Gościmy

Odwiedza nas 69  gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia Jana.

 

Ewangelia według Jana nawiązuje przeważnie do działalności Pana Jezusa w Judei oraz w okolicach Jerozolimy, co nie jest ujęte w innych zapisach. Jest to tak zwana Ewangelia według Jana, syna Zebedeusza i chociaż Jan jej nie pisał, był jej inspiratorem. Od czasu, gdy pierwszy raz ją zapisano, była redagowana wielokrotnie, tak, aby wyglądało, że to Jan napisał ją osobiście. Kiedy Jan robił ten zapis, miał również inne Ewangelie i widział, że wiele zostało w nich pominięte, zatem w roku 101 n.e. namówił swego towarzysza Natana, greckiego Żyda z Cezarei, aby rozpoczął pisanie. Materiału dostarczył Jan z pamięci, opierał się również na trzech istniejących już zapisach. Nie miał swych własnych notatek. Epistoła znana jako „Pierwszy list św. Jana” napisana została osobiście przez Jana, jako list przewodni do dzieła, które Natan napisał pod jego kierunkiem.

 

64 115

 

147

 

100 lirów „Apostołowie Jan i Piotr”
30 września 1976 r. Watykan wydał serię znaczków upamiętniających przemienienie Pana Chrystusa. Sześć znaczków przedstawia szczegóły z „Przemienienia” Rafała, który wisi w Muzeum Watykańskim.
Każdy znaczek zawiera „TRANSFIGURAZIONE” u góry i „POSTE VATICANE” u dołu. 100-lirowy znaczek przedstawia dwóch apostołów.

 

65

 

141 200

 

 

Popiersie młodzieńca w przerzuconej przez lewe ramię draperii, jak wcześniej w literaturze wskazywano, że to jest to postać świętego Jana (i wydaje się, że jest to przedstawienie Świętego Jana Ewangelisty) znajduje się na drewnianym postumencie. Jego wymiary 22 wysokość na 19 cm szerokość. Popiersie wykonane zostało z terakoty, najprawdopodobniej w początku XVI wieku w warsztacie we Florencji. Podobnie ujęcie tematu przypisuje się Donatellowi. Popiersie zostało ofiarowane do zbiorów Muzeum Narodowego w 1933 roku. Dziś nie należy do kolekcji rzeźby, ale znajduje się w zbiorach Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.

 

83a

 

Jan Ewangelista, czytanie. Twórca - Guido Reni, przypuszczalnie obraz nabyty przez księcia Johanna Adama Andreasa I von Liechtenstein.

 

206

 

143

 

Ornat z kolumną – fragment z postacią św. Jana Ewanelisty. Klasztor Paulinów na Jasnej Górze.

 

102

 

Uczniowie Piotr i Jan biegną rano do grobu Zmartwychwstania, dzieło namalowane w 1898 r. Przez szwajcarskiego malarza Eugène Burnanda. Burnand został zainspirowany fragmentem Ewangelii J 20: 3-10. Być może po raz pierwszy w historii sztuki dwaj uczniowie Piotr i Jan są reprezentowani nie w grobie, ale w ich kierunku. Wierny tekstowi Jan jest bliżej celu. W rzeczywistości ewangelista Jan opowiada, że jako pierwszy dotarł do miejsca, w którym pochowany został Pan Jezus. Jan, uczeń kochany przez Pana, jest reprezentowany, jak zwykle, jako bardzo młody i czysty mężczyzna. Jego dłonie są splecione - przypomnienie jego mistycznej natury - i nosi białą tunikę. Jego postać kontrastuje z innym uczniem, Pietro, który zamiast tego jest przedstawiany jako starzec ubrany w czerwono-niebieską tunikę. Jan ucieleśnia mistycyzm Kościoła, a Piotr jego aspekt instytucjonalny.

 

Pomimo tej dwudzielnośći dwaj apostołowie są reprezentowani jako całość. Są obrazem całego Kościoła, który gromadzi się, bardzo różne postacie, czasem zupełnie przeciwne, zarówno pod względem charakteru, jak i temperamentu, a jednak tak zjednoczone, jak Piotr i Jan.

 

84a

 

Pala d'Oro znajduje się przy głównym ołtarzu bazyliki San Marco. Jest to stół pokryty świętymi obrazami ze złota, srebra i setek kamieni szlachetnych. Działa jako relikwiarz dla pozostałości św. Marka Ewangelisty. W obecnej formie mierzy cm. 334x212. Zasadniczo można go podzielić na dwie części, gdzie w dolnej części zwraca się uwagę na Chrystusa, otoczonego Ewangelistami i aniołami, w towarzystwie innych Apostołów i Proroków. U góry wizerunek Archanioła Michała z najważniejszymi wydarzeniami z życia Chrystusa. Pala d'Oro jest dziełem artystycznego geniuszu bizantyjskich złotników.

