Gościmy

Odwiedza nas 24  gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzecia tajemnica objawienia fatimskiego. Tajemnica, która była w utajnieniu do 2000 roku kiedy to 26 czerwca Jan Paweł II kazał odczytać tę tajemnicę. Pamiętamy jak ówczesny prefekt Kongregacji wiary kardynał Ratzinger, późniejszy papież odczytał tę tajemnicę i ją skomentował. A cóż zawierała w sobie ta tajemnica – opis okropności jakich doświadcza człowiek i doświadczy jeżeli się nie nawróci. Rozlana ludzka krew, ulice miast pokryte zwłokami ludzi świeckich kobiet i dzieci, pokryte zwłokami księży, sióstr zakonnych, zakonników, pokryte zwłokami biskupów i na końcu również wizja, która jest interpretowana jako zapowiedź zamachu na Jana Pawła II, który de facto miał miejsce 13 maja 1981 roku. Postać ubrana w białą sutannę – padająca. Niektórzy wątpią czy była to zapowiedź zamachu na Jana Pawła II, bo przecież w tej wizji ta postać w białej sutannie została zabita. A Jan Paweł przeżył, ale właśnie chyba dlatego co sam podkreślał, że Ona Matka Fatimska pozostała z nim wierna do końca i nad nim czuwała, nie pozwoliła aby jego duch opuścił jego ciało i w dowód wdzięczności pielgrzymował Jan Paweł II do Fatimy aby Matce Najświętszej  za ten dar uratowania życia osobiście podziękować.

 

57

 

58

 

59

 

123

 

316

 

167

 

124

 

177

 

60

 

61

 

100 lat Objawień Maryi / Fatima 1917-2017


Awers: Centralnie, w niepełnym otoku, który tworzą paciorki różańca wizerunek Matki Bożej Fatimskiej, w tle rozchodzące się koliście promienie; u dołu żetonu napis półkolem: MATKA BOŻA FATIMSKA.
Rewers: Centralnie, w niepełnym otoku, który tworzą paciorki różańca wizerunek Świętego Jana Pawła II, w tle rozchodzące się koliście promienie; u dołu żetonu napis półkolem: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II.
Bok: gładki
Rok na monecie: 2017
Rok emisji: 2017
Nominał: żeton - bez nominału
Tworzywo / metal: mosiądz pozłacany 24-karatowym złotem (Au)
Stempel: zwykły
Średnica (mm): 27 mm
Masa (g): 8,6 g
Nakład: 50 000
Mennica: Mennica Polska S.A. - Warszawa

 

182

 

183

 

To w skrócie przedstawione objawienia, ale jakże ważne. Spróbujmy je w jakiś sposób podsumować, dokonać jakiejś syntezy tych przesłań:


Po pierwsze wszystkie one, te objawienia są adresowane do małych dzieci. Te dzieci bez szkół, bez katechezy, pastuszków niewykształconych, co w jakiś sposób poświadcza autentyzm tych objawień, bo przecież to co zostało im przykazane przekraczało ich możliwości intelektualne i religijne. To też dowód na to, że były one prawdziwe i nadprzyrodzone. Kościół ciągle przypomina o ważnych momentach Pisma Świętego, które zostały zapomniane lub lekceważone, bo przecież całe Pismo Święte od samego początku od Starego Testamentu po nauczenie Pana Jezusa w Ewangelii i Listach Apostolskich wciąż na różne sposoby przypominane, przy pomocy różnych słów, powtarzane jest to wezwanie i z Lourds i z Fatimy i wcześniej z La Salette „Pokuty, pokuty, pokuty”. W Fatimie Matka Boża prosi przez dzieci świat aby nie tylko czyniły pokutę ale wynagradzały Panu Bogu za grzechy świata i świat wynagradzał Jej Niepokalanemu Sercu, przez nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Jako ten punkt wyjścia i szansa dana człowiekowi po prostu jako postawa tegoż, żeby świat grzechu i ci, którzy pogrążeni są w grzechu i ci którzy stoją nad przepaścią potępienia mogli się nawrócić.

 

315


Jeżeli nawet w tych objawieniach zostaje ukazane piekło, jeżeli Maryja mówi o karze jaka czeka człowieka, świat, jeżeli się nie nawróci, a Ona w pewnym momencie mówi  ze łzami w oczach „Już mi brak sił żeby podtrzymać karząca rękę Ojca, już podniesioną, a w objawieniu fatimskim „Już brak sił aby powstrzymać tego anioła z ognistym mieczem, który stoi nad światem, aby ten świat zapalić Boża karą za grzech, potrzeba pamiętać, ze jeżeli ta kara, przestroga przed nią jest ukazywana, to nie z powodu braku Bożego Miłosierdzia i przebaczenia tylko dlatego, że Ojciec Niebieski jest Ojcem miłującym, kochającym człowieka i nie może pozostać obojętny, kiedy człowiek wybiera się i dąży po ścieżkach zatracenia. Tak jak pośród nas, na świecie ten prawdziwy dobry ojciec i dobra matka nie pozwoli aby ich dziecko chodziło w ognisko czy aby wyrządziło sobie jakąś krzywdę bo miłość ojcowska, matczyna na to nie pozwala. Nie jest to więc zapowiedź czy groźba zemsty Ojca Niebieskiego, ale kary, która ma człowieka prowadzić do nawrócenia, do opamiętania, do zastanowienia nad swoim życiem, nad tym czy Pan Bóg ma właściwe miejsce w naszym życiu, czy oddajemy Mu należną cześć, czy świętujemy niedzielę, czy z szacunkiem wymawiamy imię Boże.   


