1. Upadek
2. Przyrzeczenie zbawienia
3. Wygnanie z raju
4. Rodzina Adama
5. Kain. Dzieci Boże. Wielkoludy
6. Noe i jego potomkowie. Patriarchowie Hom i Dżemszyd
7. Wieża Babel
8. Derketo
9. Semiramis
10. Melchizedech
11. Job
12. Abraham
13. Melchizedech ofiaruje chleb i wino
14. Abraham otrzymuje Sakrament Starego Przymierza
15. Jakub
16. Józef i Azenet
17. Arka Przymierza