możliwości poligrafii. Pierwsze znaczki stanu wojennego były robione już w obozach internowania, z oczywistych przyczyn miały bardzo mały nakład.

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z coraz większym entuzjazmem skłaniam się ku medalierstwu. Medale mają w sobie jakąś siłę przyciągania. W połączeniu z filatelistyką dają wspaniały obraz żądanego elementu. Ważniejsze wydarzenia historyczne zawarte na moich stronach internetowych, podejrzewam, że będą miały też oddźwięk medali. Najprzód Poczet Królów Polskich, seria chełmska i koszalińska. Podobna gramatura, wielkość i wzory na medalach władców polskich w/g pocztu Jana Matejki. Medale będą ułożone w sposób chronologiczny w/g dat królowania.

 

Poczet chełmskich medali królewskich zawiera 16 medali tzw. numerowanych, które należały do "pierwotnego" pocztu. Gdy okazało się, że seria nie będzie kontynuowana, jako uzupełnienie, zaczęto doliczać do serii również medale jubileuszowe miast, które na awersach miały wizerunki królów o podobnym wyglądzie i tego samego autora. Wydawnictwa medali zaprzestano z prostych przyczyn, PTTK wyczerpały się się finanse i padła dystrybucja. Rozwój serii przypadł na początek lat 90-tych, czyli początek zmian gospodarczych i rodzącego się kapitalizmu, za wszystko trzeba było płacić i to znacznie więcej niż do tej pory. Widać to już przy dostępności Hermana (ostatni wydany medal), gdzie cześć nakładu nie została odebrana z mennicy i teraz jest to najrzadziej spotykany medal. Kolejne medale były przygotowane „do produkcji” (Jagiełło i Batory). Co ciekawe, całkiem niedawno Jagiełło w metalu (w oficjalnych danych, powstała jedynie gipsowa matryca), pojawił się na aukcji.

 

Z medali z serii koszalińskiej warto wspomnieć o różnych rewersach z Bolesławem Krzywoustym, te mniej znane ( i mniej liczne), przedstawiają zarys wybrzeża Bałtyku z Zatoką Gdańską.

 

Seria: PTTK Chełm
Artysta : Jerzy Jarnuszkiewicz
Lata edycji : 1982r -1992r
Ilość typów wybitych : 21
Wymiary : 70mm, 120g
Metal : brąz oraz brąz pokryty oksydowanym srebrem (dwa  warianty)

 

Seria: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (PTN), wcześniej Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne (PTAiN) Koszalin
Projekt artystka Ewa Olszewska-Borys
Lata edycji : 1985-2003
Ilość typów wybitych : 42
Wymiary : 70mm, +/-149
Metal: brąz pokryty srebrem oksydowanym i brąz (dwa warianty)

 

Z tych dwóch serii portrety 42 władców Polski tworzą wspaniały zbiór medali.

 

Awers: Centralnie wizerunek Mieszka I. W otoku napis: MIESZKO I/ 960-992 Sygnowany: JJ
Rewers: Centralnie wizerunek Dobrawy. W otoku napis: DOBRAWA/ 966-977.
Czas powstania: 1985 r.

 

113

 

Awers: Centralnie wizerunek Bolesława Chrobrego. W otoku napis: BOLESŁAW CHROBRY/992-1025 Sygnowany: JJ
Rewers: W polu orzeł z denar. Na otoku napis: ORZEŁ Z DENARA "PRINCES POLONIE" - OK. 1000 R. ZW PTTK CHEŁM 1985, Nr. 2.
Czas powstania: 1987 r.

 

114

 

Awers: Centralnie wizerunek Mieszka II. W otoku napis: MIESZKO II/1025-1034. Sygnowany: JJ.
Rewers: Centralnie wizerunek Rychezy. W otoku napis: RYCHEZA 1025-1034.
Czas powstania: 1988 r.

 

115

 

Awers: Centralnie wizerunek Kazimierza Odnowiciela. W otoku napis: KAZIMIERZ ODNOWICIEL 1034-1058. Sygnowany JJ
Rewers: Centralnie głowica kolumny. W otoku napis: GŁOWICA KOLUMNY KATEDRY WAW. POCZ. XI. W PTTK CHEŁM NR 4.

Czas powstania: 1990 r.

 

70

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w prawo, z prawą ręką wspartą na mieczu. W otoku napis BOLESŁAW II ŚMIAŁY 1058-1079
Rewers: Romańska rotunda. W otoku napis ROTUNDA ŚW. MIKOŁAJA W CIESZYNIE
Czas powstania: 1987 r.

 

64

 

Awers: Półpostać księcia w lewo, z berłem w prawej dłoni i dokumentem w lewej. W otoku napis 1079 WŁADYSŁAW I HERMAN 1102
Rewers: Cztery kolumny romańskie podpierające sklepienie krzyżowe. W otoku napisane KRYPTA ŚW. LEONARDA WAWEL-KRAKÓW
Czas powstania: 1988 r.

 

65

 

Awers: Półpostać księcia na wprost, z mieczem w dłoniach. W otoku napis 1102 BOLESŁAW III KRZYWOUSTY 1138
Rewers: Kościół romański. W otoku napis KOŚCIÓŁ ŚW. IDZIEGO INOWŁÓDŹ
Czas powstania: 1988 r.

 

60

 

Awers: Półpostać księcia na wprost. W otoku napis 1138 WŁADYSŁAW II WYGNANIEC 1146
Rewers: Widok kościoła. W otoku napis KRAKÓW KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA
Czas powstania: 1988 r.

 

116

 

Awers: Popiersie księcia trzy/czwarte w prawo, w prawej dłoni miecz, a lewa ręka spoczywa na makiecie kościoła. W otoku napis 1146-1173 BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY
Rewers: Widok kolegiaty. W otoku napis TUM POD ŁĘCZYCĄ
Czas powstania: 1989 r.

 

119

 

Awers: Półpostać księcia na tronie trzy/czwarte w prawo, z berłem w lewej dłoni. W otoku napis MIESZKO III STARY 1173-1177 1191 1198-1199 1202
Rewers: Widok kościoła od strony absydy. W otoku napis KOLEGIATA ŚW. PIOTRA W KRUSZWICY
Czas powstania: 1989 r.

 

122

 

Awers: Centralnie wizerunek Kazimierza Sprawiedliwego. W otoku napis: KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY/1177-1194. Sygnowany: JJ
Rewers: Na fakturowanym tle orzeł wg. brakteatu z lat 1177-1194. W otoku napis: ORZEŁ WG BRAKTEATU Z LAT, 1177-1194. Z.W. PTTK CHEŁM 1985 NR 11.
Czas powstania: 1987 r.

 

69

 

Awers: Centralnie wizerunek Leszka Białego. W otoku napis: LESZEK BIAŁY/1194-1227. Sygnowany JJ
Rewers: Orzeł z głową zwróconą w prawą stronę. W otoku napis: ORZEŁ WG. PIECZĘCI Z OK. 1224 R./ Z.W. PTTK CHEŁM 1987 Nr. 13.
Czas powstania: 1987 r.

 

66

 

Awers: Półpostać siedzącego księcia na wprost, z berłem w prawej dłoni. W otoku napis WŁADYSŁAW LASKONOGI 1202 , 1228-1231
Rewers: Widok kościoła od strony absydy. W otoku napis WYSOCICE KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
Czas powstania: 1990 r.

 

120

 

Awers: Półpostać księcia trzy/czwarte w lewo, z różańcem w dłoniach. W otoku napis HENRYK I BRODATY 1228-1238
Rewers: Widok kościoła od strony absydy. W otoku napis KOŚCIÓŁ CYSTEREK W TRZEBNICY
Czas powstania: 1991 r.

 

129

 

Awers: Półpostać księcia w zbroi w lewo, ze sztyletem w prawej dłoni. W otoku napis KONDRAD I MAZOWIECKI 1229,  1241-1243
Rewers: Widok gotyckiego kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ W SKALBMIERZU
Czas powstania: 1991 r.

 

121

 

Awers: Centralnie wizerunek BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO. W otoku napis: BOLESŁAW WSTYDLIWY 1243-1279. Sygnowany z prawej strony: J
Rewers: Centralnie na lekko fakturowanym tle orzeł z pieczęci z 1255 r. W otoku napis: ORZEŁ WG PIECZĘCI Z 1255 r. Z.W.PTTK CHEŁM 1987 NR.15

Czas powstania: 1989 r.

 

68

 

Awers: Centralnie portret Leszka Czarnego. W otoku napis; 1279-1288. Sygnowany: JJ.
Rewers: Na fakturowanym tle orzeł wg. pieczęci z 1288 r. Na otoku napis: ORZEŁ WG. PIECZĘCI Z 1288 R. PTTK CHEŁM NR 16.
Czas powstania: 1998 r.

 

67

 

Awers: Centralnie na wgłębionym tle profil Przemysła II, W otoku napis: PRZEMYSŁ II/1295-1296. Sygnowany: JJ
Rewers: Na fakturowanym tle orzeł z pieczęcie majestatycznej z 1295 r. W otoku napis: ORZEŁ WG PIECZĘCI MAJESTATYCZNEJ Z 1295 R. ZW. PTTK. CHEŁM 1986 NR 17
Czas powstania: 1988 r.

 

61

 

Awers: Półpostać króla na tronie wprost, z berłem w prawej dłoni i jabłkiem królewskim w lewej. W otoku napis WACŁAW II 1300-1305
Rewers: Gotycki kościół. W otoku napis KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA WROCŁAW
Czas powstania: 1993 r.

 

126

 

Awers: Centralnie wizerunek Władysława Łokietka. Na otoku napis: WŁADYSŁAW ŁOKIETEK 1306-1333
Rewers: Centralnie orzeł wg. pieczęci majestatycznej z 1320 r. Tło fakturowane. W otoku napis: ORZEŁ WG. PIECZĘCI MAJESTAT. Z 1320 R, ZW PTTK CHEŁM 1986 NR 10.
Czas powstania: 1989 r.

 

117

 

Awers: Centralnie portret Kazimierza Wielkiego. W otoku napis: KAZIMIERZ WIELKI/1333-1370. Sygnowany: JJ
Rewers: Centralnie orzeł w koronie. W otoku napis: ORZEŁ WG PIECZĘCI MAJESTATYCZNEJ - 1336 R./ Z.W.PPTK CHEŁM, 1985 Nr. 20.
Czas powstania: 1987 r.

 

62

 

Awers: Półpostać króla na wprost, z berłem w prawej dłoni i dokumentem w lewej. W otoku napis LUDWIK WĘGIERSKI 1370-1382
Rewers: Fragment kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE
Czas powstania: 1994 r.

 

127

 

Awers: Centralnie portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Na otoku napis: JADWIGA/1384-1933. Sygnowany JJ
Rewers: W polu orzeł w koronie. W otoku napis: ORZEŁ WG. PIECZĘCI MAJEST. Z 1386 R. PTTK CHEŁM NR 22.
Czas powstania: 1990 r.

 

118

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w lewo, po bokach daty 1386 i 1434. W otoku napis WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
Rewers: Fasada kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ POWIZYTKOWSKI LUBLIN
Czas powstania: 1994 r.

 

131

 

Awers: Półpostać króla na wprost, z kopią w lewej dłoni. W otoku napis WŁADYSŁAW III WARNENCZYK 1434-1444
Rewers: Kościół gotycki. W otoku napis KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W PIOTRAWINIE
Czas powstania: 1995 r.

 

 125

 

Awers: Półpostać króla na tronie trzy/czwarte w prawo, z berłem i jabłkiem królewskim na kolanach. Po prawej daty 1447 1492. W otoku napis KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK
Rewers: Kościół gotycki. W otoku napis KOŚCIÓŁ MARIACKI W GDAŃSKU
Czas powstania: 1995 r.

 

305

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w prawo. W otoku napis JAN I OLBRACHT 1492-1501
Rewers: Widok kościoła w otoczeniu zabudowy miejskiej. W otoku napis KOŚCIÓŁ ŚW. JANÓW TORUŃ
Czas powstania: 1995 r.

 

395

 

Awers: Popiersie króla trzy/czwarte w lewo. W otoku napis ALEKSANDER JAGELLOŃCZYK 1501-1506
Rewers: Herb miasta. W otoku napis Orchówek  Uzyskał Prawa Miejskie w 1506 r.
Czas powstania: 1982 r.

 

193

 

Awers: Półpostać króla na wprost. W lewej dłoni dokument. W otoku napis 1506-1548 ZYGMUNT I STARY
Rewers: Widok zamku od strony wieży zwanej "Kurzej Stopki". W otoku napis WAWEL KRAKÓW
Czas powstania: 1996 r.

 

134

 

Awers: Popiersie króla, lewy profil. W otoku napis ZYGMUNT AUGUST 1548-1572
Rewers: W ozdobnym kartuszu tarcza z herbem Miączyńskich - Suchekownaty (trąbka myśliwska z krzyżem nad nią). W otoku napis Kraśniczyn. Uzyskał Prawa Miejskie ok 1564 r
Czas powstania: 1984 r.

 

324

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte lewo. W otoku napis HENRYK WALEZY 1573-1574
Rewers: Widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW BYDGOSZCZ
Czas powstania: 1997 r.

 

 

335

 

Awers: Półpostać królowej na wprost, z berłem w prawej dłoni i książką w lewej. W otoku napis 1576-1596 ANNA JAGIELLONKA
Rewers: Fragment katedry z widokiem Kaplicy Zygmuntowskiej. W otoku napis WAWEL
Czas powstania: 1998 r.

 

 

306

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w prawo. Po bokach daty 1576 i 1586. W otoku napis STEFAN BATORY
Rewers: Widok kościoła w otoczeniu zabudowy miejskiej. W otoku napis FARA WITOLDOWA W GRODNIE
Czas powstania: 1998 r.

 

 

136

 

Awers: Półpostać króla na tronie trzy/czwarte w lewo, z Orderem Złotego Runa na piersi, oraz berłem w prawej dłoni i czapką Monomacha na kolanach. W otoku napis 1587 ZYGMUNT III WAZA 1632
Rewers: Ponad dachami budynków widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ NMP ŁASKAWEJ JEZUITÓW – WARSZAWA
Czas powstania: 1999 r.

 

135

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w lewo, z Orderem Złotego Runa na piersi i berłem w prawej dłoni. W otoku napis WŁADYSŁAW IV
Rewers: Fragment zabudowy miejskiej z wieżą kościelną i kopułą kaplicy. W otoku napis KATEDRA WE LWOWIE

Czas powstania: 1999 r.

 

432

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w lewo, z Orderem Złotego Runa na piersi. W prawej ręce książka, lewa dłoń spoczywa na dokumencie, a obok korona. W otoku napis JAN KAZIMIERZ
Rewers: Zespół zabudowań klasztornych. W otoku napis KLASZTOR KAMEDUŁÓW NAD WIGRAMI
Czas powstania: 2000 r.

 

132

 

Awers: Półpostać króla na tronie trzy/czwarte w prawo, z Orderem Złotego Runa na piersi, oraz berłem i jabłkiem królewskim złożonym na kolanach. W otoku napis MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI 1669-1673
Rewers: Widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ W WIŚNIOWCU
Czas powstania: 2001 r.

 

128

 

Awers: Popiersie króla w zbroi na wprost, z Orderem św. Ducha na piersi. W prawej ręce buława, a w lewej buńczuk i hełm. W otoku napis 1674 JAN III SOBIESKI 1696
Rewers: Widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ KAPUCYNÓW WARSZAWA
Czas powstania: 2001 r.

 

123

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w lewo, z Orderem Orła Białego na wstędze i Orderem Złotego Runa na piersi. W otoku napis 1697 AUGUST II MOCNY 1733
Rewers: Pośród zabudowy widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ PAULINÓW WARSZAWA
Czas powstania: 2002 r.

 

194

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w prawo, z Orderem św. Ducha na piersi. W otoku napis 1704-1710 STANISŁAW LESZCZYŃSKI 1733-1736
Rewers: Fasada kościoła. W otoku napis KLASZTOR DOMINIKANÓW TARNOBRZEG
Czas powstania: 2002 r.

 

133

 

Awers: Półpostać króla na tronie trzy/czwarte w lewo, z Orderem Złotego Runa na piersi i filiżanką w lewej dłoni. W otoku napis AUGUST III 1733-1763
Rewers: Fasada kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ WIZYTEK W WARSZAWIE
Czas powstania: 2003 r.

 

137

 

Awers: Centralnie profil Stanisława Augusta Poniatowskiego. W otoku napis: STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI/1764-1795 Sygnowany: JJ
Rewers: Orzeł w koronie z herbem Poniatowskich na piersi. W otoku napis: ORZEŁ WG PIECZĘCI WLK.KORN. Z 1780 R Z. W. PTTK CHEŁM 1985 Nr. 40.
Czas powstania: 1987 r.

 

63

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach 1978-1988 powstała seria 44 medali autorstwa Witolda Korskiego z portretami książąt i królów od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na awersach medali z tej serii przedstawiono monety bite za panowania poszczególnych władców a przedstawiające ich podobizny. Rewersy nawiązują do znaczących wydarzeń, które miały miejsce w czasie ich panowania. Jest tu zawarta nasza historia zakodowana w przedstawionej na tych medalach symbolice, a zarazem zawarte piękno reliefu, głęboko przemyślaną koncepcję każdego medalu, trafnie dobrane wyobrażenia i oddanie stylu epoki, którą reprezentują. Medale z serii królewskiej zostały wydane przez PTAiN a wybite w Mennicy Warszawskiej.

 

45

 

Mieszko I 960-992

 

Awers: Wizerunek denara Mieszka I. U góry napis MISICO (CMLX?) CMXCII (lata panowania). Data 960 z znakiem "?" jako niepewna.

Rewers: Postać Mieszka i Dobrawy nad powalonym posągiem pogańskiego Światowida, poniżej data chrztu CMLXVI. Na szerokim otoku centralnie u góry przedstawiono rewers denara z awersu medalu. Po bokach i na dole otoku widoczne są swastyki (symbol słońca).

 

1a

 

1

 

Myślę, że taki rodzynek medalu z tombaku nie popsuje całego zbioru srebrzonych medali z tombaku, a wręcz przeciwnie nada jemu bardziej ciekawe zainteresowanie.


Bolesław I Chrobry 992-1025


Awers: Wizerunek denara GNIEZDUN CIVITAS z podobizną Chrobrego. Po bokach umieszczono daty panowania CMXCII - MXXV. Na medalu brak jest nazwy emitenta i nr serii (na części nakładu zamieszczono).


Rewers: Centralnie widoczny wizerunek ptaka (orzeł) z denara PRINCES POLONIA nad mieczem Szczerbcem. Pod mieczem napis INCLITUS (przesławny). Na szerokim otoku krzyż z czterema kropkami, oraz napis BOLI/SLVS/REX. Kropka w górnej części symbolizuje słońce.

 

45

 

45a

 

I jeszcze raz medal - Bolesław I Chrobry. Poniższy medal zawiera nazwę emitenta i numer serii.
 
Hipotetyczna wersja wydarzeń - po wybiciu kilku sztuk (2-10 szt) nowego zamówienia, mennica przedstawia osiągnięty efekt końcowy przedstawicielom emitenta, który wyraża swoją akceptację (lub nie !!!) przed dalszą produkcją pełnoskalową. Być może z jakiś powodów w tym konkretnym przypadku, napis nie przypadł do gustu zamawiającemu. Potwierdzeniem tej tezy może być wygląd napisów na kolejnych medalach w serii. Jest on wypukły, wkomponowany w symbolikę treści.
 
Kilka ciekawych obserwacji i wniosków:
 
- rzadko spotykana jest wersja z napisem na medalach brązowych;
- medali z napisem nie jest więcej niż kilka (poniżej 20) szt.
- częstotliwość (bardzo jednostkowa) pokazywania się tych medali na aukcjach, potwierdza ich rzadkość.
 
Innego zdania jest mój sympatyczny Kolega Maciej, który w medalierstwie „siedzi” od dawna. Twierdzi, że na aukcjach to nie ma często większego znaczenia, wyglądają tak samo i są tak samo dobre.
 
Bądź tu mądry i pisz wiersze. Ale myślę, że w zbiorze warto pokazać taką ciekawostkę. Więcej trochę opisu dla tych medali:
 
Denar z awersu madalu znany jest tylko w jednym egzemplarzu, przechowywanym w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jego średnica wynosi około 18 mm, a waga 1,67 grama.
 
Na rewersie medalu umieszczono centralnie stylizowanego „orła” (ptaka) wzorowanego na denarze PRINCES POLONIE (książę Polski) nad legendarnym szczerbcem – symbolizującym wyprawę kijowską, kiedy to według podań historycznych, Bolesław Chrobry wjeżdżając w mury miasta Kijowa, przez uderzenie mieczem w bramę symbolicznie obejmował go we władanie. W momencie tego uderzenia miecz się wyszczerbił, co stało się później powodem i przedmiotem wielu podań i opisów literackich. Pod mieczem napis INCLITUS (przesławny). Na szerokim otoku krzyż z czterema kropkami – motyw zaczerpnięty z denara BOLIZLVS DUX INCLITVS (Bolesław książę przesławny) oraz napis BOLI/SLVS/REX. Kropka w górnej części modelu jest uproszczona znakiem solarnym - symbolizuje pomyślny rozwój Polski za panowania tego władcy. Ozdobny kabłączek używany przez kobiety w tych czasach stanowi dodatkowy otok wewnętrzny.
 
Całość kompozycyjna medalu nawiązuje do bogatej historii mennictwa Chrobrego oraz poczynań politycznych tego władcy.
 

 473

 

474

 

Mieszko II 1025-1034

 

Awers: Scena wręczenia księgi kościoła katolickiego przez księżną Matyldę Lotaryńską, siedącemu na tronie Mieszkowi. Całość uzupełnia napis MISICO II i lata panowania MXXV/MXXXIV. W otoku perełkowym wkomponowano nazwę emitenta z numerem serii.

Rewers: Z lewej wizerunek rycerzy niemieckich z cesarzem z napisem CONRA/DUS/IMP/II (Cesarz Konrad II). Pod stopami powalony rycerz, symbolizujący podbite i utracone polskie ziemie zachodnie. W centrum stoi Mieszko II z atrybutami władzy. Nad nim napis MISICO II R(ex) P(olonia). Z prawej- dwaj jeźdźcy (sojusznicy Konrada) Książe Kijowski Jarosław Mądry i jego brat Mścisław- zdobywcy Bełza i Grodów Czerwińskich, na medalu w postaci budowli skralnej. Obu prowadzą do Polski bracia Mieszka (Otto i Bezprym). Napis OTTO/BEZPRYM/FRATER PRODITORES (Otto, Bezprym bracia zdrajcy). U góry faliste linie symbolizują rzekę Łabę, nad którą toczono liczne boje. W dole umieszczono "czeską lipę", mającą symbolizować kraj, gdzie Mieszko był dwukrotnie więziony.