 

Zlecono wykonanie słynnym greckim złotnikom, aby był wystawiany podczas najważniejszych uroczystości, które miały miejsce w Bazylice św. Marka. Na przestrzeni wieków był kilkakrotnie powiększany i odnawiany, aż jest taki, jaki jest dzisiaj: wspaniała, całkowicie złota bizantyjska praca z licznymi klejnotami i emaliami, umieszczonymi wokół wizerunków Pana Chrystusa Jezusa w okresie apostolskim.

 

Podczas niektórych specjalnych uroczystości ołtarz przymocowany do tzw. szpilki jest obracany i pokazywany wiernym, aby mogli podziwiać majestat artefaktu i wspaniałość państwa weneckiego.

 

73

 

74

 

Obraz Matteo di Giovanni około 1480-1490
Po obu stronach Dziewicy i Dzieciątka, po lewej Jan Ewangelista jest rozpoznawalny po długiej białej brodzie i tym, że nosi książkę i długopis, nawiązując do Ewangelii, której jest autorem, podczas gdy po prawej stronie święty Jakub trzyma w ręku kij pielgrzyma, który identyfikuje go bez ryzyka błędu.

 

104

 

 „Jan podobny jest do orła, który wysoko wznosi się w górę. Powiada on bowiem: »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga«. O Jezusie zaś mówi Dawid: »Odnawia się młodość twój, a jak orła« (Ps 103,5). To znaczy: siła młodzieńcza naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych i wstąpił do nieba (…)”
Inne tłumaczenie: Symbolem Jana jest orzeł ponieważ ze wszystkich stworzeń tylko orzeł potrafi patrzeć prosto w słońce, a właśnie ze wszystkich pisarzy Nowego Testamentu Ewangelista Jan ma najbardziej przenikliwe spojrzenie, pomagające rozróżniać odwieczne tajemnice, odwieczne prawdy, przenikające umysł Boży.

 

80 96

 

85a

 

Absyda w romańskim kościele Sant Climent de Taüll, Barcelona, Hiszpania - Jestem światłem świata.
 
Jest to jedno z arcydzieł europejskiej architektury romańskiej. Jego geniusz polega na połączeniu elementów różnych wizji biblijnych – Apokalipsy, Izajasza i Ezechiela – aby przedstawić nam Pana Chrystusa Sądu Ostatecznego.
 
Jednym z elementów malowidła jest symbol św. Jana - orzeł.

 

192

 

Dzieło „Tryptyk Ukrzyżowania” Rogiera van der Weydena zostało wykonane około 1445 r. Obecnie znajduje się w zbiorach Kunsthistorishes Muzeum w Wiedniu. Centralna część przedstawia Ukrzyżowanie Pana Jezusa, u stóp którego klęczy Maria podtrzymywana przez Jana Ewangelistę. Po prawej strony klęczy para fundatorów w dworskich strojach. W skrzydłach bocznych zostały namalowane postaci Marii Magdaleny z puszką olejów i Św. Weroniki trzymającą veraiconę. Ponad świętymi unoszą się anioły. Płacząca Maria Magdalena skrywa swoją twarz. Maryja obejmująca ramionami krzyż jest przepełniona boleścią i mocno poruszona faktem odejścia Zbawiciela ze świata ziemskiego.

 

118

 

Jeden z pierwszych obrazów Tycjana. Tematyka została zaczerpnięta z Ewangelii św. Jana (J.20,14-18) gdzie opisane zostało spotkanie Marii Magdaleny z Chrystusem przed otwartym grobem. Początkowo Maria wzięła Jezusa za ogrodnika, lecz później rozpoznała w nim Zmartwychwstałego. Gdy chciała go dotknąć, on przemówił do niej słowami Noli me tangere (Nie dotykaj mnie lub Nie zatrzymuj mnie). W ręku Pana Jezusa Tycjan umieścił motykę, co miało nawiązywać do słów Jana, iż Maria nie poznała swego Pana, bo wzięła go za ogrodnika.

 

106 107
108 109
110 111
112  

 

Począwszy od 1 stycznia 2002 r. papiery wartościowe (w tym znaczki) emitowane przez Państwo Watykańskie były oznaczone wartością nominalną wyłącznie w euro. Pierwsza seria „Znaczki automatyczne – z automatu” w euro. Czterech Ewangelistów.

 

172

 

Medal z Apostołem Janem – „Ewangelista Chrystusa Droga, prawda, życie i światło”,
Medal autorstwa Vasco Nuno,
Średnica ⌀ 70mm,
Wydany w Portugalii,
Waga 125 g,
Materiał brąz,
Grubość 0,6 cm,
Numer serii 54/500

 

92

 

93a