1. Pochodzenie, narodzenie i ślub Św. Anny
2. Święte i niepokalane poczęcie Maryi
3. Figury tajemnicy Niepokalanego Poczęcia
4. Obraz uroczystości
5. Wigilia narodzenia Maryi
6. Narodzenie Maryi
7. Dziecię otrzymuje imię Maryja
8. Ofiarowanie Maryi
9. Podróż do świątyni
10. Wjazd do Jerozolimy
11. Maryja wstępuje do świątyni; rodzice ofiarują ją służbie Bożej
12. Rzut oka na zatwardziałość faryzeuszów
13. Zachariasz otrzymuje obietnicę narodzenia Jana