 

3a

 

3

 

Kazimierz I Odnowicel 1034-1058

 

Awers: Wizerunek denara tzw "krzyżówkę" (od wyobrażenia krzyża), moneta bita w połowie XI wieku. Z lewej strony napis CAZIM(irus)/PRIM(us)/MXXXIV/MLVIII (Kazimierz Pierwszy 1034-1058). U dołu w perełkowym otoku nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: U góry napis REGINA RICHEZA FVGIAT/ET DVX CASIMI(irus) PATRIAM/RELINQVIT (Królowa Rycheza poszła na wygnanie i Książe Kazimierz opuścił ojczyznę). Obok napisu symboliczne postacie Królowej i młodocianego Księcia trzymającego atrybuty władzy - berło i miecz. Poniżej po lewej napis DVX CASIMIR/REDVX MXXXIX (Książe Kazimierz powraca 1039 r). Niżej na koniu Kazimierz powraca z wygnania. Miecz w ręku, krzyż na piersi mają symbolizować powrót do rządów sprawiedliwych. Z prawej postacie burzące świątynie, oraz napis PA/GA/NIDE/VICTI (wieśniacy lid bezbożny demolujący świątynie - pokonani). Napis odnosi się do pojawiających się praktyk pogańskich. Na dole napis CONCORDIA ET PAX IN POLONIA (zgoda i pokój w Polsce). W centrum medalu fragment budowli (opactwo w Tyńcu), przyozdobionej w liście laurowe (zgoda buduje). Nad budowlą owocujące drzewo (symbol chwały Kościoła w Polsce), obok gołębica (Duch Święty) przynoszący krzyż - znak wiary, której rozwój nastąpił za panowania tego władcy. Nad wszystkim - Oko Opatrzności, czuwające nad Polską.

 

4a

 

4

 

Bolesław II Śmiały 1058-1079

 

Awers: Wizerunek denara tzw "królewskiego" ze stylizowaną głową króla. W otoku wpisane daty panowania MLVII - MLXXIX i napis BOLEZLAVS.Na dole nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Widoczna scena z wyprawy kijowskiej, widoczne mury Kijowa. Pośrodku drużyna królewska w marszu, poniżej scena uśmiercenia biskupa Szczepanowskiego na tle arkad wawelskich. Napis CRACOV i MLXXIX (data wydarzenia).

 

429

 

430

 

Władysław I Herman 1079-1102

 

Awers: Wizerunek denara Władysława Hermana z napisem VLADISLAVS obok głowy, podobizny księcia. Obok daty panowania MLXXIX - MCII. Nad denarem umieszczono kropkę - znak solarny, symbol rozwoju chrześcijaństwa w kraju.

Rewers: Trzy wierze z napisem CRACOW. Z lewej Ręka Opatrzności, kierująca poczynaniami Księcia. Poniżej z lewej na tle arkad postacie Księcia i palatyna Sieciecha, co potwierdzają napisy na łukach kolumn VLAD(islaus) DVX POL(oniae) i PALATINUS. Pod stopami Sieciecha wąż, symbilizujący buntowników przeciwnych księciu. Książe i Sieciech trzymają sztandar - symbol równolegle sprawowanej władzy. W reku kcięcia miecz - symbol najwyższej władzy sądowniczej. Sieciech trzyma tarczę, jako obrońca interesów i polityki władcy. Z prawej scena wygnania z kraju Sieciecha. Napis SBIGN(iew), BOLE(sław) i ZETEH FVGIAT (Zbigniew i Bolesław wypędzają Sieciecha). Sieciecha przedstawiony jest jako rycerz uchodzący w pełnym uzbrojeniu.

 

6a

 

6

 

Bolesław III Krzywousty 1102-1138

 

Awers: Wizerunek denara Krzywoustego z księciem na tronie. Obok scena walki ze smokiem, symbolizująca utarczki z pogańskim Pomorzem. Nad i pod wizerunkiem daty panowania MCII - MCXXXVIII. Obok podwójnego otoku perłowego nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Scena walki, symbol wojny z cesarzem Henrykiem V o Pomorze, powyżej gwiazda opatrzności, poniżej faliste linie przedstawiają rzekę Odrę, obok budowla mająca upamiętać obronę Głogowa. W tle całości napisy HEIN/RICUS/IMP (Henryk cesarz) i BOLE/ZLAVS/ DUX/POL (Bolesław Książe Polski).

 

7a

 

7

 

Władysław II Wygnaniec 1138-1146

 

Awers: Wizerunek przedstawia awers denara zwanego "Książe z mieczem".  Napis otokowy VLODIZLAVS wzorowany na innym dukacie "Książe na tronie". U góry skrajne daty panowania senioralnego MCXXXIIX/1138/MCXLVI/1146. Pod otokiem perełkowym podano emitenta i nr serii.

Rewers: Zawiera elementy denara "Książe i jeniec", waki "dobra" ze "złem". Na obrzeżach wizerunek orła, poniżej scena pokonania i wygnania Władysława z kraju, przez braci. Nad i pod sceną napis VLOD(izlaus) DUX/POLONIE/TERRAS/VNITVRVS/A/FRATRIBVS/EXPELLITVR/MCXLVI (Władysław książe Polski ziemi zjednoczonej a przez braci wypędzony). Popiersie z lewej ma symbolizować niemieckiego króla Konrada III (REX/CVNRATVS) z mieczem i włócznią, któremu po ucieczce z Polski Władysław złożył hołd poddańczy, prosząc o wsparcie w odzyskaniu władzy.

 

8a

 

8

 

Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1173

 

Awers: Wizerunek denara "Książe na tronie" z nieregularnym napisem BOLEZLAUS. Obok monety daty panowania senioralnego MCXLVI-MCLXXIII. Nad monetą kropka - znak solarny, symbol bujnego rozwoju kościoła w czasach panowania władcy. Poniżej monety przy kresce otokowej nazwa emitenta i nr serii.

Rewers:  Podzielony jest poziomą kreską na dwie części. Nad kreską część chwalebna - po lewej stojąca postać Bolesława z mieczem i włócznią w rękach. Obok napis w formie prostokąta BOLEZLAVS/HENR(icus)/MISICO/KAZIM(irus)/FRATRES (bracia) symbolizujący zgodność współdziałania braci. Pod spodem napis CONCORDIA IVNCTI (zgoda łączy). Z prawej strony budowla sakralna z której wyrasta winorośl z kiścią grona, symbol rozkwitu kościoła katolickiego. Pod kreską część mniej chwalebna - scena hołdu lennego cesarzowi Fryderykowi, przez Bolesława FRIDERICVS/IMP(erator)/MCLVII - BOLEZL(aus)/DUX/POL(oniae). Cesarz siedzi na tronie, a obok klęczy boso Bolesław w diademie i mieczem w ręku. Scenę uzupełniają lwy cesarskie, kiście winogron i labry.

 

9a

 

9

 

Mieszko III Stary 1173-1202

 

Awers: Wizerunek brakreata "książe z proporcem". W perełkowych półkolach napis MESICO III (góra) i MCLXXIII - MCCII (dół).

Rewers: Scena wymiany monet. Trzecia osoba protestuje NE FALSITATE NUMISMATIS TEMET IPSUM CONDEMPNES (ażeby fałszowaniem monety samego siebie nie potępił). Obok siedzącego mincerza stoi rycerz nadzorujący przebieg wymiany. Scena rozdziela na dwie części brakteaty. Górny "Dwaj książęta", dolny z wizerunkiem lwa.

 

10a

 

10

 

Kazimierz II Sprawiedliwy 1177-1194

 

Awers: Wizerunek denara (brakteat) DUX CAZIM. Nad monetą napis CAZIMIRVS II, poniżej panowania MCLXXVII - MCXCIIII.

Rewers: Centralnie umieszczono portal kolegiaty w Łęczycy ze sceną tronową. Książe siedzi na tronie z mieczem na kolanach, symbolem sprawiedliwości. Miecz owinięty jest dokumentem symbolizującym zerwanie z zasadą "senioratu". Księciu towarzyszy biskup i rycerz. Nad sceną orzeł AQVILA. Obok orła, krzyż i słońce mające symbolizować rozkwit wiary katolickiej. Z lewej postać Kazimierza niosącego model kościoła, oraz napis PROTECTOR/ECCLESIE (opiekun kościoła), z prawej brama miejska przez którą wkracza Kazimierz. Napis CRACOVIA/VRBS/FE/LIX (Kraków miasto szczęśliwe). Otok perełkowy, przy którym rozmieszczono trzy gryfy (ówczesne dekoracje sakralne), W dole nazwa emitenta i nr serii.

 

11a

 

11

 

Leszek Biały 1194-1227

 

Awers: Wizerunek denara tzw. DWIE POSTACIE Z PROPORCEM. Górnym łukiem napis LESTCVS ALBVS DVX POL(oniae) (Leszek Biały książe Polski), MCXCIV-MCCXXVII (1194-1227). Poniżej nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Centralnie umieszczona postać władcy z proporcem i tarczą ochronną wzorowaną na pieczęci Leszka Białego. Obok głowy księcia napisy: z lewej LE/S/TC/O (Leszek), z prawej AB ECCLESIA/ATQVE NOBI/LIBVS PROTE/GITVR (Przez Kościół i możnowładców protegowany). Napis ten wraz z widocznymi postaciami obok Księcia, symbolizuje na kim opierała się jego władza. Z lewej biskup Pełka w infule i z pastorałem, z prawej rycerz - wojewoda Mikołaj. Przy biskupie napis INFELICES/ CRVCIATUS/DVO CONTRA/PRUSS. GENT/MCCXII/III (Nieszczęsne dwie wyprawy krzyżowe przeciwko Prusom 1222/3), pod mieczem rycerza napis BELLA CVM/RVTHENIS/AD/MCCV/VICTORIA AB/ZAVICHOST (Wojna z Rusinami roku pańskiego 1205, zwcięstwo pod Zawichostem), wygranej bitwie, która umożiwiła ekspansje na tereny wschodnie. Pod załamaną kreską, robiący wrażenie tronu napis CONVENTVS GANSZAVIENSIS (Zgromadzenie w Gąsawie) mające przynieść uchwałę o zjednoczeniu Pomorza z ziemiami Polski. Niżej nagi jeździec (Leszek Biały), uciekający przed wojami Odonica i Świętopełka, zamordowany w czasie tej ucieczki. Strzała wbita w plecy i napis LESTCO/OCCISVS/MCCXXVII (Śmierć Leszka 1227).

 

12a

 

12

 

Władysław III Laskonogi 1202-1206

 

Awers: Wizerunek denara tzw. KSIĄŻE SIEDZĄCY Z MIECZEM w jego otoku napis VOLDISV (Władysław). W perełkowym otoku medalu napis VLADISLAVS DVX POL(oniae) A CRVRVM PENVITATE "LASKONOGI" APPELLATVS (Władysław książe Polski, od ułomności nóg przezywany Laskonogim). Pod wizerunkiem monety daty panowania MCCII/MCCXXXI (1202-1231).

Rewers: Scena koronacyjna Władysława Laskonogiego na księcia. Postacie z lewej symbolizują siły jego zwolenników, z prawej rywali do tronu (bratanka Odyńca i księcia Świętopełka). Nad sceną tronową brama o trzech wieżach, siedziby Księcia Krakowa (widoczny napis CRACOV), w którą opatrzność (arcybiskup Henryk Kietlicz) ciska gromy - aluzja do klątwy, którą duchowny obłożył Księcia). Ma to też uzasadnić walki Władysława z Kościołem na tle obsady stanowisk biskupich. Ten stan rzeczy opisuje napis VLAD(islaus)/IN SEN/IORATVS/ SEDEM/ CRAC(owienses)/ACCER/SITVS, z prawej DE/QVA/EXPVL/SVS, a poniżej DVCATVM A POTESTA/TE ECCLESIE LIBERAM /ESSE VOLENS (Władysław powołany na stolec (tron) senioralny w Krakowie z którego został wypędzony, gdyż chciał aby księstwo było wolne od władzy Kościoła). Kompozycje uzupełniają motywy zwierzęco-roślinne "modne" w tym czasie symbole walki dobra, ze złem. U dołu w przerwie otoku symbol emitenta i nr serii.

 

13a

 

13

 

Mieszko IV Plątonogi 1210-1211

 

Awers: W podwójnym oku perełkowym wizerunek denara (brakteat) z pierwszą w Polsce legendą wokół głowy "+ MILOST". Nad monetą napis MESICO/LORIPES (Mieszko Plontonogi). Obok monety podano daty panowania na tronie krakowskim MCCX - MCCXI.

Rewers: W scenie centralnej Mieszko na tronie w tle arkad wawelskich, co podkreśla napis CRACOV, z atrybutami władzy i kalectwa (proporzec z krzyżem, miecz i kula). Mieszko trzyma w ręku symboliczne berło (roślina złożona w formie krzyża) ma symbolizować nową linię genealogiczną poczętą z czeską księżniczką Ludmiłą. Pod sceną napis MESICO LORIPES FAMILIE/PIAST SENIOR DUX/SLEZIE CRACOVIAM/OCCVPAVIT (Mieszko Plontonogi najstarszy w rodzinie Piastów, Książe Śląska, zajął Kraków). Na łukach arkad umieszczono dwie głowy przy których umieszczono litery. "H" ma symbolizować Henryka Brodatego, a "L" Leszka Białego - głównych konkurentów do tronu w Krakowie. Budowla z prawej z napisem RA/TI/BOR symbolizuje "stolicę" księcia Racibórz. Gwiazda nad budowlą oznacza pomyślność tego panowania. Budowla z lewej z napisem BI/TOM symbolizuje pozyskanie kasztelanię bytomską, dołączoną do ziem Mieszka. Za podwójnym otokiem perełkowym umieszczono krzyż (na górze) i koło (na dole), symbole wiary i nieskończoności. Symbole te poza kręgiem spraw doczesnych, sugerują nieskończoność wiary chrześcijańskiej. W przerwie otoku na dole nazwa emitenta i nr serii.

 

14a

 

14

 

Kondrad I Mazowiecki 1229-1232

 

Awers: Wizerunek denara z wyobrażeniem księcia na tronie z proporcem pod baldachimem. Nad monetą napis CONRADVS DVX POLONIA (Konrad Książe Polski). Obok monety umieszczono lata podwójnego zasiadania na tronie w Krakowie. Z lewej MCCXXIX/MCCXXXII, z prawej MCCXLI/MCCXLII. U dołu pod monetą nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Podzielony jest poziomą kreską na dwie części. U góry wizerunek pieczęci Księcia z napisem w otoku CONRADI DVCIS MAZOVIE CVIAVIE Ikonrad Książe Mazowsza i Kujaw). Z lewej strony umieszczono napis CONRADVS/DVX MASO(vie) /MILITES/CR VCIFE/RORVM IN/POLONIAM/AD MCCXXVI/VENIRE FECIT (Konrad Książe Mazowsza, Rycerzom Krzyżackim do Polski roku pańskiego 1226 wejść pozwolił. Pod kreską z lewej brama zamku w Kwidzyniu (pierwszej siedziby Krzyżaków), z której wyjeżdżają dwaj rycerze, do których dołącza Konrad - symbolizując wspólną wyprawę w 1234 r. przeciwko Prusom. Przebiegłość i fałsz polityki Krzyżaków symbolizują dwa węże skierowane paszczami w stronę stóp Konrada na pieczęci. Na prawo od wężów, przywracany na wiarę chrześcijańską kraj Prusów, przedstawiony jako płonące budowle, co podkreśla napis VAE/VICTIS (bieda zwyciężonym).

 

15a

 

15

 

Henryk I Brodaty 1232-1238

 

Awers: Wizerunek denara tzw. KSIĄŻE Z TARCZĄ I PROPORCEM. W otoku napis +DVX HENRICVS (określa przynalezność monety do tego władcy). Nad i pod monetą napis HENRICVS/BARBATVS/ / DVX POL(oniae) (Henryk Brodaty książe Polski). Po bokach lata panowania MCCXXXII / MCCXXXVIII (1232-1238). Na dole w otoku nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Scena rodzinno-tronowa. Widoczne postacie odnoszą się do opisów. Nad parą książecą SCA(sancta) HEDVIGIS/VXOR (Św. Jadwiga żona - aureola wokół głowy), oraz DVX HENRICVS I/ BARBATVS (Książe Hernyk I Brodaty). Postacie z lewej AGNES FILIA (Agnieszka córka), SOPHIA (Zofia) Z prawej postacie synów DVX HENRICVS PIVS (książe Henryk Pobożny), DVX CONRADVS (książe Konrad zwany Kędzierzawym). Poniżej znak Półksiężyca i Krzyża - popularny symbol na brakteatach z tego okresu.

 

16a

 

16

 

Henryk II Pobożny 1238-1241

 

Awers: Wizerunek brakreata "niemego", którego śląską przynależność określa jedynie orzeł z półksiężycem na piersi - herb ziemi śląskiej. Obok monety napisy HENRICVS/II PIVS/ /DVX POL(oniae) (Henryk II Pobożny książe Polski), MCCXXXVIII/MCCXXXXI (1238-1241). Na dole w przerwie w otoku nazwa emitenta i nr serii.

Rerwers: Centralnie umieszczona scena Bitwy pod Legnicą. Z lewej Tatarzy INVASIO MONGO/LORVM (Najazd Mongołów), z prawej rycerze polscy PVGNA LIGNICEN/SIS (walka pod Legnicą). Pod walczącymi napis DVX POLONIE ET SIL(ESIE) HENRICVS/PIUS MORTVS EST A.D./MCCXLI (Książe Polski i Śląska Henryk Pobożny zabity został roku pańskiego 1241). Nad walczącymi anioł unosi do nieba duszę Henryka (większa głowa) i poległych z nim rycerzy .

 

17a

 

17

 

Bolesław V Wstydliwy 1243-1279

 

Awers: Wizerunek brakteata z podobizną księcia w kolczudze z misiurką, proporcem i tarczą, oraz napisem w otoku + BOLEZLAVS DVX (Bolesław książe). Pod ozdobnym ornamentem napis BOLESLAVS PVDICVS (Bolesław Wstydliwy). Obok monety daty MCCXLIII/MCCLXXIX (1243-1279). U dołu w otoku nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Podzielony jest na trzy odzielne części przedstawiające sceny z życia, działalności i wydarzeń historycznych. U góry trzy postacie pomiędzy kolumnami. Od lewej księżna Kinga, napis w aureoli BEATA KINGA VXOR (błogosławiona Kinga żona), w środku Bolesław z atrybutami władzy BOL V D.POL. (Bolesław V książe Polski), z prawej Salomea BEATA SALOMEA SOROR (błogosławiona Salomea siostra) Bolesława. W środkowym pasie scena polowania z nagonką i psami, oraz napisem DVX BOLE/SLAVS//CVPIDIS/SIME/VENATIO/NES//AGENS (Książe Bolesław chętnie zajmujący się polowaniem). W dolnym pasie umieszczono napis MONGOLORVM INVASIONE CRACOVIA/VRBS DEVASTATA IVRE THEVTONICO DE/NVO A. MCCLVII LOCATA EST (Zniszczony podczas najazdu Tatarów Kraków odbudowany ponownie na prawie niemieckim 1257 r).

 

18a

 

18

 

Leszek Czarny 1279-1288

 

Awers: Wizerunek brakteata przedstawiającego rycerza z atrybutami władzy - mieczem , tarczą i napisem LESTCVS DVX (książe Leszek). Łukiem nad monetą napis LESTCVS NIGER DVX CRAC (Leszek Czarny książe krakowski). Obok lata panowania MCCLXXIX-MCCXXCVIII (1279-1288). Pod monetą nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Wzorowany jest na motywach dwóch pieczęci Leszka Czarnego. Kompozycja nad kreską związana jest z legendą o św. Stanisławie kanonizowanym w 1253 r. Orły noszą i pilnują odrąbane szczątki świętego. Centralnie widoczny jest klęczący Leszek Czarny przed ołtarzem, oraz stojącego św. Stanisława w aureoli świętego i z kielichem liturgicznym. Nad nimi napis SCS (sanctus) STANISLAVS (św.Stanisław). Z prawej chorągiew z orłem, a niżej napis LESTCO/DEI GRA/tia) DVX/CRACOVIE/SANDOMIRIE/SIRADIE (Leszek z Bożej łaski książe krakowski, sandomierski i sieradzki), niżej gałązka symbolizująca sukcesy polityki zjednoczeniowej ziem Polskich prowadzonej przez Leszka Czarnego. Pod kreską, jeźdźcy z lewej, baszta z murami obronnymi, symbolizują kolejny najazd Tatarów w 1287r i obronę Krakowa. Na murach przedstawiony jest trębacz ugodzony strzałą tatarską. Sytuację objaśnia napis MCCXXCVII/INVASIO MONGOLORVM (najazd Tatarów w 1287r), napis na murze CRACOVIA MURIS SER/VATA EST (mury obroniły Kraków). U dołu napis DVX/FVGIT (książe uciekł) i DVX REDVX (książe powrócił) - określają zachowanie Leszka Czarnego, który uszedł na Węgry po posiłki, z którymi rozgromił zbuntowanych możnowładców i pretendenta do tronu Konrada II. W czwartej ćwiartce przedstawiono księcia z tarczą i mieczem walczącego z heraldycznym gryfem, symbolizującym pogan, co podkreśla napis RVTHENI/LITHVANI/JATVINGI/DEVICTI/ MCCXXC/MCCXXCI (Rusini Litwini Jaćwingowie pokonani 1280-1281r). Miecz z kropkami przy rękojeści ma symbolizować pomyślność tych walk dla dla sprawy wiary. Nad tą sceną Opatrzność w symbolicznej postaci anioła, patronującego poczynaniom Leszka, wodza-wojownika.

 

19a

 

19

 

Henryk Probus 1288-1290

 

Awers: Wizerunek "niemego" brakteata guziczkowego z wizerunkiem słonia. Nad monetą napis DVX HENRICVS/IIII PROBVS/POLONIAE REGNVM RESTITVERE/IN ANIMO HABEBAT + MORS SVBITA/CONATVS EIVS ANNIHILAT (Książe Henryk IV Prawy zamierzał odrodzić królestwo Polskie. Nagła śmierć uniemożliwiła jego zamiar. Pod monetą, daty panowania MCCXXCVIII/MCCXC (1288-1290). W przerwanym otoku perełkowym, nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Postać księcia z atrybutami władzy (diadem. miecz, tarcza) wzorowany na sarkofagu władcy, na tle budowli sakralnej. Napis H/IIII/P (Henryk IV Probus-Prawy). Nad całością scena walki turniejowej. Poniżej dwie tarcze herbowe z orłem śląskim i napisem D.VRATISL (książe wrocławski) i D.CRACOV (książe krakowski), określającymi ziemie nad którymi panował książe Henryk IV Probus (Prawy).

 

20a

 

20

 

Przemysław II 1295-1296

 

Awers: W środku medalu scena tronowa, wzorowana na pieczęci Przemysława II. Z lewej napis REX/POLONIA, z prawej MCCXCV/MCCXCVI, daty panowania na tronie Polskim. Z lewej strony sztylet skierowany na szyję króla - symbol popełnionego morderstwa, co podkreśla napis OCA/SVS (śmierć). Nad sceną herb pieczęci Króla z wizerunkiem orła. Poniżej sceny wizerunek brakteata "Król z mieczem". W otoku medalu umieszczono napis PREMISLAVS SEC DUX MAJORIS POLONIE MCCLXXVII DOMINUS POMERANIE MCCXXCII DUX CRACOVIE MCCXC (Przemysław II Książe Wielkopolski 1277, Władca Pomorza 1282, Książe Krakowski 1290).

