Gościmy

Odwiedza nas 88  gości oraz 0 użytkowników.

Polska 81,4% Polska
United States of America (the) 4,0% United States of America (the)
Niemcy 3,3% Niemcy

Razem:

54

Krajów
002943
Dzisiaj: 2
Ten tydzień: 124
Ten miesiąc: 188

Licznik odwiedzin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jokery karciane
 
 
Duże znaczenie dla zrozumienia fenomenu Jokera ma jego geneza. Protoplastą była niezwykle ważna postać z tarota – Głupiec nazywany Opętanym, Wędrowcem, Włóczęgą, Bezimiennym. Wiele jego cech Joker przejął. Tu należy zrobić jednak zastrzeżenie – według licznych źródeł joker wcale nie wywodzi się z tarota. W taroku uważany jest za kartę o najwększej wartości - skys przebija wszystkie pozostałe atuty.
 
Joker występuje wyłącznie w grach karcianych z francuskimi kolorami (trefl, karo, kier, pik). Znamy znaczenie jokera w takich grach jak remik i canasta, w których joker może przyjmować wartość każdej innej karty, stając się swego rodzaju kartą uniwersalną.
 
Najbardziej pożądana karta (o ile występuje w grze). Najbardziej tajemnicza. Widnieje na niej wizerunek błazna. Dlaczego akurat błazna? Bo za tym stoi pewna idea. Idea zmyłki przeciwnika. Często by zwyciężyć musisz ukrywać swoje atuty. Musisz udawać … głupka. By uśpić czujność. Joker w talii daje namiastkę wszechmocy. Bo oto Ty decydujesz jaką kartę chcesz zmaterializować. Figura narodziła się w USA około 1850 roku. Pierwszego Jokera włożył do talii kart Samuel Hart w czasie gry w London Club Pack w 1857 roku.
 
Joker w talii kart Tarota, otrzymał bardzo silną fuzję starożytnej wiedzy, okultyzmu i alchemii. A także głęboką mądrość i jasność świadomości w kontekście połączenia wszystkiego ze wszystkim. Dlatego ta karta jest łatwo kojarzona z „wiedzą tajemną” i jest uważana za mistyczną. A tarot to jest igranie z diabłem, wyciąganie ręki do  szatana. On bowiem jako istota duchowa ma dużo większą możliwość poznawczą aniżeli człowiek. Co więcej, jest w stanie przekazywać nam informacje dla nas nieosiągalne, a więc to on jest jedynym autorem informacji przekazywanych przez karty tarota. Niestety, za swe usługi każe słono płacić. Człowiek płaci więc dręczeniami o charakterze opresji, obsesji, czasem chorób, wreszcie ograniczeniem własnej wolności. A najpoważniejszą konsekwencją jest utrata więzi z Panem Bogiem. Twórcy tarota wiążą z nim demoniczną moc poprzez symbole znajdujące się na poszczególnych kartach. Oczywiście to jest indywidualna sprawa każdego człowieka, w co chce wierzyć, jakimi środkami budować swoją wiarę.
 
Myślę, że można postać jokera porównać do dzisiejszych sytuacji. Grupa osób trzymajacych krzyże, święte obrazy, różańce, a na drugi dzień ci sami obywatele złorzeczą, wyzywają, poniżają, obrażają, niszczą, demolują, a nawet dochodzi do rękoczynów wobec bliźniego. A to jest złamanie V przykazania z Dekalogu. Przykazanie zakazuje nie tylko zabijać, lecz i szkodzić duszy i ciału człowieka. Zakazuje naruszania praw człowieka. Patrząc na przykazanie Boże od strony pozytywnej, to nakazuje ono troskę o życie, zdrowie i rozwój osobowy, nakazuje tworzenie takich warunków, aby każdy mógł żyć w pokoju i rozwijać wszystkie otrzymane od Pana Boga talenty, aby nimi służyć w pełni innym.
 
Piąte przykazanie przypomina nam, że życie jest darem otrzymanym od Pana Boga, którego nie wolno niszczyć na żadnym jego etapie. A złamanie choćby jednego przykazania Pan Jezus określił dokładnie. Pan Jezus Chrystus objaśniając Boże przykazania wskazuje, że obejmują one także ludzkie wnętrze. Domaga się wprowadzania pokoju serca, a piętnuje niemoralność gniewu i nienawiści: „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5, 22). Daje do zrozumienia, że występkami przeciw piątemu przykazaniu Bożemu są gniew i nienawiść czy List św. Jakuba, 10 „Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie”.
 
Podobnie sytuacja wygląda z kartami do gry, w tym i jokerem. Można układać tarota z czego diabeł ma wielką pożywkę, a można traktowac karty jako: historia, postacie królów, przebieg bitew, a w przypadku jokera reprezentuje on oryginalność lub początek przygody i zadania jakie człowiek stawia przed sobą. I to właśnie wybrałem kolekcjonując karty do gry, a tym i jokery.
 
Mój sympatyczny Kolega Pan Ryszard Jarmuła z Tarnowa posiada jedną z największych kolekcji jokerów w Polsce i część od Niego właśnie pochodzi.
 
W zbieraniu jokerów ograniczę się do postaci, stworzeń z komiksów, filmów, legend, tych obrazów, które przedstawiają jakieś sylwetki, bo jak powiada mój kolega Maciej te pozostałe poza napisem Joker nie mają nic wspólnego z Jokerem i kartami.
 
Umieściłem w zbiorze tylko dwie małe karty z jokerami przedstawiąjace Słońce.
 
Słońce jest to najjaśniejsza i najbliższa Ziemi gwiazda widoczna gołym okiem i tak jak Joker kryje bardzo dużo zagadek słonecznych. Jest niezbędne do życia wszystkich organizmów na Ziemi. Gdyby zniknęło, nasza planeta utraciłaby prawidłowy tor w Układzie Słonecznym. Jednocześnie stracilibyśmy główne i najważniejsze źródło światła i ciepła, co doprowadziłoby do dość szybkiego wyginięcia gatunków fauny i flory, w tym człowieka.  
 
Tak jak to nasze przepiękne Słońce ożywia całą planete, tak niech te jokerowe słoneczka ożywiają ten zbiór Jokerów.
 
501 502
503 504
505 506
507 508
509 510
 
511 512
513 514
515  516
 517  518
 519  520
 
 
521 522
523 524
525 526
527 528
529 530
 
 
531 532
533 534
535 536
537 538
539 540
 
541 542
543 544
545 546
547 548
549 550

 

551 552
553 554
555 556
557 558
559 560

 

668 669
670 671
673 673
674 675

 

 688  689
 676  677
 678  679
 680  681
 682  683
 684  685
 686  687

 

710 711
712 713
714 715
716 717
718 719
720 721
722 723
724 725
726 727
728 729

 

1016 1017