Rewers: Motyw centralny nawiązuje do sceny przyłączenia Pomorza Gdańskiego, do Polski. Postacie Mściwoja i Przemysława trzymają symboliczny akt układu. Obok postaci z lewej napis MSCIVOC/II DUX/POMER z prawej PREMISL II/DUX M POL (Mściwoj II Książe Pomorza, Przemysław II Książe Wielkopolski). Pod stopami umieszczono napis DOCUMENTUM INCORPORATIONIS/POMERANIE  MAIORIS POLONIE/ TERRIS IN CAMPNO A.D. MCCXXCII DATUM (Akt wcielenia Pomorza do Ziemi Wielkopolskiej podpisany w Kempnie 1282r). Pod stopami Przemysława smok - symbol walki z Branderburgią. Obok postaci książąt wieże - z których trębacze ogłaszają sukces księcia. Całość zamknięta jest otokiem perełkowym, spiętym u góry zwieńczeniem architektonicznym z kołem z ręką Opatrzności. W dole umieszczono nazwę emitenta i nr serii.

 

21a

 

21

 

Wacław II Czeski 1300-1305

 

Awers: Wizerunek rewersu grosza praskiego Wacława II. W centrum monety ukonorowany lew - godło Czech, a dookoła napis GROSSI PRAGENSES (grosz praski). Obok grosza awers dukata Wacława bitego w mennicy krakowskiej. Układ monet stwarza wrażenie, że lew czeski wyciąga łapę po koronę polską. W przerwanym potoku perłowym nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Wizerunek jadącego Wacława na koniu. Przyodziany jest w w tarcze herbowe państw i dzielnic w których panował, a na głowie hełm z pióropuszem. W otoku umieszczono napis WENCEZLAVS SEC D G REX BOEMIE MCCLXXIIX MCCCV DVX CRAC MCCXCI (Wacław II z Bożej łaski Król Czech 1278-1305, Książe Krakowski 1291). W otoku wewnętrznym dalszy ciąg napisu REX POLONIE MCCC MCCCV (Król Polski 1305).

 

22a

 

22

 

Władysław I Łokietek 1320- 1333

 

Awers: Trzy brakteaty, z herbem Księstwa Kujawskiego, herbem Królestwa Polskiego, które oddzielone są mieczem (Szczerbiec) od monety z herbem Zakonu Krzyżackiego. Motywy te symbolizują zwycięstwo nad Zakonem w bitwie pod Płowcami w 1331 r.

Rewers: Król na tronie. Z lewej stronie rycerz z herbem królestwa, z prawej biskup (św.Stanisław), jako symbol scalenia Królestwa Polskiego.Nad sceną napis WLADISLAUS/DI.G.REX.POLE (Władysław z Bożej łaski król Polski), obok data MCCCVI, poniżej MCCCXX/MCCCXXXIII.

 

389

 

390

 

Kazimierz III Wielki 1333-1370

 

Awers: Wizerunek półgrosza Kazimierza z królem na tronie. W otoku napis MONETA KAZIMIR I. W górnej części na czteroliściu ukonorowana litera K. W otoku napis KAZIMIR US PRIMUS DEI GRATIA REX POLONIAE MCCCXXXIII - MCCCLXX (Kazimierz pierwszy z Bożej łaski Król Polski).

Rewers: Przedstawia orła nad Krakowem z napisem POLONIA MURIS ORNATA (Polska murowana stoi). Na tle arkad stoi Król i trzyma w prawym ręku Statuty Wiślickie.Trzy postacie przedstawiają stany (szlachtę, duchowieństwo i mieszczan). W lewym ręku król ma model Uniwersytetu. Po lewej trzy postacie symbolizują otwarte katedry (prawa, medycyny i nauki wyzwolonych). Poniżej napisy IURA VISLICIAE A.D. MCCCXLVII (Statuty Wiślickie nadanane roku pańskiego 1347) i ALMA MATER CRACOVIENSIS MCCCLXIII (Uniwersytet Krakowski 1363).

 

24a

 

24

 

Ludwik Węgierski 1370-1382

 

Awers: Wizerunek dukata węgierskiego Ludwika bitego w mennicy w Budzie. W centrum monety lilia andegaweńska- herb rodowy Ludwika. W otoku napis LODOWICI REX (Ludwik król). Nad monetą orzeł wzorowany na denarze bitym w mennicy poznańskiej. Obok podano daty panowania na tronie polskim MCCCLXX-MCCCLXXXII. Poniżej nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: W centrum scena tronowa, wzorowana na pieczęci majestatycznej Ludwika. Król siedzi na tronie z atrybutami władzy - berłem i jabkiem koronacyjnym w rękach. Nad królem ukonorowane tarcze herbowe, z lewej Węgier, z prawej Polski. Nad tarczami napis LODOVICVS G nad tarczą węgierską R V, (Rex Ungarie), nad polską R P (Rex Polonie). Po bokach króla postacie rycerzy - szlachty, której pozycja i rola zdecydowanie wzrosła w czasie panowania Ludwika. Pod herbami napis KOSZICZE/MCCCLXXIIII (Koszyce 1374). W otoku napis ORDINI EQVESTRI POLONORUM PRIVILECIVM DAT PRO FILIAE CORONATIONE FAVENDA (Za wyrażenie zgody (przez polską szlachtę) na koronowanie córki (na Króla Polski) nadał szlachcie polskiej liczne przywileje). W polu medalu rozmieszczono siedem lilijek andewagrńskich, jako elementy dekoracyjne.

 

25a

 

25

 

Jadwiga 1384-1399

 

Awers: Wizerunek denara bitego w mennicy krakowskiej zawierającego andegaweński herb królewski, nad którym umieszczona jest litera "h"- Hedwigia (Jadwiga). Elementy na tarczy herbowej, która wypełnia prawe pole to pasy z lewej - symbolizujące cztery główne rzeki węgierskie - Dunaj, Cisa, Drawa i Sawa. Lilie rodowe na prawym polu. Nad monetą orzeł polski, wzorowany na rewersie reprodukowango tu denara. Dookoła przy obrzeżu medalu w dwóch kołach napis HEDWIGIS LODOVICI FILIA CORONATA IN REGINAM POLONIE A.D. 1384 NVPTA VLADISLAO JAGELLONI A.D. 1386 RVSSIAM RVBRAM AB HVNGARIS OCVPTAM POLONIE RESTITVIT OBIIT A.D. 1399 BEAT NUMERO ADSCRIPTA (Jadwiga córka Ludwika koronowana na Króla Polski 1384, Poślubiona Władysławowi Jagielle 1386, Ruś Czerwona spod okupacji węgierskiej przywrócona Polsce, Zmarła 1399).

Rewers: Kompozycja rewersu oparta jest na pieczęci majestatycznej Królowej Jadwigi, wzbogaconej elementami upamiętanącymi jej czyny. Obok tronu z lewej klęczą postacie uczonych z rulonem w ręce mające symbolizować odnowienie Uniwersytetu Krakowskiego i nadania mu licznych przywilejów. Z prawej strony klęczą trzy postacie wyciągające ręce do królowej po jałumużnę - symbolizują charytatywną działalność królowej. Pod stopami królowej napis HEDVIGS VNIVERSITATIS CRACOVIENSIS PAVPER VMQVE PATRONA (Jadwiga opiekunka Uniwersytetu Krakowskiego i ubogich). Obok tronu tarcze herbowe- u góry Polski i Węgier, u dołu herb Ziemi Kujawskiej, której księciem był pradziad Królowej - Władysław Łokietek. U dołu nazwa emitenta i nr serii.

 

26a

 

26

 

Władysław II Jagiełło 1386-1434

 

Awers: Wizerunek awersu i rewersu półgrosza koronnego Władysława Jagiełły, oddzielone napisem WLADISLAVS REX POL 1386-1434 (Władysław król Polski). Niżej nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: W czentrum postać króla, nad nim herby Polski i Litwy. Z lewej strony u góry królewska para i napis HEDVIG REX POLONIE (Jadwiga król Polski) WLADI/SLAUS/M:DUX/LITVA/1386 (Władysław Wielki książe Litewski). Z prawej strony u góry scena chrztu Litwy LITVANIA BAPTISTA 1387 (Litwa ochrzczona). W środkowym rzędzie po bokach z obu stron, są postacie rycerzy, z jednej POLONII (polacy), z drugiej LITHVANI (litwini). Poniżej są chorągwie krzyżackie zdobyte pod Grunwaldem 1410.

 

27a

 

27

 

Władysław III Warneńczyk 1434-1444

 

Awers: Zbudowany jest na wzór podwójnego krzyża Jagiellonów zawartych na niektórych monetach węgierskich tego władcy. W układzie pionowym umieszczono napis WLAD/postać Króla z mieczem i berłem/REX. Ramiona poprzeczne stanowią napisy i daty - na górnych POLONIE UNGARIE, na dolnych 1434-1444 i 1440-1444. Pomiędzy ramionami umieszczono wizerunek awersu i rewersu beznapisowego obola (1/2 denara) bitego przez mennicę w Budzie, zawierającego orła polskiegi i herb Węgier. Osoba króla wkomponowana pomiędzy monetami, symbolizuje łączność obu państw. Dolnym łukiem na dole nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Scena batylistyczna, starcie zbrojne samotnego jeźdźca (Władysława) z lewej i wojska tureckiego z prawej. Nad walczącymi Półksiężyc, który jest powyżej pokonanego w tej walce krzyża. Za nimi napisy OCCIDENS (zachód) i ORIENS (wschód) mówiący o tym jakie siły starły się pod Warną. Pod królem napis VARNA. Niżej fale morskie i napis MARE NEGRUM (Morze Czarne). Nad królem przedstawiono odchodzące w mrok chmur słońce symbolizujące gasnący blask sławy króla Polski i Węgier, który z czasem zyskał przydomek Warneńczyk.

 

28a

 

28

 

Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492

 

Awers: Wizerunek orła z denara koronnego, nad którym widnieją monety z Gdańska, Torunia i Tczewa jako nawiązanie do powrotu tych miast do Polski. Nad nimi wizerunek kogi, symbol rozwoju. Półkola górne wyobrażają tęcze - symbol pokoju. Napis PAX/THORV/NENESIS/1466 (lata pokoju i rozwoju po Pokoju Toruńskim). Z prawej nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: Postać króla w pozycji stojącej, oparta stopami na kresce otokowej. Obok postaci napis KAZIMIRVS D.G./ REX POL.M.D.L.. 1447 - 1492 (Kazimierz Król Polski). Poniżej znak polskiego orła i litewskiej pogoni.

 

29a

 

29

 

Jan I Olbracht 1492-1501

 

Awers: Wizerunek półgrosza koronnego z mennicy krakowskiej. Dookoła monety napis J. ALBERTUS REX POLONIA M.DUX LITVANIE 1492-1501 (Jan Olbracht król Polski Wielki książe Litewski).

Rewers: Stojąca postać króla, od góry orzeł Polski, oraz herby habsburski i litewski. Pod herbami napis ALBERTO TO REGE NOBILITAS CAESA (Za króla Olbrachta wyginęła szlachta). Na dole nazwa emitenta i nr serii.

 

30a

 

30

 

Aleksander 1501-1506

 

Awers: Wizerunek półgrosza litewskiego Aleksandra. Powyżej monety napis ALEXANDER/REX/POLONIE (Aleksander Król Polski), poniżej napis MAGNUS/DUXLITVANIE, po bokach daty panowania.

Rewers: Przedstawia scenę obrad sejmu uchwalającego Statuty Łaskiego stanowiących jednolity zbiór praw. Król jest postacią centralną, obok stoi kanclerz Łaski z dokumentem i pieczęcią w dłoniach. Dookoła rozmieszczone postacie duchowieństwa i dzielni z herbami.

 

31a

 

31

 

Zygmunt I Stary 1506-1548

 

Awers: Wizerunek talara medalowego z 1533 r. Renensansowy wizerunek króla w otoczeniu herbów Polski, Litwy, Prus, Rusi i Habsburgów. W otoku napis SIGISM.P.REX.POLONIE.M.LITHV. 1533 (Zygmunt Pierwszy Król Polski Wielki Książe Litewski). Po bokach, daty panowania króla.

Rewers: Orzeł z monogramem królewskim "S" otoczony wstęgą z napisem AURBA AETAS (Złoty wiek). Przez środek widać napis SIGISMUNDUS I REX POL. ARTIVM PROTECTOR  (Zygmunt I Król Polski opiekun twórców sztuki). Poniżej scena porwania nimfy przez Trytona- aluzja do utraty pierwszej żony.

 

32a

 

32

 

Zygmunt II August 1545-1572

 

Awers: Wizerunek pólkopek - 30 groszy, pierwsza polska złotówka z wizerunkiem króla. Po środku z lewej napis SIGIS/AUG/REX/POLO (Zygmunt August Król Polski). Po prawej napis M.DUX/LIT 1545-1572 (Wielki Książe Litewski).

Rewers: Przedstawia symbolikę Unii Lubelskiej opatrzoną pieczęciami i napisem UNIO LVBLIN INITA (Unia Lubelska zawarta). Nad aktem umieszczono tarcze herbowe Polski i Litwy, zwieńczone renesansową koroną.

 

33

 

33a

 

Henryk Walezy 1573-1574

 

Awers: Wizerunek franka bitego w latach 1575-1594. W otoku monety napis HENRICVS III D G FRANC ET POL REX 1579 (Henryk III z Bożej łaski król Francji i Polski). Nad monetą rozeta wzorowana na rewersie franka. Pod nią wkomponowane litery R.P.M.D.I. (inicjały tytułu królewskiego), pod monetą lata wyboru na króla i ucieczki z Polski.

Rewers: Przedstawia portret konny króla Henryka. Pod koniem napis (REGNI POLONIAE CORONA SPRETA FRANCO GALLI CAM ACCEPIT (Wzgardził koroną Królestwa Polskiego by przyjąć koronę Francji). U góry w otoku perełkowym umieszczono herb Francji trzy lilie, oraz ukonorowaną literę "H". Po bokach znajdują się dwie korony i nazwy PARISII i CRACOVIA. Obok koron inicjały R-F (król Francji) i R-P (król Polski). Pod koroną francuską jest sztylet - symbol śmierci króla. Poniżej jest nazwa emitenta i nr serii.

 

34

 

34a

 

Stefan Batory 1576-1586

 

Awers: Wizerunek talara koronnego Botorego bitego w Olkuszu. Dookoła monety napis MAG.DUX.LITVA.RVS.PRVS.MAS. 1578-1586.

Rewers: Centralnie na cokole przedstawiona uskrzydlona Nike z gałązką palmową i tarczą z wizerunkiem orła polskiego. Po bokach cokoła trofea króla. Po lewej talar gdański z napisem DEFENDE NOS CHRISTE SALVATOR 1577 (Broń nas Chryste Zbawicielu). Z prawej tarcza nawiązująca do odzyskania Inflant z napisem LIVON POLOT Q RECEPT (Inflanty, Połock przywrócone). Górnym łukiem umieszczono napis STEPHANVS REX VICTOR (Stefan król zwycięzca). Na stopniach cokołu umieszczono nazwę emitenta i nr serii.

 

35a

 

35

 

Zygmunt III Waza 1587-1632

 

Awers: Wizerunek klipy talarowej Zygmunta III z 1614 r. Po bokach klipy w górnym rzędzie umieszczono ukoronowane tarcze herbowe Polski i Szwecji, u dołu herb Gotlandii i Litwy. Całość dopełniają daty panowania 1587 - 1632.

Rewers: Przedstawia kolumnę Zygmunta z Warszawy. Obok postaci króla umieszczono herby państw z którymi prowadzono wojny - Szwecji (trzy korony), Moskwy (orzeł dwugłowy), Turcji (półksiężyc). Nad szablą widnieje herb Polski. Obok kolumny z lewej Posejdon z trójzębem w ręku (władca mórz, symbol rozwoju gospodarki morskiej), z prawej postać Cerery z łopatą w ręku (bogini urodzaju, symbol rozwoju rolnictwa). Górnym łukiem biegnie napis OMNES FORTVNAE FLVCTVS CONSTANTIA FRANGIT (Wszystkie zmienności losu stałość przezwycięża). W głowicy kolumny nazwa emitenta i nr serii.

 

36

 

36a

 

Władysław IV 1633-1648

 

Awers: Wizerunek talara bitego w mennicy krakowskiej. Dookoła monety umieszczony jest łańcuch Orderu Złotego Runa z przewieszoną u dołu odznaką tego orderu. Nad łańcuchem umieszczono lata panowania 1633 - 1648.

Rewers: Przedstawia postać króla na koniu pokazany na tle łuku triumfalnego. Na zwieńczeniu łuku napis VLAD IIII R. P. ET BELLO ET PACE COLENDVS  SMOLENSC URBE LIBERATA PAX CVM MOSCOVIAE FACTA TURCAE PACEM FERENTES ET SVECI 1625 (Władysław IV w wojnie i w pokoju czcigodny. Oswobodził Smoleńsk, Zawarł pokój z Moskwą. Turcy ofiarowali pokój i Szwedzi). Pod napisem umieszczona jest pięciopolowa tarcza herbowa króla z herbami Polski, Szwecji, Litwy, i Gotlandii, w środku "mopek" Wazów, która potrzymywana jest przez dwa putta na tle ornamentyki górnego łuku. W dole podano nazwę emitenta i nr serii.

 

37

 

37a

 

Jan Kazimierz 1648-1668

 

Awers: Wizerunek talara koronnego wybitego w mennicy krakowskiej. Nad monetą umieszczono pięciopolową tarczę herbową króla z latami panowania 1648-1668. Pod monetą kropka, mająca symbolizować pomyślną obronę Jasnej Góry.

Rewers: Przedstawia bastion symbolizujący Rzeczpospolitą, oblanych falami "potopu". Wewnątrz namiot (dom ojczysty) z orłem polskim na szczycie, sygnowany monogramem JCR (Jan Kazimierz Król). Spod namiotu pełzają węże, symbol zdrady magnatów. Na obrzeżach medalu zobrazowane zagrożenia dla kraju. Od góry w prawo Prusacy (orzeł pruski z monogramem F.R. Wlielki Elektor Fryderyk Wilhelm), Moskwa (orzeł dwugłowy), Kozacy, Turcy, Rakoczi i Szwedzi (ukonorowane inicjały C.G. (Karol Gustaw). Z lewej strony bastionu jeździec (Czarnecki). U góry po lewej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nad którym umieszczono gwiazdę pomyślności. Wyżej w promieniach słońca umieszczono napis POST TENEBRAS LUX (po mrokach światłość). W dolną ścianę bastionu wkomponowano nazwę emitenta i nr serii.

 

38a

 

38

 

Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673

 

Awers: Wizerunek próbnej złotówki koronnej z 1671 r. z mennicy bydgoskiej. W otoku monety napis MICHAEL D G REX POLONIARUM (Michał z Bożej Łaski Król Polaków-> a nie Polski jak dotychczas). Pod popiersiem króla herb Leliwa. Nad i pod monetą daty panowania 1669 - 1673.

Rewers: Przedstawia ukoronowaną pięciopolową tarczę herbową Wśniowieckich (Korybut), obok której są litery M. R. P. (Michał Król Polaków). Poniżej walka dwóch jeźdźców (Sobieski i Hussein), pomiędzy nimi namiot z półksiężycem. Pod kreską napis CHOCIM 1673. Nad szablą Sobieskiego symboliczny znak solarny. W dole podana nazwa emitenta i nr serii.

 

39

 

39a

 

Jan III Sobieski 1674-1696

 

Awers: Wizerunek szustaka koronnego Jana Sobieskiego z mennicy krakowskiej . Po bokach herby Polski i Litwy, u dołu herb Sobieskich (Janina), w górze ukoronowany monogram królewski I 3 R (Jan 3 Król) i lata panowania 1674 - 1696.

Rewers: Centralnie przedstawiono Króla Jana na koniu, wgórze orzeł polski z herbem Sobieskich na piersi. Nad orłem napis VENI VIDI BEUS VINCIT (Przybyłem zobaczyłem, Bóg zwyciężył). Po prawej panorama Wiednia opromieniona słońcem. W promieniach umieszczono cztery gwiazdy, symbolizujące armie (Polski, Austrii, Bawaii i Saksonii). Z lewej półksiężyc odchodzący w mrok chmur. Pod koniem napis VINDOBONA 1683 (Wiedeń). Poniżej powalona chorągiew Proroka i inne łupy Tureckie. Dolnym łukiem wpisany emitent i nr serii.

 

40a

 

40

 

August II Mocny 1697-1706 1709-1733

 

Awers: Wizerunek talara koronnego Augusta II bitego w mennicy lipskiej. W otoku monety skrócony tytuł AUGUSTUS II D. G. REX POLON. M. DUX LIT. Nad monetą polsko-litewska tarcza herbowa, u dołu herb Saksonii. Z lewej rok elekcji i abdykacji 1697-1706, z prawej rok powrotu na tron i śmierci 1709-1733. Dolnym łukiem nazwa emitenta i nr serii.

Rewers: W otoku napis 1697 AVGVSTVS  ELECTVS ET CORONATVS 1699 CAMIENIEC PODOL. VRBS LIBERATA 1706PAX ALTRANDSTADII AVGVSTVS ABDICAVIT 1709 POLONIA PACATAREX REDVX (1697 August wybrany i konorowany, 1699 uwolnił miasto Kamieniec Podolski, 1706 pokój altrandsztacki, August abdykuje, 1709 po uspokojeniu się w kraju, król wprowadzomy powtórnie na tron). W centrum na tle trójkąta (symbol panowania w trzech krajach) umieszczono rewers talara Orderu Orła Białego z 1713 r. ze stosownym napisem RESTAVRATOR ORDINIS AQVILAE POLONICAE (Wskrzeciciel Orderu Orła Białego). Po bokach trójkąta w obłokach z lewej, bogini Nike z wieńcem laurowym, z prawej Herkules, który wręcza koronę. U dołu tarcza herbowa polsko-litewsko-saska.

 

41a

 

41

 

Stanisław Leszczyński 1704-1710 1833-1736

 

Awers: Wizerunek popiersia króla Stanisława z medalu wybitego na pamiątkę wyboru Leszczyńskiego na króla z napisem w otoku D.G. STANISLAVS I REX POLONIAE (Z Bożej łaski Król Polski). Z lewej wraz z herbem Szwecji rok pierwszej elekcji 1704 i rok detronizacji 1710., z prawej rok ponownej elekcji 1733 i abdykacji 1736 z herbem Ludwika XV. Nad medalem lew kroczący w lewo z mieczem i tarczą z herbem Leszczyńskich - Wieniawą. Dookoła napis SIC ERAT IN FATIS (Los tak zrządził). Ponad tarczą kropka - znak solarny, symbol prawowierności i pobożności króla. U dołu tarcza ze statkiem na falach, przewożący koronę w którego biją pioruny - symbol opuszczenia przez króla oblężonego Gdańska.

Rewers: Przedstawia pięciopolową tarczę herbową Rzeczpospolitej z herbem króla Wieniawą pośrodku. Powyżej w koronie wkomponowana jest data elekcji 1704r. Dookoła korony umieszczono sześć ptaków (symbol "zdrowych" zasad polityki króla). Pod tarczą umieszczono herb Lotaryngii i Baru. Obok herbu daty panowania 1737-1766, oraz napis S. R. POL D. LOTH. BAR. (Stanisław Król Polski Książe Lotaryngii i Baru). Dookoła przy otoku napis 1704/5 STANISLAVS I EKECT ET CORONATUS PROTEG. CAROLO XII R. S. AD POLTAVAM A. 1709 VICTO. STAN. PATRIAM DESERIT. 1733 STAN. DENUO ELECTUS. INTERVEN . ENT RUTHENIS. STAN. POLONIAM RELINQVIT (Stanisław I 1704 wybrany 1705 koronowany. Po klęsce protektora Karola XII Króla Szwecji pod Połtawą 1709, Stanisław opuszcza ojczyznę, 1733 Stanisław ponownie wybrany, po interwencji Rosjan opuszcza Polskę.

 

42

 

42a

 

August III Sas 1733-1763

 

Awers: Wizerunek złotówki gdańskiej (30 groszy) bitej w końcowym okresie panowania Augusta. W otoku napis D. G. AUGUST III R. POL. M. D. L. R. P. D. S. EL. (Z Bożej łaski August III król Polski, Wielki książe Litewski, Ruski, Pruski, książe Saski i Elektor). Nad tarczą ukonorowany monogram A3R (Augustus 3 Rex). W tarczy pod monetą, lata panowania 1733-1763. Pod datami sygnatura autora medalu W.K. i krzyż.

Rewers: U góry ukoronowana tarcza herbowa Rzeczpospolitej z herbami Polski, Litwy i saskim herbem Wettinów pośrodku. Obok tarczy zbierają się czarne chmury z których biją pioruny, widmo "mrocznych" czasów czekających Polskę. Poniżej scena libacji szlachecko-dworskich, podpisana REX DE SAXONVM ORIGINE NVNC EST BIBENDVM (Za króla Sasa, jedz pij i popuszczaj pasa).

 

43

 

43a

 

Stanisław August Poniatowski 1764-1795

 

Awers: Wizerunek popiersia króla Stanisława z dukatów tego władcy. Otoczone napisem MONETA POLON/AD LEG. IMPER (złota moneta polska na stopę carską bita). Po bokach prostokąta w formie krzyża ukonorowany monogram S.A.R., w dole herb Poniatowskich - Ciołek. W kołach daty koronacji 1764 i abdykacji 1795.

Rewers: Centralnie umieszczona pięciopolowa tarcza herbowa Rzeczpospolitej z herbem Poniatowskich pośrodku i przywiązanym u dołu Orderem Orła Białego. Obok tarczy  na wstędze z napisem Rzeczpospolita stoją bogini pokoju Ejrene z gałązką palmową i bogini sprawiedliwości Temida z mieczem i wagą w rękach. Pod wstęgą z lewej postać z piórem i księgą ma symbolizować Hugo Kołłątaja, Z prawej postać Tadeusza Kościuszki. Z lewej, prawej i od dołu, w klinowych obwódkach, orły trzech zaborców Prus, Austrii i Rosji. Górnym łukiem napis 1764 ELEKCJA, 1768-72 KONFEDERACJA BARSKA, 1772 I ROZBIÓR POLSKI, 1773 KOMISJA EDEUKACJI NARODOWEJ- ROZWÓJ NAUKI KULTURY I SZTUKI, 1788-1792 SEJM WIELKI, 3V1791 KONSTYTUCJA, 1792 TARGOWICA, 1793 II ROZBIÓR, 1794 INSUREKCJA, 1795 III ROZBIÓR. W dole nazwa emitenta i nr serii.

 

44

 

44a

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczet Królów Polskich tworzy również wspaniały zbiór projektów banknotów, które obrazują portrety władców Polski oraz ciekawsze wydarzenia z czasów panowania danego władcy. Ja je traktuję bardziej jako kartki, które z wielką przyjemnością się ogląda. Banknoty sa ułożone chronologicznie według dat panowania królów. Oczywiście są to kopie i można znaleźć w nich nawet kilka pomyłek, ale je kupiłem, gdyż i graficznie i kolorystycznie tworzą ciekawy dodatek do zbioru. Pokazany jest awers i rewers każdego banknotu.

 

71

 

71a

 

72

 

72a

 

73

 

73a

 

74

 

74a

 

75

 

75a

 

76

 

76a

 

77

 

77a

 

78

 

78a

 

79

 

79a

 

80

 

80a

 

81

 

 81b

 

82

 

82a

 

83

 

83a

 

84

 

84a

 

85

 

85a

 

86

 

86a

 

87

 

97a

 

88

 

88a

 

89

 

89a

 

90

 

90a

 

91

 

91a

 

92

 

92a

 

93

 

93a

 

94

 

94a

 

95

 

95a

 

96

 

96a

 

97

 

97a

 

98

 

98a

 

99

 

99a

 

100

 

100a

 

101

 

101a

 

102

 

102a

 

103

 

103a

 

104

 

104a

 

105

 

105a

 

106

 

106a

 

107

 

107a

 

108

 

108a

 

109

 

109a

 

110

 

110a

 

111

 

111a

 

112

 

112a

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myślę, że takim przerywnikiem w epopei królewskiej będzie zbiór królów karcianych. Jest to karta do gry przedstawiająca najczęściej wizerunek monarchy, zwykle z berłem lub mieczem w ręku. A nawet często wzorowana na portretach władców.


Pierwsze karty do gry powstały w Chinach w okresie dynastii Tang (lata 618-907). Kiedy najstarsze papierowe rękopisy, powstawały na kontynencie europejskim, Breviarium i Missale mozarabicum, przepisane przed 1036 rokiem, w klasztorze Santo Domingo de Silos w pobliżu Burgos, Chińczycy mogli już tasować i rozdawać wykonane z grubego papieru karty, na których widniały symbole bambusów, pałek, monet i liczb.


Popularność kart szybko przeniosła się z Chin dalej w kierunku zachodnim, na Bliski Wschód. W świecie arabskim pojawił się nowy trend w grach karcianych, polegający na dodaniu czterech kolorów, numeracji i figur, które występują także w dzisiejszej talii kart.


Króle występują również w talii typu polskiego. Przedstawiane są zwykle jako postaci ukoronowanych mężczyzn siedzących na koniach  lub jako króli siedzących na tronach (wersja z całą postacią). Karty te zwykle są oznaczone literą K w rogach, jednak jeśli nie jest używane oznaczenie literowe to zwykle zastępczym jest umiejscowienie symbolu koloru w lewym górnym rogu lub dwóch równoległych symboli koloru (wersja z całą postacią).


Francuskie wzory kart stały się obowiązującym standardem, który przetrwał do dziś. Francuski model kart łączy cztery kolory – pik, karo, trefl i kier z figurami, z których każda przedstawia postać historyczną lub mitologiczną.

*    Król Pik – Król Dawid
*    Król Karo – Juliusz Cezar
*    Król Trefl – Aleksander Wielki
*    Król Kier – Karol Wielki. To jedyny król w talii kart przedstawiony bez wąsów. Trzymany przez króla miecz sprawia wrażenie, jak gdyby przeszywał jego głowę, dlatego postać ta bywa także nazywana "Król Samobójca".


Karol Wielki (ok. 742-814), którego przedstawia figura Króla Kier, był średniowiecznym władcą Świętego Cesarstwa Rzymskiego, pierwszego europejskiego imperium. Uważa się, że to od oryginalnej, frankońskiej formy jego imienia (Karl) pochodzi słowo „król” w wielu językach słowiańskich, w tym w języku polskim, czeskim (král), litewskim (karalius) czy rosyjskim (король).


Ale gra w karty to nie tylko przyjemność np. brydź (bardzo go lubię), a którego wątek dotyczący gry w brydża chciałbym na kilku walorach przedstawić:

 
Liban 15 listopada 1965 Mistrzostwa Świata w Brydżu, Bejrut. Liban jest członkiem Europejskiej Ligi Brydżowej i był gospodarzem Mistrzostw Europy w 1962 roku, a gospodarzem Mistrzostw Świata właśnie w 1965 roku.
 
1026 1027
1028 1029
 
V Międzynarodowa Olimpiada Brydżowa w Monte Carlo 1976 rok. Na znaczku przedstawiony stół brydżowy i linia brzegowa.
 
1030
 
Znaczki poświęcone Mistrzostwom Ameryki Środkowej i Karaibów w brydża. Zostały one wyemitowane na Antylach Holenderskich (1977).
Data wydania: 6 maja 1977
Projekt i realizacja: N Matthew
 
Turniej Brydżowy na Arubie - wyspiarskim kraju wchodzącym w skład Królestwa Niderlandów, położonym w środkowo-południowej części Morza Karaibskiego.
 
- 20+10c - Asy kier
- 25+12c - „Król” i napis
- 40+18c - Karty trzymane w ręku
 
1031
 
1032
 
Amphilex to duża międzynarodowa wystawa znaczków, która odbyła się w Holandii w sumie trzy razy: w 1967, 1977 i 2002 roku. "Amphilex" to skrót od "AMsterdam PHILatelic EXhibition" (Wystawa Znaczków w Amsterdamie). Wystawa w 2002 roku uczciła 150-lecie znaczków pocztowych w Holandii. Trzy wystawy zostały zorganizowane przez Fundację Filatelistyczną i PTT. Fundacja Filatelistyki powstała w wyniku współpracy Holenderskiego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Filatelistów (NBFV) i Holenderskiego Stowarzyszenia Sprzedawców Znaczków (NVPH).
 
Na arkuszu znaczków z Antylami Holenderskimi z 1977 roku pokazanymi poniżej znajdują się rozdane indywidualne karty - dla drużyn, z których ZACHODNIA należy do jednego z najlepszych brydżystów w historii, Włocha Giorgio Belladonny
 
1033
 
Poniżej cztery medale, które są są dla jednego klubu brydżowego z Nijmegen z lat 1938-1950 i są one za zdobycie pucharu, między innymi: Medal historyczny Królestwa Niderlandów 1944: 2. nagroda Konkurs Foursomes 1943-1944 VF / XF.
 
Materiał: Cyna
 
Waga: 9,48 g
 
Średnica: 30,00 mm
 
Awers: czterech graczy w brydża.
 
Rewers: miejsce na napis, pod spodem herb holenderski z koroną. UROCZYSTOŚĆ II NAGRODY. KOMP. '43-'44 R.V.I. Wybity w tak zwanym „war metalu”.
 
Podczas II Wojny Światowej występował ciągły niedobór metali (szlachetnych). Z powodu tego niedoboru używano metali uznawanych za nienadające się do użytku w przemyśle wojennym, w tym cyny, cynku i ołowiu.
 
1034
 
1035
 
1036
 
1037
 
1038
 
1039
 
1040
 
1041
 
Bardzo dobrą robotę robi Polski Związek Brydża Sportowego, gdzie co roku odbywa się Turniej Parami Dobroczynność i Brydż. W swoich założeniach Związek brydżowy tak to opisuje:
 
Pomoc dla ubogich Seniorów
 
Nasza działalność od ponad 12 lat polega przede wszystkim na regularnej pomocy emerytom, ludziom starszym i pozbawionym dostatecznych środków do życia, otrzymującym od państwa emerytury i renty w wysokości absolutnie niewystarczającej na zapewnienie godnej egzystencji. Kupujemy leki i jedzenie, opłacamy rachunki za czynsz, prąd czy gaz. Potrzeby są ogromne, a będą coraz większe! Obecnie przygotowujemy się do wsparcia ogromnej liczby Seniorów w obliczu nadchodzących dramatycznych podwyżek energii, gazu, opału i żywności. Nie możemy pozostawić ubogich,starszych osób bez pomocy!
 
Wsparcie Ukrainy
 
W Fundacji zrzeszamy ludzi, którym los Ukrainy nie pozostaje obojętny i którzy nie mogli pozostać bezczynni, widząc co się dzieje po naszej wschodniej granicy. Zmobilizowaliśmy wszystkie siły i praktycznie od samego wybuchu wojny zaczęliśmy pomagać. Na stałe współpracujemy ze szpitalami w Ukrainie oraz w oparciu o ich listy zapotrzebowania kupujemy leki, sprzęt ratujący życie oraz materiały opatrunkowe, a następnie dostarczamy je do wskazanych placówek medycznych w Ukrainie. Przyjmujemy również do Fundacji osoby starsze i schorowane, które uciekły przed wojną. To seniorzy, którzy otrzymują najniższe emerytury i nie odnajdują się w obcym kraju i zupełnie nowej rzeczywistości. Część z nich straciła swoje rodziny, większość straciła domy i nie ma już dokąd wracać.
 
1068
 
Również bardzo ciekawa gra w karty „Skat”, nazywany też „śląskim brydżem”, to popularna gra karciana dla trójki graczy. Wymyślona została w XIX wieku w Niemczech i rozpowszechniona zwłaszcza na Śląsku i Kaszubach.
 
Koperta Pierwszego Dnia Obiegu z okazji 100 lat Niemieckich Kongresów Skat. Została ofrankowana stemplem (rysunek stylizowanej karty). Znaczek przedstawia połączoną kartę do gry "Heart-Queen" z francusko-niemiecko-saksońskiej gry karcianej. Górny motyw znaczka: Elżbieta Yorku była uwieczniana na talii kart do gry w całej historii Anglii jako „Królowa Kier” trzymająca różę Tudorów.
 
A dokładniej, to karta do gry z kombinacją niemieckiej (Herz Ober) i francuskiej (Herz Dame). Na pierwszych kongresach Skat powstał spór o to, które kolorowe znaki są „właściwe”. Gry z niemieckimi znakami kolorów lub z francuskimi znakami kolorów.
 
Stąd nazwa wizytówki kongresowe.
 
Karty kongresowe to gry, w których próbuje się pogodzić oba kolory. Sukces jednak nie został przyznany, a karty nie zostały zaakceptowane przez graczy.
 
Niemieckie Kongresy Skatów odbywały się do 1937 r. w różnych odstępach czasu, ale od 1950 r. stale co cztery lata w różnych miastach. Z okazji 100-lecia XXIV Kongresu Skatów zebrał się w Kolonii 4 października 1986 roku.
 
Nominał 80 Pfennig.
 
1069
 
Ale gra w karty może też być przyczyną nieszczęść. Dlaczego już w r. 1321 biskup wircburski zakazał swoim księżom grywać w karty? Ale może być jeszcze coś gorszego – tarot. Tarota nazywa się Szatańską Biblią, ponieważ jedyną kartą która nawiązuje do pokus, zła i nieczystej gry jest właśnie karta diabła. Oczywiście nie oznacza to tego, że reszta karta jest pozytywna. Są karty pozytywne jak i negatywne.


W Księdze Kapłańskiej czytamy: „Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 19, 31)”. To jest igranie z diabłem, wyciąganie ręki do  szatana. On bowiem jako istota duchowa ma dużo większą możliwość poznawczą aniżeli człowiek. Co więcej, jest w stanie przekazywać nam informacje dla nas nieosiągalne, a więc to on jest jedynym autorem informacji przekazywanych przez karty tarota. Niestety, za swe usługi każe słono płacić. Człowiek płaci więc dręczeniami o charakterze opresji, obsesji, czasem chorób, wreszcie ograniczeniem własnej wolności. A najpoważniejszą konsekwencją jest utrata więzi z Panem Bogiem. Twórcy tarota wiążą z nim demoniczną moc poprzez symbole znajdujące się na poszczególnych kartach. Oczywiście to jest indywidualna sprawa każdego człowieka, w co chce wierzyć, jakimi środkami budować swoją wiarę.

 

138

 

139

 

140

 

141a

 

142

 

169a

 

143

 

170

 

144

 

145a

 

172

 

173

 

174

 

175

 

176

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177

 

178

 

179

 

180

 

181

 

182

 

183

 

184

 

185

 

186

 

187

 

188

 

189

 

190

 

191

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

 

196

 

197

 

198

 

199

 

200

 

201

 

202

 

203

 

204

 

205

 

206

 

207

 

208

 

209

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

211

 

212

 

213

 

214

 

215

 

216

 

217

 

218

 

219

 

220

 

307

 

308

 

309

 

310

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

 

312

 

313

 

314

 

315

 

316

 

317

 

318

 

325

 

326

 

327

 

328

 

329

 

330

 

331

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392

 

393

 

391

 

394

 

402

 

403

 

404

 

405

 

406

 

407

 

408

 

409

 

410

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411 412
 413  414
 415  416
 417  418
 419  420
 421  422
 423  424
 425  426
 427  428

 

571

 

 Starodawni władcy na kartach do gry wpisanych w znaczki filatelistyczne.

 

431

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty do gry, które mają różne zastosowania, mogą być również i edukacyjne. Starałem się na tej stronicy pokazać jeden ze sposobów zabawy kartami „karcianymi”. Jest to „Bitwa pod Grunwaldem”. Nie będę opisywał przebiegu tej bitwy, bo bardzo obszernie w różnych publikacjach jest ona opisana, ale skupię się na postaciach biorących udział w bitwie oraz innych aspektach tej bitwy.

 
Wrócę jeszcze do historii kart, którą zacząłem na stronicy przy pokazywaniu króli karcianych. Bardzo dobrze przetłumaczył historię kart z „WORLD   WEB   PLAYING   CARD   MUSEUM”, „Playing Cards of the World” Pan Andrzej Rzepkowski uzupełniając ją o informacje dostępne w Internecie.

 
W 105 r. n.e. Caj Lun w Chinach wytworzył  pierwszy papier (oczywiście przez przypadek). Na przestrzeni następnych stuleci jego produkcja w Chinach znacznie się rozwinęła. Nic dziwnego, że tu  pojawił się pierwszy pieniądz papierowy. Dlaczego produkcja papieru jest tak istotna ? Przecież w początkowych okresach karty produkowano na różnych surowcach:  na skórze, drewnie,  na masie perłowej i wielu innych. Ale to właśnie produkcja papieru sprawiła, że karty tak szybko się rozpowszechniły i stały się tak popularne na całym świecie.


Należy też zauważyć, że Chiny są kolebką wielu gier umysłowych: jak domino, Mah Jong, a także szachy, które choć pochodzą z Indii, to już w V wieku n.e. były też znane w Chinach i właśnie tu powstały pierwsze zasady opisujące tę grę.

 
Rzeczowym dowodem chińskiego rodowodu kart do gry są pierwsze wzmianki pochodzące z X w. n.e. Jedna z nich opisuje jakoby cesarz Mu-Tsung grał w karty w Nowy Rok 969 n.e. Według innych zapisków  z X i XI w. już za czasów dynastii Tang (618-917 r. n.e.)  istniało kilka rodzajów kart do gry. Nie można zatem wykluczyć istnienia kart za czasów wcześniejszych dynastii.  

 
Pierwsze chińskie karty do gry były podłużne i wąskie, a było ich kilka rodzajów. Główne typy kart to : domino,  Mah Jong, pieniądze, słowo-zwrot-liczba, oraz szachy. Uważa się, że karty powstały właśnie poprzez przeniesienie gry domino  na nośnik papierowy, a później ta transformacja dotyczyła  innych gier umysłowych. Powstawały również karty polegające na kojarzeniu i dopasowywaniu.

 
Na przestrzeni wieków tematyka kart chińskich ulegała przeobrażeniu. Dokładniejsze opisy kart pochodzą z okresu panowania Dynastii Ming (1368-1644r.). Jedne z kart przedstawiały ilustracje z powieści i dramatów, oraz cytaty i sentencje. Inne przedstawiały różne hierarchie społeczne. Na jeszcze innej talii kart z XVII w. widniały kolory Wen (cywil), Wu (wojsko), Ko (nauka) i Yiuan (wyższa uczelnia). Można by tu opisywać inne rodzaje chińskich kart…  okazało by się, że nazwy są niezrozumiałe, a struktura całej talii zupełnie inna niż dziś i ilość kart często przekracza 100 kart w talii.

 

Dziś po upływie ponad 1000 lat historia kart do gry zatoczyła krąg,  w Chinach przede wszystkim  produkowane są karty zgodne z międzynarodowymi standardami. A i w tych taliach widoczne są próby zachowania  chińskiej tradycji - w szczególności piękne są talie propagujące historię i kulturę Chin.


Wróćmy jeszcze do początków  i do krajów dalekiego wschodu. Tajemnica produkcji papieru była ściśle strzeżona  i udawało się ją utrzymywać Chińczykom przez kilkaset lat. Z jednym wyjątkiem... Prawdopodobnie  już  III w. n.e. technologię tę „wykradli” Chińczykom Koreańczycy, ci natomiast zdradzili ją Japończykom. Dlatego w obu tych krajach również wcześnie rozpoczęto produkcję papieru i kart do gry.


Jedną z wczesnych japońskich znanych talii kart jest Hyakunin Isshu (lub Hundred Poets Game). Talia ta zawierała 200 kart podzielonych na dwa komplety po 100 kart, na których przedstawiono kolekcję stu różnych poematów pochodzących z okresu VII-XIII wieku. W pierwszej grupie kart zapisana była część poematu, zaś na drugiej jego dokończenie wraz z portretem poety. Istotą gry było dopasowanie odpowiednich kart.


Nadszedł czas, aby wyjść daleko poza granice Chin.  Którędy ?  Oczywiście Jedwabnym Szlakiem  (III w. p.n.e. – XVII w. n.e.) – to nie tylko szlak handlowy i nie tylko jedwab. Tędy rozpowszechniana była również kultura chińska i tędy nastąpiły „przecieki” dotyczące produkcji papieru. I tak wędrujemy między innymi do Indii, Persji, potem do Egiptu, następnie do…  ale zatrzymajmy się na razie w Indiach.


Indie - nie ma przekonywujących dowodów na pochodzenia hinduskich kart do gry, z pewnością  Jedwabny Szlak odegrał istotna rolę. Ale również jest możliwe, że w Indiach  karty powstały na skutek ewolucji szachów. Tłumaczyłoby to istnienie sporej grupy kart hinduskich,  opartych na formach militarnych i manewrach. Niestety pierwsza rzetelna wzmianka o kartach z Indii pochodzi dopiero z 1527 r. Opisuje ona historię talii kart o 12 kolorach, którą dla ułatwienia zredukowano  do 8 kolorów, a każdy kolor był reprezentowany przez różne służby cesarskiego dworu.

 

Hinduskie karty są tradycyjnie okrągłe i często zawierają dużą ilość kart. Na przykład w talii wymyślonej przez Krishnaraja Wadiyar  (XVIII/XIX wiek) – talia liczy 360 kart i 18 kolorów. Kartami figuralnymi są często słonie, rydwany, konie, żołnierze piechoty i fortece, a ilość powtarzających się przedmiotów na karcie często symbolizuje wartość karty.


Jedna z bardziej znanych hinduskich talii kart „Rama Orissa” dotyczy wojennych wyczynów Boga Ramy. Zawiera 144 karty w 12 kolorach, 6 kolorów poświęconych jest Ramie a kolejne 6 należy do Revany. Występuje tu między innymi takie kolory jak : Strzała, Tarcza, Miecz, Pałka czy Włócznia.  Jedna z  najbardziej interesujących i strojnych hinduskich talii kart dotyczy dziesięciu  inkarnacji Boga Wisznu. Zawiera 120 kart w 10 kolorach, gdzie każdy kolor jest innym wcieleniem Wisznu.


Na uwagę zasługują również karty z Persji, w których kolory kart są rozróżniane dzięki kolorom tła. Najbardziej znana perska talia kart to – As Nas, zawierająca 5 kolorów po 5 kart w każdym kolorze. Kolorami w tej 25 karcianej talii są : Padishah – przedstawiający szacha króla na zielonym tle, Bibi – przedstawiający ukochaną żonę  na czerwonym tle, Lakkat – tańcząca dziewczyna z haremu na żółtym tle, Sarbaz – łucznik zamieniony na żołnierza na złotym tle oraz karta symbolizująca Asa – przedstawiająca lwa (orła lub smoka) z zachodzącym słońcem na czarnym tle.


Jako ciekawostkę można podać, że w Persji jest sporo typów kart z różnymi kwiatami i ornamentami. Bowiem karty przedstawiające tylko przedmioty są prawdopodobnie jedynymi używanymi przez muzułmanów kartami, ponieważ zgodnie z naukami Koranu nie wolno grać kartami przedstawiające postacie.


Tak w skrócie dotarliśmy się do Europy, choć nie ma żadnych dowodów – kto i jak przywiózł tę grę na nasz kontynent i przede wszystkim skąd ?  Widoczne są podobieństwa w pierwszych włoskich kartach z kartami Bliskiego Wschodu – chociażby ich militarny charakter. Ścisłe kontakty handlowe Europy z tym regionem też mogły odegrać istotną rolę. Ale należy też brać pod uwagę Egipt, w którym karty też były już znane i nawet miały w talii 52 karty i 4 kolory. Właśnie jedna z teorii wskazuje jakoby Memelukowie w XIV w. przywieźli karty do Europy. Dziś nie wiemy tego na pewno,  trudno...  Lecz najważniejsze jest, że karty przybyły na nasz kontynent, przyjęły się i stanowią wspaniałą rozrywkę.


W Europie pierwsze wzmianki o kartach do gry pojawiły się już w XIV wieku we Włoszech. Bowiem to ten kraj był kulturalnym i gospodarczym centrum Europy,  utrzymując  szlaki handlowe nie tylko z całą Europą ale i drogą morską z innymi krajami. Do Włoch karty dotarły ze wschodu,  szybko się „zadomowiły” i rozpowszechniły.  Jednak w dużej mierze ze względów kulturowych,  karty musiały przejść ogromne  przeobrażenia w formie, kształcie i treści. Włosi nadali własne oznaczenia poszczególnych  kolorów kart.  I tu zaskoczenie… to nie były te oznaczenia, które widzimy dzisiaj. Włoskie tradycyjne oznaczenia to :   

 

spade - czyli miecze – odpowiednik pików, 

coppe - czyli puchary lub kielichy - odpowiednik kierów,

denari - czyli monety - odpowiednik kar,

bastoni - czyli pałki lub buławy - odpowiednik trefli.                                                                                                                     

Wśród figur produkowanych wówczas talii we Włoszech był rycerz na koniu czyli „cavalier”. Dopiero w  późniejszym okresie dołączyła  queen (dama). I tak talie miały figury : king, cavalier, jack… lub king, queen, jack… lub też  king, cavalier, queen i jack.   Ilość kart w talii była też  różna, podyktowana narodowymi grami karcianymi. I właśnie takie talie, z takimi oznaczeniami kolorów szybko rozprzestrzeniły się na całą Europę.  Z czasem niektóre kraje wymyśliły i rozpowszechniły swoje symbole kolorów. Tylko Hiszpania i Portugalia zaadaptowała włoskie oznaczenia do własnych standardowych kart,  wprowadzając nieznaczne zmiany.


Kolejnym krajem europejskim, w którym nastąpił rozkwit gier karcianych, a przede wszystkim rozwój produkcji kart do gry – są Niemcy. Tu w XV wieku wprowadzono po raz pierwszy technikę druku z drzeworytu, co umożliwiło produkcję tanich kart. I tak Niemcy stały się ważnym producentem i eksporterem kart na całą Europę, produkując karty dla wszystkich klas społecznych, nie tylko dla ludzi bogatych – jak było do tej pory.


Z początku oznaczenia kolorów były włoskie, z czasem Niemcy wprowadzili swoje oznaczenia. Były to :  


Grun lub Laub – czyli liście - odpowiednik pików,   

Herzen – czyli serca – odpowiednik kierów,    

Schellen – czyli dzwony – odpowiednik kar,

Eicheln – czyli żołędzie – odpowiednik trefli. 

 

Zarówno w taliach włoskich jak i niemieckich, oznaczenia kolorów miały swoją symbolikę. A zatem zmiany te miały podłoże kulturowe. Są różne hipotezy na temat tej symboliki. W/g jednej z nich w taliach niemieckich liście miały reprezentować społeczeństwo lub klasę średnią, serca - kościół, dzwony – szlachtę    a żołędzie chłopstwo. W innej interpretacji, poszczególne kolory miały oznaczać po prostu cztery pory roku. Ponadto w taliach niemieckich pojawiły się też inne figury. Oprócz króla, występuje  tu starszy walet czyli Oberrman (ober) i niższy walet czyli Unterman (unter).

 
Ciekawa historia wiąże się z oznaczeniami szwajcarskich oznaczeń kolorów. Szwajcaria będąc pod silnymi wpływami zarówno Włoch jak i Niemiec, używała obu oznaczeń kolorów (podobnie jak w innych  krajach europejskich). Ale od samego początku zauważono w Szwajcarii, że oznaczenia włoskie mają dwa symbole dobre a dwa złe. Puchary i monety – są dobre, bo oznaczają koniunkturę, zaś miecze i maczugi – są złe, bo oznaczają wojnę.  I zaczęto zastępować te złe oznaczenia nowymi, były to tarcze i kwiaty. Miało to oczywiście wpływ na zmianę oznaczeń niemieckich, i tak w taliach szwajcarskich mamy na przykład :    

 

Tarcze – odpowiednik pików,  

Kwiaty - odpowiednik kierów,

Dzwony - odpowiednik kar,

Żołędzie - odpowiednik trefli.                                                                                                                             

Spytacie… a gdzie są te kolory używane dziś w taliach kart ?  Właśnie… przenieśmy się zatem do Francji. Tu także pojawiły się karty z włoskimi i niemieckimi kolorami, ale na początku XV wieku Francuzi wprowadzili własne oznaczenia, to były :  piques – piki, coeurs – kiery, carreaux – kara i trefles – trefle.     

    

I to był strzał w dziesiątkę,  symbole proste i małe, przez swą abstrakcyjność pozbawione podtekstu kulturowego – a przez to uniwersalne, nieskomplikowana grafika i wykorzystanie tylko dwóch kolorów (czarnego i czerwonego) sprawiły, że produkcja kart stała się łatwiejsza i tańsza. Pozwoliło to też Francji znacznie rozwinąć swój przemysł produkcji kart i eksportować do innych krajów.  Nic też dziwnego, że właśnie francuski system oznakowania kolorów stał się systemem międzynarodowym.Należy tu dodać, iż karty produkowane we Francji uważane są przez wielu, jako najładniejsze na świecie. Jak przystało na ojczyznę mody i elegancji, faktycznie karty te są wyjątkowe. Jednym z ostatnich krajów europejskich, do którego powędrowały karty jest Anglia. Może dlatego, że tutaj karty trafiały przede wszystkim z Francji, to w Anglii standardowymi oznaczeniami kolorów stała się symbolika francuska. Ale angielskie nazwy tych oznaczeń, maja inny etymologiczny rodowód.    


Spades czyli piki, to wzięta nazwa z włoskich spade – mieczy,                                                       
Hearts czyli kiery, to bezpośredni odczyt symbolu – serca,                                                                  
Diamonts czyli kara, to bezpośredni odczyt symbolu – romby,                                                                
Clubs czyli trefle, to po angielsku pałki – a zatem włoskie bastoni.  

 

Tak jak nazwy kolorów pochodzą od kart francuskich, tak etymologia nazw figur wzięła się z nazw angielskich:
K - King  (rzadziej fr. R-Roi czy niem. Konig)
Q - Queen (rzadziej fr. i niem. D-Dame)
J - Jack (rzadziej niem. B- Bube czy fr. V-Valet)

 

Bitwa pod Grunwaldem

 

Czytając karcianą historię, która w wielu przypadkach mówi o ważnych wydarzeniach w jakimś kraju, nie sposób nie zaprezentować naszego kulturowego dziedzictwa zapisaną w kartach, a mianowicie jak wspomniałem na początku „Bitwy pod Grunwaldem”. Z całą pewnością jest wiele innych jeszcze wydarzeń, które w naszym kraju mają swoją historię. Może i na takie wydarzenia kiedyś dopadnie mnie wena, i pokuszę się na opis, ale muszę znaleźć i zakupić karty związane z wydarzeniami w naszym kraju. I nic innego się tu nie wymyśli. Pokazuję i opisuję wszystko to co posiadam. Nie ściągam z Internetu, nie kopiuję walorów, lecz posiadane kolekcje na moich stronach przedstawiam.

 

Zacznę już ten grunwaldzki opis. Do jego opisu użyłem trzech talii, których rewersy na początku przedstawiam.

 

221

 

222 223
224 225

 

226

 

227

 

228

 

Dobierając wzory do kart uwzględniono ikonografię z XV wieku, zachowane obiekty zabytkowe – szczególnie broń, którą też na kartach przedstawiam i inne elementy uzbrojenia oraz wiadomości źródłowe.Karty z czerwonymi figurami prezentując stronę polsko – litewską, nawiązują do barwy pola herbu Królestwa Polskiego. Karty z czarnymi figurami, odwołując się do koloru zakonnego krzyża, ukazują stronę krzyżacką.

 

As kier - Król polski w ubiorze turniejowym z herbem Królestwa Polskiego.
As karo - Król polski w ubiorze turniejowym z herbem podwójny krzyż.
Król kier – Władysław Jagiełło, król polski od 1386 roku. Główny dowódca wojsk polsko – litewskich w bitwie pod Grunwaldem.
Król karo – Witold-Aleksander, wielki książę litewski.
Dama kier – Jadwiga Andegaweńska, królowa polska, pierwsza żona króla Władysława Jagiełły, zm. W 1399 roku.
Dama karo- Anna, królowa polska od 1402 roku, druga żona Władysława Jagiełły, zm. w 1416 roku.    
Walet kier – Marcin z Wrocimowic, chorąży, w czasie bitwy niósł chorągiew wielką ziemi krakowskiej.
Walet karo – Zawisza Czarny herbu Sulima, słynny w całej Europie polski rycerz. W czasie bitwy walczył pod chorągwią wielką ziemi krakowskiej.

 

229 230
231 232
233 234
235 236

 

As pik – Wielki mistrz zakonu krzyżackiego w ubiorze turniejowym z herbami wielkiego mistrza i Jungingen.
As trefl – Książę oleśnicki w ubiorze turniejowym.
Król pik – Ulryk von Jungingen, od 1407 roku wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego.
Król trefl – Fryderyk Von Wallenrode, marszałek Zakonu Krzyżackiego, komtur królewiecki w latach 1407- 1410.
Dama Pik – Barbara, małżonka króla węgierskiego Zygmunta Luksemburkiego, władcy, który przeważnie popierał Zakon. W przededniu bitwy pod Grunwaldem wypowiedział Polsce wojnę.
Dama trefl – Elżbieta, królowa węgierska, od 1221 roku małżonka landgrafa Turyngii Ludwika. Jej świątobliwe życie oraz zabiegi jej szwagra, członka Zakonu Niemieckiego sprawiły, że kanonizowano ją wkrótce po śmierci. Elżbieta stała się jedną z głównych świętych krzyżackich.
Walet pik – Chorąży krzyżacki.
Walet trefl – Henryk von Schwelborn, od 1404 roku komtur Tucholi. Według relacji Jana Długosza krzyżak ten przed bitwą kazał nosić przed sobą dwa nagie miecze głosząc, ze nie schowa ich w pochwie dopóki nie zostaną umoczone we krwi Polaków.

 

237 238
239 240
241 242
243 244

 

Oręż będący w użyciu w czasie bitwy.

 

245 246
247 248
249 250
251 252

 

Inni uczestnicy bitwy walczący po stronie polsko – litewskiej, w tym Władysław Jagiełło w zbroi z dwoma mieczami.

 

Król kier – Władysław II Jagiełło, Król Polski, dowódca wojsk polsko – litewskich.
Dama Kier – Zbigniew z Brzezia, marszałek wielki koronny, starosta krakowski.
Walet kier – Zawisza Czarny z Garbowa, herbu Sulima, w zbroi.
Król karo – Witold Kiejstutowicz, wielki książę litewski.
Dama karo – Lingwen Semen, książę Nowogrodu, Mścisławia, Smoleńska.
Walet karo – Zygmunt Kiejtsutowicz, książę możajski, Rusi Czarnej.
Joker czerwony – Zyndram z Maszkowic, dowódca chorągwi wielkiej ziemi krakowskiej. Polski rycerz herbu Słońce. Urodził się w Nowym Sączu ok. 1355r. a zm. w Jaśle w 1414r. Dowodził wojskami Władysława Jagiełły podczas bitwy pod Grunwaldem w 1410r. a wcześniej w 1390r. brał udział w zwycięskiej walce z Krzyżakami za co król Władysław Jagiełło ustanowił go starostą zdobytego Kamieńca Litewskiego.

 

253 254
255 256
257 258
259  

 

Uczestnicy bitwy walczący po stronie Zakonu Krzyżackiego:

 

Król trefl – Ulrich von Jungingen, Wielki Mistrz, dowódca wojsk Zakonu Krzyżackiego.

Dama trefl – Frideric von Wallenrode, Marszałek Wielki Zakonu Krzyżackiego.
Walet trefl – Kuno von Lichtenstein, Komtur Wielki Zakonu Krzyżackiego.
Król pik – Konrad VII Biały, książę oleśnicki.
Dama pik – Kazimierz V, książę szczeciński.
Walet pik – Peter Bemerow, rycerz chorągwi księcia oleśnickiego.
Joker Czarny – Mikołaj z Ryńska, chorąży ziemi chełmińskiej, urodzony ok. 1360(?), zmarł V 1411, współzałożyciel (1397) i przywódca Towarzystwa Jaszczurczego; 1410 w bitwie pod Grunwaldem dowódca chorągwi ziemi chełmińskiej, zaniechał walki i poddał się wraz z rycerstwem chełmińskim, przyspieszając klęskę Krzyżaków.

 

260 261
262 263
264 265
266  

 

Karty zawierające w swej treści fragmenty bitwy. Po wpisaniu ich w obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” tworzą w całości główny wątek bitwy.

 

283a

 

284a

 

285a

 

 286a

 

287a

 

288a

 

289a

 

290a

 

291a

 

292a

 

303

 

304

 

387

 

388

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsiecz wiedeńska

 

Jedną z kilku bitew w historii Polski, w której opieka Najświętszej Maryi Panny miała przełomowe znaczenie była Odsiecz Wiedeńska, a drugą między innymi była Bitwa Warszawska i to zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem, a także wcześniejszy okres historii, który doprowadził do tej przełomowej bitwy chciałbym przedstawić na kartach do gry, pokazując w ten sposób, że karty mogą być edukacyjne, nie tylko niszczące człowieka poprzez hazard, czy igranie z diabłem poprzez tarot.


Francuski generał Louis Faury w jednym z artykułów w 1928 r. porównał Bitwę Warszawską do bitwy pod Wiedniem: „Przed dwustu laty Polska pod murami Wiednia uratowała świat chrześcijański od niebezpieczeństwa tureckiego; nad Wisłą i nad Niemnem szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usługę, którą nie dość doceniono”.


Dopiero objawienie maryjne, jakie miał spowiednik króla Sobieskiego, ojciec Stanisław Papczyński, spowodowało zmianę decyzji posłów o bitwie. Zapewniam cię, królu, Imieniem Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie i ojczyznę nieśmiertelną chwałą” – przekonywał świętobliwy sługa Boży. „Także sama królowa wyraziła swoją wolę, by wyruszył na odsiecz Wiednia zabierając ze sobą około dwudziestu siedmiu tysięcy wojska.”


Zmierzając pod Wiedeń, Sobieski zatrzymał się na Jasnej Górze, gdzie przez cały dzień gorąco modlił się i służył do Mszy świętej. Wstępował też po drodze do innych sanktuariów maryjnych, aby błagać Najświętszą Pannę o pomoc. W Krakowie król odbył pielgrzymkę do siedmiu kościołów i 15 sierpnia, Przystąpił do Komunii świętej i leżąc krzyżem, wraz z całym wojskiem ufnie polecał się Matce Najświętszej. Chcąc, aby wszystko działo się pod Jej znakiem, dał rycerstwu hasło: „W Imię Panny Maryi – Panie Boże dopomóż !”. O godzinie drugiej ruszono do ataku, śpiewając Bogurodzicę. Sobieski stał na wzgórzu, błogosławił walczących drzewem Krzyża świętego i relikwiami świętych, a w rozstrzygającym momencie sam dowodził husarią.


Trzeba by było bardzo głęboko sięgać historycznie aby mieć całokształt tego okresu. Myślę, że wystarczy okres od panowania sułtanki Kösem, którą znamy głównie z popularnego tureckiego serialu, a  która to swoje stanowisko i władzę wykorzystywała dla dobra innych. Pomagała m.in. osieroconym młodym dziewczętom, które dzięki niej miały szanse na zamążpójście i lepsze życie. Swój czas i środki poświęcała również na cele dobroczynne. Fundowała także publiczne łaźnie czy szkoły.

 

340

 

341

 

342

 

Murad IV przez długi czas pozostawał pod wpływem matki Kösem a jego stosunki z Polską nie były zbyt dobre. W 1632 r. próbował bezskutecznie zawiązać koalicję z Rosją przeciw naszej ojczyźnie. Rosja, pomimo niedokończonych reform, postanowiła przystąpić do wojny, pragnąc wykorzystać zamieszanie związane z bezkrólewiem i wolną elekcją, licząc na zdobycie Smoleńska jeszcze przed wyborem nowego króla Polski. W roku 1634 Murad IV szykował wyprawę przeciwko Polsce, która jednak nie doszła do skutku. Okres rządów Murada IV to okres chaosu i destabilizacji państwa, czasy kiedy wszechobecna korupcja mocno nadwyrężyła skarb państwa. A i z tym sobie poradził. Wydał rozkaz natychmiastowego karania śmiercią każdego kto zostałby przyłapany na braniu łapówek. Rozprawa z faktycznymi i rzekomymi łapówkarzami doprowadziły do zgromadzenia wielkich pieniędzy, które przeznaczył na wojsko. Zakazał ponadto spożywania alkoholu, choć sam był alkoholikiem i zmarł na marskość wątroby w 1640 roku. Zakazał też palenia tytoniu, picia kawy i szwendania się po nocy. Opowieści mówią, że wymykał się nocą z pałacu z ukrytą pod szatą szablą i jeśli zauważył, że ktoś nie wykonuje jego postanowień, ścinał mu głowę. Tak miało być z ulicznym grajkiem, który wykonywał perską piosenkę. Zamknął wszystkie działające w kraju kawiarnie uznając, że są one miejscem szerzenia się plotek i powstawania spisków.

 

343

 

Fazıl Ahmed Pasza, ur. 1635 w Köprülü, zm. 1676) – wielki wezyr imperium osmańskiego. Służył jako wielki wezyr od 1661 do 1676 roku po odziedziczeniu tytułu po ojcu, Köprülü Mehmed Paszy, założycielu rodziny politycznej Köprülü. Przed tym mianowaniem pełnił funkcję gubernatora osmańskiego w Damalet Eyalet (1660–1661) i Erzurum Eyalet (1659–1660).  Został nazwany Fazıl, co znaczy „mądry” (z arabskiej fazilet, co znaczy „mądrość”), w celu zmniejszenia podatków i promowania edukacji. Z drugiej strony był brutalny na wojnie. Dowodził armią osmańską w wojnie austro-tureckiej (1663-1664). Na początku lipca 1664 r. udało mu się zniszczyć zamek Novi Zrin w północnej Chorwacji po prawie miesięcznym oblężeniu. Mimo że został pokonany w bitwie pod Saint Gotthard, był w stanie uzyskać terytorium na mocy traktatu Vasvar w 1664 r. Po tym traktacie skoncentrował się na wojnie kreteńskiej i zdobył w 1669 r. Candię (dzisiejszy Heraklion) z Republiki Weneckiej. Pod koniec wojny przeciwko Rzeczypospolitej Obojga Narodów podpisał traktat buczacki w 1672 r. i traktat z Żurawna w 1676 r.

 

344

 

Zła sytuacja ekonomiczna Kozaków mieszkających w Rzeczpospolitej, zmuszała ich do radykalnych kroków jakimi były powstania. Kozaków dotknęły kolejne represje, które jeszcze bardziej komplikowały ich życie. Zmniejszenie rejestru Kozaków do 6 tysięcy, przyczyniło się do zwiększenia niechęci wobec Korony. Mimo napiętej sytuacji król Władysław IV Waza potrafił utrzymać Kozaków w ryzach. Sztuka ta udawała mu się przez dziesięć kolejnych lat. Istotnym czynnikiem w polityce Władysława IV Wazy była obietnica wszczęcia wojny z Imperium Osmańskim, w którym Kozacy mieli odgrywać podstawową rolę. Chęć wyrwania Krymu z rąk Tatarów, zwiększenie rejestru Kozaków do 25 tysięcy, wpłynęłoby na rozwój gospodarczy kozackich regionów. Na przeszkodzie planów Władysława IV stanęła szlachta, która nie miała ochoty na kolejną wyniszczającą wojnę z silnym Imperium Osmańskim.

 

345

 

Bohdan Zenobi Chmielnicki ur. 27 grudnia 1595 najprawdopodobniej w Czehryniu, zm. 6 sierpnia 1657 w Czehryniu – hetman zaporoski, przywódca powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1648–1657, bohater narodowy Ukrainy.


Powstanie, które wybuchło wiosną 1648 r., mimo początkowych sukcesów nie przyniosło Ukrainie niezależności, ani odrębnego statusu w ramach Rzeczypospolitej. Chmielnicki odniósł sukcesy, pokonując wojska koronne nad Żółtymi Wodami, pod Korsuniem i Piławcami, ale już w 1649 r. zostały odparte ataki jego wojsk (w sojuszu z chanatem krymskim) na Zbaraż, aż wreszcie – po nierozstrzygniętej bitwie pod Zborowem – doszło do ugody, która sankcjonowała utworzenie Hetmanatu, autonomicznej kozackiej struktury terytorialnej w ramach Rzeczypospolitej, a której postanowień ostatecznie ani Rzeczpospolita, ani Chmielnicki nie dotrzymali. W 1651 r. przegrał pod Beresteczkiem i podpisał w Białej Cerkwi nową ugodę, ograniczającą prawa Kozaczyzny, której warunki ponownie nie zostały dotrzymane.

 

346

 

Gagna Somko lub Anna Somkovna, Gafia Somko (1608, Perejasław - 1647 (?) - pierwsza żona Bohdana Chmielnickiego, matka jego synów Timosha i Yuri oraz córki Katarzyny i Stepanidy. Siostra kryminalnego hetmana Lewobrzeżnego Ukrainy Yakim Somka.

 

347

 

Tuhaj-bej pod Ochmatowem 30 stycznia 1644 wziął udział w nieszczęsnej dla Tatarów bitwie z wojskami koronnymi, w której stracił ok. 4 tysięcy ludzi. W 1648 brał udział w powstaniu Chmielnickiego po stronie powstańców przeciw Rzeczypospolitej, prowadząc armię ocenianą na od 6 do 20 tysięcy żołnierzy, Był przywódcą politycznym i wojskowym Tatarów krymskich.

 

348

 

Największe powstanie Kozaków, pod wodzą hetmana kozackiego Bohdana Chmielnickiego trwało w latach 1648-1654. Uczestniczyło w nim kozactwo i chłopstwo ukraińskie. W bitwach nad Żółtymi Wodami (16 V 1648) i pod Korsuniem (26 V 1648) wojska B. Chmielnickiego zniszczyły całkowicie armię koronną. Po nieudanych rokowaniach z nowo wybranym królem (Janem Kazimierzem) B. Chmielnicki oblegał Zbaraż. Po bitwie pod Zborowem (15-16 VIII 1649) podpisano tzw. umową zborowską, w której uczyniono szereg ustępstw na rzecz Kozaków. W 1651 powstanie wybuchło ponownie. Krwawe walki toczyli Kozacy z wycofującymi się z Zadnieprza wojskami J. Wiśniowieckiego.


W dniach 28-30 VI 1652 B. Chmielnicki poniósł klęskę pod Beresteczkiem, po której zaczął szukać pomocy w Rosji. 18 I 1654 zerwał z Rzeczpospolitą i w Perejasławiu przyjął zwierzchnictwo Rosji. Car przyznał Kozakom prawo wyboru hetmana, zaakceptował 60-tysięczny rejestr, gwarantował własność majątków ziemskich. Dotychczasowy konflikt kozacko-polski przerodził się w wojnę między Rzeczpospolitą a Rosją (1654-1657) zakończoną rozejmem w Andruszowie i podziałem Ukrainy między Polskę i Rosję.

 

 48b

 

349 350
351 352
353 354
355 356
 357  358
 359  360
 361  362
 363  364
 365  366
 367  368

 

Car Aleksiej Michajłowicz Romanow był nazywany Tiszajszim, był względnie łagodnym władcą. Kiedy wstąpił na tron, był zupełnie nieprzygotowany do poruszania kwestii polityki zagranicznej i wewnętrznej. W pierwszych latach syn Michaiła Fiodorowicza słuchał opinii swojego krewnego Borysa Morozowa.  Nowy okres w biografii cara Aleksieja Michajłowicza Romanowa rozpoczyna się po zamieszaniu w Soli. Władca dojrzał i już nie potrzebował doradców. W 1648 r. Król rozpoczął reformę wojskową. Przez sześć lat przeprowadzano wzmacnianie najlepszych części „starego systemu”. Pojawiły się nowe pułki: żołnierze, Reiterowie, dragoni, husarze. Król wynajął ogromną liczbę specjalistów z Europy, co stało się możliwe pod koniec wojny trzydziestoletniej. Podczas gdy rosyjski car zapowiadał reformę wojskową, w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej wybuchło powstanie ukraińskich Kozaków. Na ich czele stał hetman Chmielnicki. Kozacy wygrywali, ale wkrótce zaczęli cierpieć klęskę i prosili o obywatelstwo Aleksieja Michajłowicza. Mieli nadzieję, że ucisk cara rosyjskiego będzie mniej dotkliwy.


W Moskwie, nie zastanawiając się dwa razy, postanowili nie ominąć bogatych ziem ukraińskich. Kozacy stali się poddanymi rosyjskiego cara. Doprowadziło to do zerwania z Polską. Kilka miesięcy później Szwedzi wystąpili przeciwko Rzeczypospolitej Obojga Narodów i zdobyli Kraków i Warszawę. Polski król pospiesznie opuścił kraj. Pod naporem armii rosyjskiej padło Wilno, Mińsk, Grodno.


Wiosną 1656 r. Konflikt stał się jeszcze bardziej dotkliwy. W maju rosyjski car i wypowiedział wojnę Szwecji. Oblężenie Rygi rozpoczęło się pomyślnie, ale prawie zakończyło się klęską armii rosyjskiej. Trzeba było się wycofać. Bardzo trudno było walczyć na dwóch frontach rosyjskiej armii. Rozpoczęły się rosyjsko-polskie negocjacje, które trwały dość długo. Rosyjski car zażądał Litwy, Polacy nalegali na powrót ziem ukraińskich. Rozejm musiał zostać zawarty przez wroga z powodu zagrożenia nową ofensywą szwedzką.

 

369

 

I tak doszło w 1655 roku do tzw. potopu szwedzkiego, gdzie na ziemie Rzeczypospolitej wkroczyła z Pomorza Szczecińskiego armia szwedzka. Wojska szwedzkie szybko zajęły Warszawę, a król Jan Kazimierz zmuszony był do ucieczki na Śląsk. Wydawało się, że Rzeczpospolita jest w sytuacji beznadziejnej. Jednak bezwzględność wojsk szwedzkich i nieprzestrzeganie przez nie umów doprowadziło do powstania oporu przeciw Szwedom. Potop zakończył się dopiero w 1660 r. Rzeczpospolita wyszła z niego zrujnowana i osłabiona.

 

370

 

Ostatni polski monarcha z dynastii Wazów Jan II Kazimierz Waza wstąpił na tron po śmierci brata, Władysława IV. Jego panowanie przypadło na okres kryzysu Rzeczpospolitej spowodowanego ciągłymi wojnami i czynnikami ekonomicznymi. Przez cały okres panowania Kazimierza Rzeczpospolita znajdowała się w stanie wojny. Państwo osłabiał bunt Bohdana Chmielnickiego, który – rozpoczął się jeszcze za czasów Władysława IV.


Roszczenia Jana Kazimierza o tron szwedzki stały się pretekstem prowadzącej agresywną politykę Szwecji do napaści na Polskę. Tak zaczął się potop szwedzki, inwazja, która miała miejsce w latach 1655-1660. Postawiła ona kraj na skraju przepaści.

 

371

 

W tym czasie na tronie Habsburgów zasiada Leopold I Habsburg cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii arcyksiążę Austrii, książę Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, margrabia Moraw, książę Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wirtembergii, Teck etc. książę Szwabii, hrabia Habsburga, Tyrolu, Ferreti, Kyburga, Gorycji etc. landgraf Alzacji, margrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau, Górnych i Dolnych Łużyc etc. pan Marchii Wendyjskiej Salin, Port Naon.


W obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego Europie (konfrontacja militarna z potęgą ottomańską) Cesarz Leopold I wysyła do Polski dwóch pełnomocników; Karola Ferdinanda de Waldstein kawalera złotego runa i Jana Zierowskiego swojego delegata w Polsce, dając im pełnomocną władzę aby zaprosili Rzeczpospolitą Polską do związku z Cesarzem przeciwko Turcji.


Leopold I Habsburg prowadził wojny z Turcją 1663–64 i 1683–99; Po drugiej z nich (odsiecz Wiednia przez Jana III Sobieskiego) odzyskał Węgry w 1687 r, a Siedmiogród w 1691 r. uznał za odrębną prowincję monarchii habsburskiej; Wojny z Francją przyniosły straty terytorialne, m.in. utratę Alzacji (1681).

 

372

 

Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg 14 grudnia 1676 r. poślubiła cesarza Leopolda I Habsburga. Jego dwie pierwsze żony, nie dały mu następcy tronu, więc od Eleonory Magdaleny wiele się spodziewano. Para miała ostatecznie 11 dzieci, w tym 2 przyszłych cesarzy. Między innymi jej młodsza siostra Jadwiga Elżbieta Sobieska – była synową króla Jana III Sobieskiego.

 

373

 

Karol V Leopold Lotaryński, książę Lotaryngii w latach 1675–1690 po abdykacji króla Jana II Kazimierza Wazy (1668) oraz po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1673), kandydat do tronu polskiego w 1669 i 1674. Jego żoną była Eleonora Maria Józefa Habsburżanka, arcyksiężniczka austriacka. Córka cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier Ferdynanda III Habsburga i Eleonory Gonzagi, wcześniej była żoną króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego.


W 1664 brał udział w bitwie pod Szentgotthard jako pułkownik, a podczas wojny Francji z koalicją 1672–79 w 1674 pod Seneffe jako generał. Od 1674 dowodził wojskami cesarskimi nad Renem, gdzie 16 czerwca 1674 wspólnie z Caprarą zostali pobici przez marszałka Turenne'a w bitwie pod Sinsheim, ale rok później, a chroniącego się tam naczelnego wodza wojsk francuskich nad Renem wziął do niewoli. W roku 1676 został feldmarszałkiem. W czasie V wojny austriacko-tureckiej dowodził oddziałami niemieckimi przybyłymi na odsiecz Wiednia w 1683. Dowodził centrum wojsk sprzymierzonych w drugiej bitwie pod Parkanami. W 1684 roku pobił Turków pod Vác, a w 1686 zdobył Budę, w 1687 pobił Turków pod Nagyharsány. W ostatnich latach swego życia podczas wojny palatynackiej ponownie dowodził nad Renem (m.in. zdobył Moguncję).

 

374

 

Rywalizacja Francji z Habsburgami była długa i krwawa, a wojny prowadzono ze zmiennym szczęściem. Nic zatem dziwnego, że gdy imperium cesarza Leopolda stanęło w obliczu tureckiej inwazji, Ludwik XIV starał się robić wszystko, aby doprowadzić do ostatecznego pognębienia swojego przeciwnika. W tym celu próbował odciągnąć Rzeczpospolitą Obojga Narodów od sojuszu z Cesarstwem. Nie chciał, by Polacy ruszyli Wiedniowi z odsieczą.


Realizacją królewskiego polecenia zajął się francuski poseł w Warszawie, markiz Franciszek de Vitry. Zaczyna kupować polskich posłów, nakłaniając ich do opowiedzenia się po stronie Francji. Dyplomata bynajmniej nie zadowolił się tylko przekupywaniem magnatów. Postanowił skorumpować samego króla Jana III Sobieskiego.

 

375

 

A w kraju w tym czasie na tronie zasiada już  Jan III Sobieski. Wielka postać, który jak nadmieniłem wcześniej zatrzymał nawałę turecką przed wielką zagładą dla całej Europy. Biorąc udział w wojnach z Kozakami, Moskwą i Turkami dowiódł dużych zdolności wojskowych i politycznych, co przyniosło mu w efekcie w 1668 roku buławę wielką koronną. Zwycięstwo pod Chocimiem po śmierci króla Michała Wiśniowieckiego otwarło drogę do tronu. Zwycięstwo wiedeńskie przyniosło mu sławę europejską.

 

376 377

 

Na szczególną uwagę zasługuje Maria Kazimiera de La Grange d’Arquien (1641-1716) – królowa polska. Maria Kazimiera, zwana na polskim dworze pieszczotliwie Marysieńką. W 1665 roku wyszła za Jana Sobieskiego. Było to nieczęsto spotykane w epoce małżeństwo z miłości, która wynika między innymi z ich słynnej korespondencji.

 

378 379

 

Imperium Osmańskie jest pod panowaniem Mehmeda IV (ur. 2 stycznia 1642, zm. 6 stycznia 1693) – sułtana z dynastii Osmanów, panującego od roku 1648 do 1687. Osmanowie rozpoczęli wówczas nową wojnę z Austrią, w trakcie której wojska tureckie obległy Wiedeń w 1683 r. Klęska zadana Turkom przez wojska polskie, austriackie i niemieckie pod wodzą polskiego króla Jana III Sobieskiego doprowadziła do utraty przez nich niemal całych Węgier. Niepowodzenia i klęski wojskowe doprowadziły do rewolty wojskowej, obalenia sułtana w 1687 r. i uwięzienia go w Edirne.

 

380

 

A wielkim wezyrem Imperium Osmańskiego został protegowany sułtana Mehmeda IV - Merzifonlu Kara Mustafa Pasza. Uczestniczył w kilku zwycięskich wyprawach wojsk tureckich, przyczynił się do ekspansji tureckiej w kierunku Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 1683 Kara Mustafa rozpoczął kampanię austriacką popierając antyhabsburskie powstanie Thökölyego. Zebrał armię 200 000 ludzi i oblegał Wiedeń broniony przez 18 000 żołnierzy habsburskich (13 000 żołnierzy i 5000 członków straży miejskiej). Jednak 12 września 1683 wojska polsko-austriacko-niemieckie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego odniosły zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem.

 

381

 

W 1683 roku Odsiecz wiedeńska - zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem. Król Jan III Sobieski pisał 13 września 1683 roku do żony Marysieńki: „Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały”.

 

382

 

383

 

Dużą rolę w tej bitwie odegrał Stanisław Jan Jabłonowski - kasztelan krakowski w latach 1692–1702, hetman wielki koronny w latach 1682–1702, hetman polny koronny w latach 1676–1682, wojewoda ruski w latach 1664–1692, oboźny koronny (dworski) w latach 1661–1664, strażnik koronny w latach 1660–1661, pułkownik królewski, starosta błoński w 1685 roku, starosta białocerkiewski, buski, janowski, korsuński, czehryński, mościcki, sieradzki, kamieniecki, żydaczowski i świecki, starosta barski w 1697 roku, starosta lityński, starosta międzyrzecki w 1691 roku. Dziadek króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. W bitwie pod Wiedniem dowodził prawym skrzydłem wojska polskiego. Popularny wśród wojska, wykładał wielkie sumy na wyprawy wojenne, z własnych zasobów utrzymywał garnizony twierdz pogranicznych. W ramach planowanej szarży generalnej, jego kawalerii powierzono ważne zadanie, odcięcia pobitemu nieprzyjacielowi drogi odwrotu za rzekę Wiedenkę. Jazda hetmana zaatakowała z impetem, kładąc trupem wielu pogan, a resztę zmuszając do ucieczki.

 

384

 

                           Herb Imperium Osmańskiego.                          Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 

385 386

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władcy Polski na kartach do gry.

 

267

 

268

 

336

 

269

 

Bolesław Chrobry

 

401

 

270

 

Mieszko II

 

399

 

337

 

271

 

272

 

273

 

Władysław Łokietek

 

397

 

396

 

Kazimierz Wielki

 

400

 

274

 

275

 

323

 

319

 

276

 

Władysław Jagiełło w czasie bitwy pod Grunwaldem.

 

277

 

Władysław Jagiełło, król polski od 1386 roku. Główny dowódca wojsk polsko – litewskich w bitwie pod Grunwaldem.

 

278

 

338

 

320

 

321

 

322

 

279

 

Władysław IV Waza

 

332

 

Jan II Kazimierz

 

333

 

280

 

281

 

398

 

282

 

Marysieńka

 

334

 

339

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl 23 portretów królów namalowany w latach 1768-1771 przez Marcelego Bacciarellego na zamówienie króla Stanisława Augusta. Przed powstaniem tego pocztu sprowadzono do Warszawy z różnych miejsc rozmaite wizerunki dawnych monarchów. Wyboru najtrafniejszego wzoru dokonywał król przy pomocy grona znawców. Niekiedy artysta kompilował portret z kilku wizerunków. Wykorzystywał te odrysy głów z wawelskich nagrobków królewskich. Ponadto, by zapewnić sugestywność portretów, posługiwał się Bacciarelli odpowiednio dobranymi żywymi modelami. Poczet Bacciarellego, włączony w program romantycznego umiłowania Ojczyzny i jej dziejów, zyskał olbrzymią popularność, której dowodzą liczne kopie i trawestacje malowane, rysowane i rytowane w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Znajdują się one w Pokoju Marmurowym Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym – obraz olejny namalowany przez włoskiego malarza Marcello Bacciarellego w latach 1768–1771.


Opis obrazu


Portret przedstawia króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego w ujęciu całopostaciowej w pozycji stojącej. Monarcha ubrany jest w srebrzysty szustokor i spodnie, purpurowy płaszcz koronacyjny podbity gronostajami i w Łańcuch Orderu Orła Białego na szyi oraz miecz ceremonialny u lewego boku. Poniatowski stoi, ujmując się pod lewy bok, prawą dłonią wsparty o regiment; na stole po lewej leżą korona i jabłko królewskie, po prawej znajduje się tron a w tle po lewej kolumna, po prawej zaś ciemnozielona kotara. Postać króla jest lekka, wytworna, pełna elegancji i wdzięku, co odpowiadało ówczesnej modzie.

 

146a

 

Bolesław Chrobry

 

168

 

 Wacław II Czeski

 

167

 

Władysław Łokietek

 

166

 

Kazimierz Wielki

 

165

 

Ludwik Węgierski

 

164

 

 

Jadwiga

 

163

 

 Władysław II Jagiełło

 

162

 

Władysław III Warneńczyk

 

161

 

Kazimierz Jagiellończyk

 

160

 

Jan I Olbracht

 

159

 

Aleksander Jagiellończyk

 

158

 

Zygmunt I Stary

 

157

 

Zygmunt II August

 

156

 

Henryk Walezy

 

155

 

Stefan Batory

 

154

 

Zygmunt III Waza

 

153

 

Władysław IV

 

152

 

Jan II Kazimierz

 

151

 

Michał Korybut Wiśniowiecki

 

150

 

Jan III Sobieski

 

149

 

August II Mocny

 

148

 

August III

 

147

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poczet władców Polski – wszystkie obrazy wzorowane na rysunkach Jana Matejki, które były opublikowane w formie reprodukcji światłodrukowych wykonane jako czarno–białe. Nosił się z planami wykonania wersji kolorowej, których jednak nie zrealizował. Taką wersję stworzyli po jego śmierci jego byli uczniowie, Leonard Stroynowski i Zygmunt Papieski jako obrazy olejne. Zostały one namalowane na podstawie szkiców Jana Matejki w Dworku Jana Matejki w Krzesławicach.


Mieszko I

 

433


Bolesław I Chrobry, Wielki

 

434


Mieszko II

 

435


Kazimierz Odnowiciel

 

436


Bolesław II Śmiały

 

437


Władysław Herman

 

438


Bolesław III Krzywousty

 

439


Władysław II Wygnaniec

 

440


Bolesław Kędzierzawy

 

441


Mieszko III Stary

 

442


Kazimierz Sprawiedliwy

 

443


Leszek Biały

 

444


Władysław Laskonogi

 

445


Henryk I Brodaty

 

446


Bolesław Wstydliwy

 

447


Leszek Czarny

 

448


Przemysł II

 

449


Wacław II

 

450


Władysław Łokietek

 

451


Kazimierz Wielki

 

452


Ludwik Węgierski

 

453


Jadwiga

 

454


Władysław II Jagiełło

 

455


Władysław III Warneńczyk

 

456


Kazimierz Jagiellończyk

 

457


Jan Olbracht

 

458


Aleksander

 

459


Zygmunt I Stary

 

460


Zygmunt II August

 

461


Henryk Walezy

 

462


Stefan Batory

 

463


Zygmunt III Waza

 

464


Władysław IV

 

465


Jan Kazimierz

 

466


Michał Korybut Wiśniowiecki

 

467


Jan III Sobieski

 

468


August II Mocny

 

469


Stanisław Leszczyński

 

470


August III

 

471


Stanisław August Poniatowski

 

472

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herby własne polskich królów z hełmem heraldycznym z klejnotem i labrami na banknotach 500 złotowych z 1948 rok. Są to banknoty kolekcjonerskie i nie należą do serii banknotów powszechnego obiegu.

 
Awers : Z prawej wizerunek górnika w kasku. U góry „Narodowy Bank Polski”, pod spodem orzeł oraz podpisy prezesa (Edward Drożniak), naczelny dyrektor (Witold Trąmpczyński), skarbnik (Karol Pustówka), seria AR. Nominał 500 w ozdobnej ramce. Na dole dwa razy nominał (500) oraz skrót „ZŁ”.
 
Rewers : U góry „Pięćset Złotych” oraz cztery razy nominał umieszczony w rogach. Wizerunek górników pracujących pod ziemią, wydobywających węgiel w kopalni, po bokach ozdobne motywy. Na dole napis „Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce”.
 
Autor: Wacław Borowski oraz Jindřich Schmidt, który wykonał w Pradze ryt płyty do matrycy. W obiegu: od 30 października 1950 do 31 grudnia 1977. Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa.
 
Znak wodny: W niezadrukowanym polu wizerunek lewego profilu głowy dziewczyny w wieńcu.
 
Zabezpieczenia: Posiada zabezpieczenie widoczne w promieniach ultrafioletowych. W zadrukowanym polu w pobliżu daty emisji jest godło Polski w ramce, które świeci w kolorze niebieskim, poniżej seria i numeracja świecąca w kolorze złotym. Niektóre banknoty serii CE nie posiadają tego zabezpieczenia w ultrafiolecie. Banknot ten bez zmiany grafiki, podpisów i daty był w obiegu aż przez 27 lat, co stanowi absolutny rekord w historii bankowości polskiej.
 
 
 
 
Herb Piastów (Przemysła II, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego) - Orzeł piastowski – herb dynastyczny kilku linii Piastów. Początkowo funkcjonuje jako herb śląskiej linii Piastów. Po raz pierwszy jako godło książęce pojawia się na pieczęci konnej Kazimierza opolsko-raciborskiego w 1222 r. Później stopniowo jest przejmowany jako herb przez kolejne linie Piastowskie, najpóźniej pojawia się na pieczęciach książąt mazowieckich, bo dopiero po 1271 r. W XIII w. Przemysł II przyjmuje srebrnego orła ukoronowanego jako godło swego państwa, funkcjonuje on od tamtej pory obok herbów osobistych królów.
 
Przywracając Królestwo Polskie w 1295 książę Przemysł II, ostatni z linii wielkopolskiej, przyjął za swój herb orła białego w złotej otwartej koronie w czerwonym polu. Od kolorów orła i tarczy początek swój wzięły polskie barwy narodowe. Herb Przemysła II z lekkimi modyfikacjami służył następnym Piastowiczom na tronie odrodzonego królestwa — Władysławowi I Łokietkowi i Kazimierzowi III Wielkiemu.
 
 
W ciągu ponad tysiącletnich dziejów w świadomości historycznej Polaków szczególne piętno pozostawiło kilka stylizacji orła. Da się to powiedzieć na pewno o gotyckim orle z rewersu pieczęci majestatycznej Przemysła II (1295). Z chwilą koronacji tego władcy na króla Polski, ukoronowany Orzeł Biały w czerwonym polu uzyskał nowy wymiar symboliczny – stał się herbem odnowionego Królestwa Polskiego.
 
Orzeł Biały z czasów Władysława Łokietka (1306-1333), znany z rewersu jego pieczęci majestatycznej czy miecza koronacyjnego Szczerbca (XIII-wiecznego miecza ceremonialnego użytego po raz pierwszy podczas koronacji w Krakowie w 1320 r.).
 
Łokietek wybrał Orła Białego jako symbol związany z ideologią zjednoczeniową i stołecznym Krakowem. Być może chciał także nawiązać do dokonań poprzednika – nieszczęsnego króla Przemysła II, zamordowanego w Rogoźnie 8 miesięcy po koronacji.
 
Za to jedną z najbardziej udanych stylizacji Orła Białego w dziejach był gotycki orzeł z rewersu pieczęci majestatycznej króla Kazimierza III Wielkiego (1334), prawzór większości późniejszych „orłów piastowskich”. Godło to charakteryzuje się bardzo dojrzałą stylizacją heraldyczną, odległą od naturalistycznych wzorców. Orzeł ten ma lekko odgiętą do tyłu głowę, powiększone szpony, wydatny tułów i pochylone ku sobie barki skrzydeł z promieniście ułożonymi, luźno upiętymi lotkami.
 
476
 
477
 
Herb Przemyślidów - Lew jako symbol Czech swą genezą sięga XIII wieku, kiedy pojawił się jako symbol dynastii Przemyślidów. Do tego czasu oficjalnym godłem państwa była czarna orlica (pojawiła się ona jeszcze w heraldyce w czasie II wojny światowej w Kraju Sudetów, a obecnie w herbie Kraju środkowoczeskiego).
 
Przemyślidzi spokrewnieni z dynastią Piastów poprzez liczne małżeństwa począwszy od Mieszka I i Dobrawy, córki Bolesława I Srogiego. Przez krótki okres panowali także w Polsce, na Węgrzech oraz w Austrii, Styrii, Krainie i Karyntii.
 
478
 
479
 
Herb Andegawenów węgierskich przedstawiany jest na tarczy dwupolowej, podzielonej pionowo. Po prawej (heraldycznie, od strony trzymającego tarczę), w polu srebrnym cztery czerwone pręgi, w polu lewym, czerwonym, krzyż lotaryński srebrny, wyrastający ze złotej, otwartej korony wieńczącej środkowy szczyt potrójnej zielonej góry.
 
Andegawenowie – dynastia królewska wywodząca się od hrabiów (od 1360 książąt) Anjou – Andegawenii,  położonej w dorzeczu dolnej Loary, we Francji (boczna linia Kapetyngów). Dynastia węgierska panująca w Polsce w latach 1370-1399.
 
Apogeum znaczenia Andegawenów przypadło na lata 1370-1382, kiedy to na podstawie wcześniejszych umów doszło do objęcia tronu polskiego przez Ludwika. Trwająca 12 lat unia pokazała jednak, że nie było rzeczywistych podstaw trwałego związku między obu krajami. Dynastia wygasła na Węgrzech w linii męskiej na Ludwiku, a po kądzieli na jego córkach: Marii (objęła tron na Węgrzech) i Jadwidze (objęła tron w Polsce).
 
480
 
481
 
„Podwójny Krzyż” - herb Jagiellonów. Odmiana krzyża lotaryńskiego została przyjęta przez Władysława II Jagiełłę jako kreskowy znak osobisty, stąd też inne określenie „krzyż jagielloński”. Motyw występujący w polskiej tradycji heraldycznej. Opisywany jako podwójny krzyż kawalerski lub grecki.
 
Historia herbu wiąże się z wczesnośredniowiecznym kultem relikwii Drzewa Krzyża Świętego i relikwiarzem Drzewa Krzyża Świętego – stauroteką, i ma swe początki w IV wieku, kiedy to św. Helena matka Cesarza Konstantyna zleciła, wykonanie prac wykopaliskowych na Golgocie, w wyniku których odkryto elementy Drzewa Męki Chrystusowej. Kult ten nabrał ponownie szczególnego wymiaru w okresie wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej (XII – XIV) i wiązał się z etosem obrony Ziemi Świętej przed niewiernymi. Wielkim czcicielem relikwii był król Władysław II Jagiełło, który wielokrotnie nawiedzał relikwie Drzewa Krzyża Świętego w klasztorze na Świętym Krzyżu. Po swym chrzcie i przyjęciu korony polskiej, krzyż podwójny patriarchalny stał się herbem Jagiellonów.
 
482
 
483
 
Herb Walezjuszy – Walezjusze, dynastia królów francuskich panująca w latach 1328–1589. Jej założycielem był Karol de Valois - ojciec Filipa VI i syn Filipa III Śmiałego. Z tej dynastii wywodzi się Henryk Walezy, pierwszy elekcyjny król Polski w latach 1573–1574, ostatni od 1574 r. król Francji z dynastii Walezjuszów jako Henryk III;
 
484
 
485
 
„Trzy Zęby” - herb Batorych. Zęby, Smocze Zęby, Wilcze Zęby. Pierwotna forma herbu.
 
Blazon: W polu czerwonym trzy wilcze zęby srebrne w słup, większe nad mniejszymi, osadzone w takimż kawałku szczęki. W formie pierwotnej zamiast zębów był trzy kliny w słup ostrzami w lewo. Niekiedy szczękę przedstawiano przylegającą do brzegów tarczy co jest niezgodne z zasadami stylizacji heraldycznej. Zdarzały się przypadki odwrócenia godła i zamiany barw pola na błękitne.
 
Polski i węgierski herb szlachecki.
 
Legenda herbowa: Tak, to zęby smoka (Polacy nazywali go „trzy zęby” lub „smocze zęby”), którego według legendy miał pokonać protoplasta rodu. W Polsce mówiło się również, że są to wilcze zęby.
Przyniesiony do Polski przez króla Stefana Batorego w 1576 roku.
 
Herbowni: Batory, Batowski, Baturzycki.
 
486
 
487
 
Herb Wazów - Nazwa dynastii pochodzi prawdopodobnie od godła vase (pol. snopek, wiązka rózg, faszyna) znajdującego się w herbie rodu.
 
488
 
489
 
"Korybut" - herb Wiśniowieckich. Herb Korybut znany jest historii od XV wieku i przynależy do starodawnych rodzin książęcych. Opis skonstruowany współcześnie brzmi następująco:
 
Na tarczy o polu czerwonym księżyc na opak, złoty, z krzyżem zdwojonym zaćwieczonym na barku takimż i z gwiazdą w środku złotą. Płaszcz heraldyczny podbity gronostajem. W klejnocie mitra książęca.
Wiśniowieccy pieczętowali się herbem własnym (w herbarzach przyjęto nazwę Korybut). Dzielili się oni na dwie gałęzie rodowe. 
 
490
 
491
 
„Janina” - herb Sobieskich. Wzmiankowany w najstarszym zachowanym do dziś polskim herbarzu. Herb występował głównie wśród rodzin osiadłych w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, łęczyckiej i sieradzkiej. Spośród najbardziej znanych rodów pieczętujących się herbem Janina, należy wymienić Sobieskich i Piaseckich. 
 
Opis skonstruowany współcześnie brzmi następująco:
 
Na tarczy w polu czerwonym tarcza fioletowa. W klejnocie siedem piór pawich. Labry herbowe czerwone, podbite srebrem.
Janina wzięła swoją nazwę od nazwy miejscowej Janina, zlokalizowanej w powiecie buskim (dawniej powiecie stopnickim). Wieś ta w XII w. wchodziła w skład uposażenia zakonu szpitalników św. Jana, któremu zawdzięcza swoją nazwę.
 
492
 
493
 
Herb Wettinów - Za czasów panowania Wettinów w polu sercowym był umieszczany podzielony na dwa herb dynastii. W jednym polu były dwa czerwone miecze na czarno-białym polu, a na drugiej części zielony wieniec na czarno-żółtych pasach. Symbolizowały one dynastię Wettinów oraz Saksonię, z której się wywodzili i której byli królami.
 
Wettynowie – dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Panowała w Miśni, Saksonii oraz w księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (elektorowie August II Mocny, August III Sas jako królowie Polski i wielcy książęta Litwy oraz król Saksonii Fryderyk August I jako książę warszawski).
 
494
 
495
 
„Wieniawa” - herb Leszczyńskich. Leszczyńscy herbu Wieniawa – polski ród magnacki wywodzący się z południowej Wielkopolski. Nazwisko rodziny pochodzi od osady Leszczno (późniejsze miasto Leszno). Na przełomie XVI i XVII wieku należeli do najznaczniejszych zwolenników reformacji w Koronie, potem jednak wrócili do katolicyzmu. Najbardziej znanym przedstawicielem rodu był król Polski, wielki książę litewski, książę Lotaryngii i Baru Stanisław Leszczyński.
 
Blazon: w polu złotym żubrza głowa czarna z kołem złotym w nozdrzach. W klejnocie pół ukoronowanego lwa złotego z mieczem. Protoplasta herbu Pomian.
 
Legenda herbowa: Z herbem tym związana jest legenda o rycerzu imieniem Lastek. Będąc na polowaniu z księciem morawskim, Lastek własnoręcznie schwytał żubra, łapiąc go za rogi. Następnie włożył mu w nozdrza pierścień z dębowej gałęzi i przyprowadził księciu. Gdy na chwilę oddał żubra innemu rycerzowi, zwierzę wyrwało się, a Lastek zmuszony był mieczem odciąć żubrowi głowę. Za ten bohaterski czyn Lastek otrzymał ziemię i herb.
 
496
 
497
 
„Ciołek” - herb Poniatowskich. Godło Ciołków przedstawia woła. Umieszczano go w tarczy herbowej różnie barwionej. W herbarzach Złotego Runa i Bergshammar pola są czerwone, a w nim kroczący błękitny ciołek ze złotymi rogami.
 
Blazon: W polu srebrnym ciołek stojący czerwony. W klejnocie pół ciołka wspiętego.
 
Blazon: - Ciołek. Byka czerwonego w srebrnym (białym) polu wyobraża.
 
Ciołek Poniatowskiego - historyczna nazwa konstelacji, nazwanej tak na cześć króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego przez polskiego astronoma, rektora Akademii Wileńskiej Marcina Poczobutta-Odlanickiego w 1777 roku. Wyodrębniona w północno-wschodniej części gwiazdozbioru Wężownika. Współcześnie nieużywana. Nazwa odnosi się do herbu Ciołek Poniatowskich.
 
Legenda herbowa: Za czasów Probusa cesarza Sarmatom zabrano wielkie i mnogie stada bydła i do Francyi zapędzono. Zebrali się Sarmatowie i niespodzianą wycieczką odzyskali swoją szkodę bez najmniejszego krwi rozlania (...). Za tę odwagę (...) pierwszym z tego wojska rotmistrzom Ciołka na herb nadano.
 
498
 
499
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jokery karciane
 
 
Duże znaczenie dla zrozumienia fenomenu Jokera ma jego geneza. Protoplastą była niezwykle ważna postać z tarota – Głupiec nazywany Opętanym, Wędrowcem, Włóczęgą, Bezimiennym. Wiele jego cech Joker przejął. Tu należy zrobić jednak zastrzeżenie – według licznych źródeł joker wcale nie wywodzi się z tarota. W taroku uważany jest za kartę o najwększej wartości - skys przebija wszystkie pozostałe atuty.
 
Joker występuje wyłącznie w grach karcianych z francuskimi kolorami (trefl, karo, kier, pik). Znamy znaczenie jokera w takich grach jak remik i canasta, w których joker może przyjmować wartość każdej innej karty, stając się swego rodzaju kartą uniwersalną.
 
Najbardziej pożądana karta (o ile występuje w grze). Najbardziej tajemnicza. Widnieje na niej wizerunek błazna. Dlaczego akurat błazna? Bo za tym stoi pewna idea. Idea zmyłki przeciwnika. Często by zwyciężyć musisz ukrywać swoje atuty. Musisz udawać … głupka. By uśpić czujność. Joker w talii daje namiastkę wszechmocy. Bo oto Ty decydujesz jaką kartę chcesz zmaterializować. Figura narodziła się w USA około 1850 roku. Pierwszego Jokera włożył do talii kart Samuel Hart w czasie gry w London Club Pack w 1857 roku.
 
Joker w talii kart Tarota, otrzymał bardzo silną fuzję starożytnej wiedzy, okultyzmu i alchemii. A także głęboką mądrość i jasność świadomości w kontekście połączenia wszystkiego ze wszystkim. Dlatego ta karta jest łatwo kojarzona z „wiedzą tajemną” i jest uważana za mistyczną. A tarot to jest igranie z diabłem, wyciąganie ręki do  szatana. On bowiem jako istota duchowa ma dużo większą możliwość poznawczą aniżeli człowiek. Co więcej, jest w stanie przekazywać nam informacje dla nas nieosiągalne, a więc to on jest jedynym autorem informacji przekazywanych przez karty tarota. Niestety, za swe usługi każe słono płacić. Człowiek płaci więc dręczeniami o charakterze opresji, obsesji, czasem chorób, wreszcie ograniczeniem własnej wolności. A najpoważniejszą konsekwencją jest utrata więzi z Panem Bogiem. Twórcy tarota wiążą z nim demoniczną moc poprzez symbole znajdujące się na poszczególnych kartach. Oczywiście to jest indywidualna sprawa każdego człowieka, w co chce wierzyć, jakimi środkami budować swoją wiarę.
 
Myślę, że można postać jokera porównać do dzisiejszych sytuacji. Grupa osób trzymajacych krzyże, święte obrazy, różańce, a na drugi dzień ci sami obywatele złorzeczą, wyzywają, poniżają, obrażają, niszczą, demolują, a nawet dochodzi do rękoczynów wobec bliźniego. A to jest złamanie V przykazania z Dekalogu. Przykazanie zakazuje nie tylko zabijać, lecz i szkodzić duszy i ciału człowieka. Zakazuje naruszania praw człowieka. Patrząc na przykazanie Boże od strony pozytywnej, to nakazuje ono troskę o życie, zdrowie i rozwój osobowy, nakazuje tworzenie takich warunków, aby każdy mógł żyć w pokoju i rozwijać wszystkie otrzymane od Pana Boga talenty, aby nimi służyć w pełni innym.
 
Piąte przykazanie przypomina nam, że życie jest darem otrzymanym od Pana Boga, którego nie wolno niszczyć na żadnym jego etapie. A złamanie choćby jednego przykazania Pan Jezus określił dokładnie. Pan Jezus Chrystus objaśniając Boże przykazania wskazuje, że obejmują one także ludzkie wnętrze. Domaga się wprowadzania pokoju serca, a piętnuje niemoralność gniewu i nienawiści: „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5, 22). Daje do zrozumienia, że występkami przeciw piątemu przykazaniu Bożemu są gniew i nienawiść czy List św. Jakuba, 10 „Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie”.
 
Podobnie sytuacja wygląda z kartami do gry, w tym i jokerem. Można układać tarota z czego diabeł ma wielką pożywkę, a można traktowac karty jako: historia, postacie królów, przebieg bitew, a w przypadku jokera reprezentuje on oryginalność lub początek przygody i zadania jakie człowiek stawia przed sobą. I to właśnie wybrałem kolekcjonując karty do gry, a tym i jokery.
 
Mój sympatyczny Kolega Pan Ryszard Jarmuła z Tarnowa posiada jedną z największych kolekcji jokerów w Polsce i część od Niego właśnie pochodzi.
 
W zbieraniu jokerów ograniczę się do postaci, stworzeń z komiksów, filmów, legend, tych obrazów, które przedstawiają jakieś sylwetki, bo jak powiada mój kolega Maciej te pozostałe poza napisem Joker nie mają nic wspólnego z Jokerem i kartami.
 
Umieściłem w zbiorze tylko dwie małe karty z jokerami przedstawiąjace Słońce.
 
Słońce jest to najjaśniejsza i najbliższa Ziemi gwiazda widoczna gołym okiem i tak jak Joker kryje bardzo dużo zagadek słonecznych. Jest niezbędne do życia wszystkich organizmów na Ziemi. Gdyby zniknęło, nasza planeta utraciłaby prawidłowy tor w Układzie Słonecznym. Jednocześnie stracilibyśmy główne i najważniejsze źródło światła i ciepła, co doprowadziłoby do dość szybkiego wyginięcia gatunków fauny i flory, w tym człowieka.  
 
Tak jak to nasze przepiękne Słońce ożywia całą planete, tak niech te jokerowe słoneczka ożywiają ten zbiór Jokerów.
 
501 502
503 504
505 506
507 508
509 510
 
511 512
513 514
515  516
 517  518
 519  520
 
 
521 522
523 524
525 526
527 528
529 530
 
 
531 532
533 534
535 536
537 538
539 540
 
541 542
543 544
545 546
547 548
549 550

 

551 552
553 554
555 556
557 558
559 560

 

668 669
670 671
673 673
674 675

 

 688  689
 676  677
 678  679
 680  681
 682  683
 684  685
 686  687

 

710 711
712 713
714 715
716 717
718 719
720 721
722 723
724 725
726 727
728 729

 

1016 1017

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561 562
563 564
565 566
567 568
569 570

 

572 573
574 575
576 577
578 579
580 581

 

582 583
584 585
586 587
588 589
590 591

 

592 593
594 595
596 597
598 599
600 601

 

602 603
604 605
606 607
608 609
610 611

 

612 613
614 615
616 617
618 619
620 621

 

690 691
692 693
694 695
696 697
698 699
700 701
702 703
704 705
706 707
708 709

 

730 731
732 733
734 735
736 737
738 739
740 741
742 743
744 745
746 747
748 749
750 751

 

1018 1019

 

1020 1021

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622 623
624 625
626 627
628 629
630 631

 

629 632
633 634
635 636
637 638
639 640

 

641 642
643 644
645 646
647 648
649 650

 

651 652
653 654
655 656
657 658

 

659 660
661 662
663 664
665 666

 

667 752
753 754
755 756
 757  758
 759  760
 761  762
 763  764
 765  766
 767  768
 769  770

 

771 772
773 774
775 776
777 778
779 780
781 782
783 784
785 786
787 788

 

789 790
791 792
793 794
795 796
797 798
799 800
801 802
803 804
805 806

 

1022 1023

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807 808
 809  810
 811  812
 813  814
 815  816
 817  818
 819  820
 821  822
 823  824
 825  826

 

827 828
829 830
831 832
833 834
834a 835
836 837
838 839
840 841
842 843
844 845

 

846 847
848 849
850 851
852 853
854 855
856 857
858 859
860 861
862 863
864 865

 

925 926
927 928
929 930
931 932
933 934
935 936
937 938
939 940
941 942
943 944
945 946

 

947 948
949 950

 

866 867
868 869
870 871
872 873
874 875
876 877
878 879
880 881
882 883
884

885

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886 887
888 889
890 891
892 893
894 895
896 897
898 899
900 901
902 903
904 905

 

906 907
908 909
910 911
912 913
914 914a
915 916
917 918
919 920
921 922
923 924

 

951 952
 953  954
 955  956
 957  958
 959  960
 961  962
 963  964
 965  966
 967  968
 969  970

 

971 972
 973  974
 975  976
 977  978
 979  980
 981  982
 983  984
 985  985a
 986  987
 988  989

 

990 991
992 993
994 995
996 997
998 999
1000 1001
1002  1003
 1004  1005
 1006  1007
 1008  1009
 1010  1011
 1012  1013
 1014  1015

 

 1024

 

Duża karta do gry 8x12 cm z Jokerem. Karty przeznaczone są dla osób słabowidzacych oraz osób starszych, które z pewnością docenią fakt, iż karty są znacznie większe od standardowych, łatwiejsze w trzymaniu i posiadają wiekszą czcionkę. Zapewnia dobrą widoczność i łatwą obsługę dla graczy.

 

1025

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wybitni Dowódcy Polscy” - artykuł upamiętnia bohaterów, którzy wsławili nasz kraj zwycięstwami na polu bitwy i dzięki którym od pokoleń budowana jest polska tożsamość narodowa. Obejmuje sylwetki królów, generałów, hetmanów.

 
Wizerunki wybitnych dowódców chciałbym przedstawić na medalach, gdzie artyści pokazali ich wielkość i heroizm.To są między innymi takie postacie królów Bolesława II Chrobrego, Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego), hetmanów (m.in. Stanisława Żółkiewskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Stefana Czarnieckiego), bohaterów walk o niepodległość (m.in. Tadeusza Kościuszki, Jana Henryka Dąbrowskiego, Ignacego Prądzyńskiego) i XX-wiecznych dowódców (m.in. Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Władysława Andersa).
 
Medale przywodzą na myśl obrazy z dziejów kraju, przywołują pamięć o wielkości, czasach niewoli i niepodległościowych zrywach.Stanowią hołd dla wielkich Polaków przez wieki walczących z często przeważajacymi siłami wroga, których wspomnienie napawa współczesnych dumą.
 
Sylwetki wybitnych dowódców wielokrotnie stanowiły inspirację dla artystów, którzy – wykorzystując swój talent – pragnęli pokazać na swych obrazach ich wielkość i heroizm. Najczęściej ukazywali ich w pozach zwycięzców ze scenami bitewnymi w tle.
 
Zadaniem artystów było nawiązanie do starożytnych triumfatorów, z którymi utożsamiali się dowódcy, jak też zwrócenie uwagi na ich własne zwycięskie bitwy. Służyły temu antyczne stylizacje stroju i sceny batalistyczne. Na portretach nie mogło zabraknąć nieodłącznych atrybutów dowódców, jak: buława zbroja, tarcza czy szabla.. O pozycji społecznej czy randze w wojskowej hierarchii świadczyły bogate obszyte ozdobnie złotem i srebrem mundury oraz najwyższe odznaczenia. Odpowiednio namalowane wizerunki podkreślały wysoki prestiż  portretowanego, jakim cieszył się w społeczeństwie.
 
Ta moja kolekcja stanowi również hołd dla kunsztu wspaniałych artystów, dzięki którym możemy podziwiać wizerunki znamienitych postaci z naszej przeszłości.
 
Bolesław I Chrobry (pierwszy król Polski)
 
Władca z dynastii Piastów, pierwszy król Polski. Syn Mieszka I i Dobrawy. Jeden z najbardziej wojowniczych monarchów w dziejach kraju i twórca rozległego, opartego na grabieży i podbojach mocarstwa. Prowadził wieloletnie konflikty z większością sąsiadów: z Niemcami o pograniczne Milsko oraz Łużyce, z Czechami o władzę nad ich państwem i o Morawy, a z Rusinami – o osadzenie na kijowskim tronie jeśli nie siebie, to przynajmniej własnego zięcia. Wdawał się też w słabo poświadczone źródłowo konflikty z Prusami i Węgrami.
 
Bolesław Chrobry odnosił znaczące sukcesy zbrojne w starciu z lepiej uzbrojonymi i liczniejszymi wojskami niemieckimi. Stosował podstępy i prowadził do celowego wycieńczania wrogich sił, unikał natomiast starć w otwartym polu. W 1015 roku odniósł triumf w ważnym starciu na ziemi Dziadoszan. Do historii przeszła też obrona Niemczy, którą w 1017 roku z sukcesem przeprowadziły jego siły. Jako jedyny władca w polskiej historii Bolesław dokonał podboju znaczących ziem niemieckich.
 
W 1018 roku odniósł spektakularne zwycięstwo w bitwie nad Bugiem, a następnie wkroczył do Kijowa i przepędził miejscowego księcia, Jarosława Mądrego.
 
Awers: Popiersie Bolesława Chrobrego w lewo, BOLESŁAW I CHROBRY - 966(967) - 17•VI•1025, 
 
Rewers: scena wjazdu do kijowa w 1018 roku, WJAZD DO KIJOWA - 1018, w odcinku 19 - 91 Orzeł w koronie i data  przedzielona znakiem TWO
 
Towarzystwo Wiedzy Obronnej 1991
Materiał: tombak srebrzony,  
Nakład: 2500 szt.
Średnica: 70 mm
Projekt: Andrzej i Roussana Nowakowscy,
 
1042
 
1043
 
Jan Zamoyski to jeden z najbardziej wpływowych ludzi w dziejach Rzeczpospolitej. Świetny polityk, skuteczny przywódca wojskowy, dobry organizator.
 
Hetman odniósł jeszcze szereg sukcesów w walce ze Szwedami. Pozostał w pamięci jako jeden z najwybitniejszych polskich wodzów i polityków. Na polu bitwy zachowywał zimną krew, szybko podejmował decyzje, stosował ekonomię sił, a wyprawy w których brał udział, były zawsze perfekcyjnie zorganizowane.
 
W 1587 r. Zamek w Lubowli został zajęty przez austriackie wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga.  Maksymilian Habsburg próbował wraz ze swoimi oddziałami zdobyć stolicę Polski jednak 24 listopada 1587 roku z powodu zbyt skromnych sił został spod jej murów odparty i zmuszony do wycofania się na Śląsk. Podczas odwrotu wojska arcyksiążęce złupiły wiele wsi i jeszcze do końca grudnia 1587 roku operowały wzdłuż granicy oraz w okolicach Wielunia.  Po koronacji Zygmunta III Wazy Jan Zamoyski postanowił rozprawić się z wojskami arcyksiążęcymi i zmusić przebywającego na Śląsku Maksymiliana III Habsburga do zrzeczenia się praw do korony polskiej. Hetman przygotował plan wojenny i na początku 1588 roku sprowokował arcyksięcia do decydującej potyczki zbrojnej.  Do starcia dwóch wodzów doszło 24 stycznia 1588 roku pod Byczyną. Bitwa zakończyła się klęską Habsburga. Maksymilian znalazł się w niewoli Jana Zamoyskiego.
 
Medal: Jan Zamoyski - Bitwa pod Byczyną
 
Średnica: 70 mm
Metal: brąz
Waga: 141 g
Rok emisji: 1991
Autor: Rosana i Andrzej Nowakowscy, sygnowany.
 
Awers: Popiersie lekko w prawo, JAN ZAMOYSKI - 19-III-1542 - 3-VI-1605
 
Rewers: Scena bitwy, poniżej 1991 r. przerywana przez TWO (Towarzystwo Wiedzy Obronnej), 24 STYCZNIA 1588 - BITWA POD BYCZYNĄ.
 
1044
 
1045
 
„Król – wojownik”, „Lew Lechistanu” – tak mawiano o Janie III Sobieskim, który w 1674 roku został wybrany na polskiego króla. Prowadził wojska do walki przez cztery dziesięciolecia. Drogę do korony otworzyło mu zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem w 1673 roku. Dekadę póżniej złamał potęgę Imperium Osmańskiego pod Wiedniem. Zasłynął jako mecenas sztuki i bibliofil.
 
Wśród polskich monarchów Jan III uchodził za jednego z lepiej wykształconych. Władał kilkoma językami, odbył studia uniwersyteckie, podróżował po Europie zachodniej.
 
Po powrocie z zagranicy w 1649 roku wyruszył na czele własnej chorągwi ku oblężonej twierdzy w Zbarażu. Podczas starcia z siłami kozacko-tatarskimi pod Beresteczkiem  (1651) został ciężko ranny w głowę i omal nie dostał się do niewoli.
 
Dwa lata później w obozie pod Żwańcem pokazał swą odwagę i zarazem brawurę. Tatarzy przybyli tam, aby wesprzeć Bohdana Chmielnickiego. Sobieski zorganizował zasadzkę na ich posła.  Incydent udało się zażegnać, a winowajca – na czas  rozmów pokojowych – trafił jako zakładnik do obozu chana. Dzięki temu miał okazję poznać język i obyczaje tych, z którymi przyszło mu wielokrotnie walczyć.
 
W czasie „potopu” początkowo walczył przeciwko wojskom szwedzkim, jednak w październiku 1655 roku przezszedł na stronę Karola X Gustawa. Do tej pory postępek ten budzi emocje czy był to tylko błąd młodości, czy też chłodna kalkulacja wobec zaistniałej w państwie sytuacji. 
 
Największym triumfem króla Jana III Sobieskiego, który przyniósł mu uznanie całej Europy, była bitwa pod Wiedniem, która skutecznie zahamowała marsz armii tureckiej w głąb kontynentu. Sobieski jako obrońca chrzescijaństwa został nagrodzony  przez papieża  wyjątkowym darem. Otrzymał poświęcony kapelusz i miecz, przyznawane za wyjątkowe zasługi w obronie wiary.
 
Z wyprawy wiedeńskiej Sobieski przywiózł, oprócz licznych łupów zdobytych na Turkach, wyjątkową relikwię. Był to obraz Matki Boskiej Loretańskiej, znaleziony nieopodal Wiednia podczas odsieczy. Na jednej z szarf widocznych na wizerunku widniał napis: „In hac Imagine Mariae Vinces Ioannes” (W tym obrazie Maryi zwyciężysz Janie).
 
Miejsce i czas znalezienia obrazu oraz skojarzenie ze zwycięstwem króla sprawiły, że wizerunek uznano za cudowny.
 
Ostatnim militarnym wysiłkiem Jana III były wyprawy mołdawskie podejmowane w latach 1686 i 1691. Król zamierzał rozprawić się z Turkami, a na tronie Mołdawii osadzić swego syna Jakuba. Obie kampanie zakonczyły się jednak fiaskiem. Sobieski zaczął coraz bardziej podupadac  na zdrowiu i nigdy wiecej nie przywdział już zbroi. 
 
Stop: brąz srebrzony
Średnica: 70 mm
Rant: gładki
nakład: 3000 szt.
Projektował i wykonał Andrzej Nowakowski
 
Awers: Popiersie lekko w prawo, JAN III SOBIESKI - 17•VIII•1629 - 17•VI•1696
 
Rewers: Husaria atakująca obóz turecki, niżej data 1990 przedzielona orłem stojącym na literach TWO, BITWA POD WIEDNIEM - 12 WRZEŚNIA 1683,
 
1046
 
 
1047
 
Tadeusz Kościuszko wsławił się jako bohater dwóch krajów – Stanów Zjednoczonych i Polski, w których do dziś pamięć o nim jest kultywowana.
 
Walczył o niepodległość USA i w obronie granic Rzeczpospolitej. Zapamiętano go przede wszystkim jako dowódcę , a warto zwrócić uwagę na fakt, że był człowiekiem wielu talentów, który także świetnie rysował, interesował się muzyką i rzemiosłem.
 
Do Ameryki dotarł w 1776 roku. Otrzymał posadę inżyniera w armii amerykańskiej. Uczestniczył w budowie umocnień w wielu obozach wojskowych. Nagrodą za wzorową słuzbę w armii był awans na generała brygady w 1783 roku. Dodatkowo otrzymał pensję i nadanie ziemi.
 
Gdy Sejm Wielki w 1788 roku zdecydował o zwiększeniu liczebności armii do 100000, Kościuszko otrzymał nominację  na generała majora wojsk koronnych.
 
Po zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami, jako jeden z pierwszych otrzymał Order Virtuti Militari.
 
Gdy w 1793 roku dokonano drugiego rozbioru Polski, generał przystąpił  do opracowania planów powstania narodowego, Insurekcję poprzedziła uroczysta przysięga Tadeusza Kościuszki na krakowskim rynku 24 marca 1794 roku. Od tamtej chwili jako Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej objął formalne dowództwo.
 
Wsławił się zwycięską bitwą z wojskami rosyjskimi pod Racławicami w kwietniu 1794 roku.
 
W swoim testamencie  polecał, aby za dochody od amerykańskiego rzadu wykupić niewolników, oddać im ziemię i nauczyć rzemiosła.
 
1048
 
1049
 
1050
 
Tadeusz Kościuszko
 
4 kwietnia 1794 roku wojska polskie pokonały Rosjan w bitwie pod Racławicami. Zwycięstwo dało wiarę na pomyślne rozstrzygnięcie powstania i pokazało możliwości słabo uzbrojonych mas chłopskich.
 
Bitwa pod Racławicami doprowadziła do rozszerzenia powstania na inne regiony kraju, a przede wszystkim do wybuchu 17 kwietnia 1794 roku insurekcji w Warszawie.
 
Awers: Popiersie Tadeusza Kościuszki, na otoku w dolnej części napis: TADEUSZ KOŚCIUSZKO, poi bokach daty: 4•II•1746 - 15•X•1817. 
 
Rewers: Symboliczna scena bitwy w 1794 roku pod Racławicami. Atak kosynierów na baterię artylerii. Na otoku napis: BITWA POD RACŁAWICAMI u dołu w otoku 4 KWIETNIA 1794. Niżej data 1990 rozdzielona znakiem TWO.
 
Medal: TADEUSZ KOŚCIUSZKO, BITWA POD RACŁAWICAMI
 
Stop: brąz srebrzony
Średnica: 70 mm
Rant: gładki
Nakład: 3000 szt.
Projektant: Z. Kotyłło, sygnowany
 
1051
 
1052
 
 
Książę Józef Poniatowski był wybitnym dowódcą, jedną z barwniejszych postaci czasów Księstwa Warszawskiego, bratankiem ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
 
Natomiast Andrzej Poniatowski był bratem ostatniego króla Stanisława Augusta; podczas sejmu koronacyjnego w 1764 roku otrzymał dziedziczny tytuł książęcy. W 1765 roku otrzymał także tytuł księcia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, który przeszedł następnie na jego  jedynego syna – Józefa Poniatowskiego.
 
Książę Józef Poniatowski otrzymał stopień generał-major i dowództwo IV Dywizji. Rozpoczął intensywne prace nad organizacją i wyszkoleniem armii polskiej. W maju 1971 roku objął dowództwo wojsk koronnych na Ukrainie.
 
Wkrotce wybuchła wojna polsko – rosyjska. Zwycięstwo w bitwie pod Zieleńcami. Uradowany król, dla upamiętnienia tego faktu ustanowił Order Virtuti Militari. Pierwszym odznaczonym orderem był książę Józef.
 
Józef Poniatowski brał udział w insurekcji kościuszkowskiej.
 
Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w lipcu 1807 roku został ministrem wojny. Dwa lata później, w obliczu zbliżającej się wojny z Austrią, Napoleon mianował go naczelnym wodzem wojsk Księstwa.
 
16 pażdziernika 1813 roku Napoleon, w uznaniu zasług, mianował księcia Józefa Poniatowskiego marszałkiem Francji.
 
Trzy dni później Józef Poniatowski zginął w nurtach Elstery, osłaniając odwrót Francuzów.
 
Awers medalu zdobi tarcza z nazwą : WYBITNI DOWÓDCY POLSCY, zwieńczona hełmem, koroną i ozdobiona labrami. Dookoła wieniec herbów dowódców : Orzeł Biały (Władysława Jagiełły, Lubicz (Stanisława Żółkiewskiego), Chodkiewicz (Jana Karola Chodkiewicza), Łodzia (Stefana Czarnieckiego), Janina (Jana Sobieskiego), Ciołek (Józefa Poniatowskiego), Roch III (Tadeusza Kościuszki).
 
Rewers stanowi reprodukcja portretu Józefa Poniatowskiego pędzla Józefa Grassiego. Malarz przedstawił księcia w mundurze dywizji Księstwa Warszawskiego z gwiazdą Wielkiego Orła Legii Honorowej oraz Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Militari.
 
1053
 
1054
 
1055
 
Wojciech Korfanty - śląski polityk i dyktator III Powstania Śląskiego, w II RP jeden z przywódców Chrześcijańskiej Demokracji, Wojciech Korfanty, to jedna najważniejszych postaci dla Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski.
 
Bezpośrednim celem powstańców było wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa z obszaru plebiscytowego, a także likwidacja niemieckich organizacji paramilitarnych i bojówek. Zablokowane przez alianckie wojska powstanie zakończyło się 25 sierpnia na rozkaz jego dowódców. W jego wyniku niemiecką policję plebiscytową zastąpiono mieszaną - polsko-niemiecką, z obszaru plebiscytowego usunięto też osoby przybyłe tam po sierpniu 1919 r.
Od października do grudnia 1923 r. był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa i jego doradcą z ramienia ChD. Od 1924 r. wydawał dzienniki "Rzeczpospolita" i "Polonia". W 1930 r. został aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu powrócił na Górny Śląsk, gdzie jednak jako polityczny przeciwnik wojewody Michała Grażyńskiego był zagrożony następnym aresztowaniem.
 
Był jednym z założycieli Frontu Morges (wraz z Ignacym Paderewskim, Józefem Hallerem i Wincentym Witosem), a później organizatorem i prezesem Stronnictwa Pracy powstałego z połączenia chadecji i Narodowej Partii Robotniczej.
 
Awers - Popiersie trzy czwarte w prawo. Głowa na wprost. W otoku napis: WOJCIECH KORFANTY 20 IV 1873 - 17 VIII 1939.
 
Rewers - Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, Orzeł w koronie i data 1991 przedzielona znakiem TWO. Napis w otoku: POWSTANIA ŚLĄSKIE - 1919. 1920. 1921.
 
Sygnatura - AN + znak mennicy - na rewersie
Projekt - Andrzej Nowakowski
Wykonanie - Mennica Państwowa
Stop: brąz srebrzony
średnica: 70 mm
rant: gładki
nakład: 3000 szt.
 
1056
 
1057
 
Edward Rydz-Śmigły
 
Polski wojskowy, przedwojenny działacz obozu piłsudczykowskiego, marszałek. Już w czasie I wojny światowej od 1914 roku był dowódcą pułku piechot Legionów Polskich, zaś od roku 1917 pełnił funkcję komendanta głównego Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).
 
W 1918 roku na krótko objął stanowisko ministra wojny. W 1920 roku został mianowany generałem dywizji, zaś 7 maja 1920 roku jako dowódca 3 Armii zdobył Kijów. Za zasługi Józef Piłsudski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari II klasy.
 
12 maja 1935 roku Ignacy Mościcki mianował go Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. W 1936 z rąk prezydenta otrzymał buławę marszałkowską, co było sprzeczne z wolą marszałka Józefa Piłsudskiego, a od 10 listopada tego roku był już generałem broni.
 
Był on Naczelnym Wodzem w kampanii wrześniowej 1939 roku, był jednak obciążany odpowiedzialnością za klęskę Polski. Do 1941 roku był internowany w Rumunii. W tym też czasie, 27 października 1939 roku, zrezygnował z funkcji Naczelnego Wodza. Jego dymisja została przyjęta 7 listopada 1939 roku. 10 grudnia udało mu się uciec i przedostać na Węgry. Powrócił jeszcze później do Polski.
 
 
Medal - Marszałek Edward Rydz-Śmigły, 1991, Warszawa, 
 
Awers: Popiersie lekko w lewo, MARSZ. EDWARD RYDZ-ŚMIEGŁY • 11•III•1886 – 2•XII•1941, 
 
Rewers: Mapa Polski z zaznaczonymi kierunkami ataku Niemców i Rosjan, niżej 1991, po bokach 1•IX – 17•IX, WRZESIEŃ 1939
 
Stop: brąz srebrzony
średnica: 70 mm
rant: gładki
nakład: 3800 szt.
projektant: Z. Kotyłło, sygnowany
 
1058
 
1059
 
Medal: GEN. BRYG. DR ROMAN ABRAHAM - POLSKA KAWALERIA - WRZESIEŃ 1939
 
Stop: brąz srebrzony
Średnica: 70 mm
Rant: gładki
Nakład: 2300 szt.
Projektant: Z. Kotyłło, sygnowany
 
Awers: Popiersie generała lekko w prawo, GEN BRYG DR ROMAN ABRAHAM 28•II•1891 - 26•III•1976, 
 
Rewers: Kawalerzysta z uniesioną do góry szablą, POLSKA KAWALERIA WRZESIEŃ 1939
 
W czasie I wojny światowej, zmobilizowany, służył w kawalerii armii austro-węgierskiej w stopniu porucznika. W październiku 1918 roku wrócił do rodzinnego Lwowa i gdy wybuchły walki polsko-rusińskie włączył się do obrony rodzinnego miasta. Od pierwszych dni dał się poznać jako niezwykle waleczny żołnierz i dowódca.
 
W roku 1921, gdy wybuchło III Powstanie Śląskie, ppłk Abraham jako oficer do szczególnych poleceń został skierowany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych na Górny Śląsk, gdzie organizował pomoc walczącym Ślązakom i działał przy Wojciechu Korfantym pod pseudonimem - Roman Wydera.
 
W roku 1927 dowodził 26 pułkiem Ułanów Wielkopolskich im. hetmana Karola Chodkiewicza w Baranowiczach, a od roku 1929 do 1932 był jako pułkownik dowódcą Brygady Kawalerii „Toruń”.
 
Od kwietnia 1937 roku dostał przydział na dowódcę Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, z którą wyszedł na wojnę 1939 roku, nominację na generała brygady otrzymał 19 marca 1938 roku. W czasie dowodzenia Brygadami Kawalerii organizował, szkolił i unowocześniał pułki, wprowadzając do nich motoryzację.
 
Za wybitne zasługi w dowodzeniu i za męstwo na polu walki został odznaczony Orderem Virtuti Militari IV klasy (order Virtuti Militari V klasy otrzymał za walkę o Lwów w r. 1918).
 
1060
 
1061
 
 Medal ten został wybity dla upamiętnienia 1. Polskiej Dywizji Pancernej.
 
Polska 1 Dywizja Pancerna (polska 1 Dywizja Pancerna) była aliancką jednostką wojskową podczas II wojny światowej, utworzoną w lutym 1942 roku w Duns w Szkocji. W szczytowym okresie liczyła około 16 000 żołnierzy. Dowodził nim generał Stanisław Maczek.
 
Awers:. Portret gen. Maczka (dowódcy dywizji)
 
Rewers:. Czołg z bitwy w Normandii podczas II wojny światowej, opis 1. Polskiej Dywizji Pancernej.
 
Zanim żołnierze gen. Maczka stoczyli pierwsze walki, usłyszeli od swojego dowódcy motywujące słowa. „Ta dywizja staje dziś na polu bitwy, naprzeciw tych, którzy ogłaszali całemu światu, że przestaliśmy istnieć (…). Bijcie się tak, jak bił się zawsze żołnierz polski w ciągu naszej historii. Bijcie się twardo, ale po rycersku! (…). I pamiętajcie wszyscy o jednym – Żołnierz Polski bije się o wolność narodów, ale umiera tylko dla Polski. Wierzymy wszyscy, że z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć” – mówił polski dowódca w rozkazie z 6 sierpnia 1944 roku.
 
Średnica - 70 mm 
Metal – brąz posrebrzany metal
Waga około 140 g
Rok emisji: 1996
Projektant: Zbigniew Kotyłło
Emitent: TWO, Mennica Warszawska
 
1062
 
1063
 
Medal: GENERAŁ STEFAN ROWECKI – „GROT”
 
Stop: brąz srebrzony
Średnica: 70 mm
Rant: gładki
Nakład: 3000 szt.
Projektant: R. Kotyłło, sygnowany
Emitent: Towarzystwo Wiedzy Obronnej w Warszawie.
Wykonawca: Mennica Państwowa 1990.
 
Awers: Popiersie na wprost. W otoku napis: GEN. DYW. STEFAN ROWECKI - "GROT" 25 XII 1895-1944/?/.
 
Rewers: Krzyż Armii Krajowej ze znakiem Polski Walczącej. Niżej data 1990 rozdzielona znakiem TWO. W otoku napis: ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ - ARMIA KRAJOWA 1940-1945. 
 
Stefan Rowecki (1895-1944) – Komendant Główny Armii Krajowej i pierwszy jej dowódca, generał Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy – jedna z najbardziej znaczących postaci Polskiego Podziemia. Używał pseudonimów „Grot”, „Rakoń”.
 
Do zasług Roweckiego w czasie II wojny światowej należy przede wszystkim zaliczyć przeprowadzenie akcji scaleniowej tzn. włączenie w szeregi AK różnych organizacji konspiracyjnych. Udało się to przeprowadzić przede wszystkim dzięki jego autorytetowi.
 
1064
 
1065
 
Jan Grudziński był kapitanem Polskiej Marynarki Wojennej i dowódcą słynnego okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
 
W 1932 roku został zastępcą dowódcy torpedowca ORP „Podhalanin”, dwa lata później mianowano go dowódcą grupy minowej (jego okrętem był ORP „Smok”), a później dowodził torpedowcem ORP „Kujawiak”. Pod koniec lat trzydziestych rozpoczął służbę na okrętach podwodnych – początkowo jako zastępca dowódcy ORP „Sęp”, później został przeniesiony na ORP „Orzeł”, którym dowodził kmdr Henryk Kłoczkowski.
 
To właśnie wojenna epopeja ORP „Orzeł” przyniosła Grudzińskiemu uznanie i chwałę. W Wielkiej Brytanii kapitan Grudziński, rozporządzeniem Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 2 z dnia 21 października 1939 roku, został wyznaczony na dowódcę ORP „Orzeł”, którym, po wykonaniu niezbędnych napraw pod koniec 1939, regularnie chodził na patrole bojowe na Morze Północne. Podczas tych rejsów, w 1940 zatopił duży transportowiec wojska „Rio de Janeiro” i prawdopodobnie jeden mniejszy patrolowiec.
 
23 maja 1940 ORP „Orzeł” wyszedł, jak się potem okazało, w swój ostatni rejs, podczas którego miał patrolować rejon cieśniny Skagerrak. Od tego czasu stracono jakikolwiek kontakt z okrętem, który zatonął na Morzu Północnym w nieustalonych okolicznościach i dacie. Prawdopodobną przyczyną zatonięcia okrętu było wejście na minę w miejscu nieoznakowanego na mapie brytyjskiego pola minowego. 11 czerwca okręt uznano za stracony, po tym jak w wyznaczonym dniu powrotu 8 czerwca nie pojawił się w porcie Rosyth. Kapitan Grudziński zginął wraz z całą swoją załogą.
 
Medal: KOMANDOR POR. JAN GRUDZIŃSKI, ORP „ORZEŁ”
 
Stop: brąz srebrzony
Średnica: 70 mm
Rant: gładki
Nakład: 2500 szt.
Projektant: Z. Kotyłło, sygnowany
 
Awers: Popiersie. W otoku napis: 1907 • KOMANDOR POR. JAN GRUDZIŃSKI • 1940
 
Rewers: Okręt ORP Orzeł na pełmym morzu. W otoku napis: ORP „ORZEŁ” 21 LUTEGO 1939 – 8 czerwca 1940. Niżej data 1990 rozdzielona orłem stojącym na literach TWO.
 
1066
 
1067