Po drugie, potrzebne jest nawrócenie grzeszników i świata już nie tylko w tym wymiarze nadprzyrodzonym ale rozglądnijmy się wokół nas i po świecie jaki los czeka człowieka, jeżeli ci którzy rządzą światem nie nawrócą się, to cóż będą nami rządzili hitlerkowie, będą rządzili nami stalini jakoż chociażby ten w Korei Północnej, będą nami rządzili leniny i podobni, a również jak szybko i łatwo możemy stać się ofiarami różnych gangów, różnych mafii, czy tych którzy na koszt społeczeństwa, to społeczeństwo okradają na miliardy złotych. To prośba Matki Najświętszej poczynając od prostych aktów miłości Pana Boga i Maryi, od różańca, którego Ona prosiła do odmawiania we wszystkich tych objawieniach i czczenia Maryi w Jej Niepokalanym Sercu, odnowienia na nowo nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, to co już zostało zapomniane w dużym stopniu do prostych aktów, umartwień których doświadczamy w życiu jej Niepokalanemu Sercu, na wynagrodzenie Panu Bogu.  Taki akt zawierzenia został wypowiedziany w 1946 roku kiedy przewodniczył episkopatowi arcybiskup Hlond.

 

62

 

W ciągu prawie XX wieków historii Kościoła zainteresowani badacze tego zagadnienia doliczyli się ponad 900 zjawień Matki Bożej, które w ostatecznym bilansie świadczą o tej macierzyńskiej trosce Maryi o wieczne szczęście Jej przybranych dzieci. Można śmiało powiedzieć, że obok oficjalnej działalności zbawczej Kościoła objawienia Maryjne spełniają bardzo pożyteczną rolę i są potrzebne, gdyż przyczyniają się do ożywienia życia religijnego wiernych i wydają wspaniałe duchowe owoce w życiu Kościoła.

 
Maryja od początku objawień przedstawiała się jako Królowa Pokoju i powtarzała konieczność nawrócenia i modlitwy, aby świat powrócił na drogę pokoju.
 
Fatima Objawienie Matki Bożej w  Cova da Iria, 13 lipca 1917 r.
 
Wizjonerzy: Łucja dos Santos, Franciszek Marto, Hiacynta Marto
 
„Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia trzynastego przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, by wyprosić pokój na świecie i zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski zyskać.
 
Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: <O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi>.
 
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli zrobi się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikat Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, iż zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody zginą. Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary”.
 
Medal pamiątkowy ukazuje Matkę Bożą Fatimską z różańcem oplecionym na dłoniach, symbol Ducha Świętego i atrybuty maryjne. 
 
Na rewersie numizmatu widnieje fragment pozdrowienia anielskiego: Ave Maria Gratia Plena (Zdrowaś Maryjo, Łaski Pełna) oraz monogram Najświętszej Maryi Panny z koroną. W otoku znajdują się paciorki różańca, będącym symbolicznym nawiązaniem do modlitwy różańcowej, do której Matka Boża wzywała wielokrotnie w swych objawieniach.
 
W miejscu, gdzie Maryja ukazywała się małym pasterzom przez pięć miesięcy zawsze trzynastego dnia danego miesiąca, zbudowano kaplicę, w której umieszczono figurę na Jej cześć. Matka Boża ubrana jest w błękitną suknię i płaszcz, w ręku zaś trzyma różaniec. Na głowie ma koronę ozdobioną perłami oraz szlachetnymi kamieniami. Wśród tych ozdób znajduje się kula, którą przekazał Jan Paweł II.
 
Pochylmy się nad objawieniami, bo czeka nas prawdziwe piekło, jeszcze tu na Ziemi.
 
324
 
325
 
326
 

 

63

 

Na szczególną uwagę związaną z objawieniami w Fatimie zasługuje Dom José Alves Correia da Silva.

 
MATKA BOŻA FATIMSKA/ Anioły z instrumentami muzycznymi/ D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA, Biskup Leiria, Stulecie Urodzin. Piękny brązowy medal (1872-1972)/ Napis „Bispo de Nossa Senhora” oznaczający „Biskup Matki Bożej”
 
Rzeźbiarz - podpisano: Joaquim Correia
 
Średnica: 80 mm 
 
Waga: 234 gram
 
Wydany 1972 r. sygnowany.
 
Dom José Alves Correia da Silva (1872 – 1957) był portugalskim księdzem. Był biskupem Leirii od 1920 r. do śmierci w 1957 r. W 1917 r. Najświętsza Maryja Panna objawiła się kilkakrotnie trojgu dzieciom z diecezji Silvy i powierzyła im trzy tajemnice. Najbardziej zapamiętany jest ze swojej roli w historii Matki Bożej Fatimskiej, a także ze swoich kontaktów z siostrą Lucią Santos (jednym z trojga dzieci, które były świadkami objawień w 1917 r.) w związku z Trzema Tajemnicami Fatimskimi.
 
José Alves Correia da Silva, „biskup Fatimy” - Konsekrowany 25 lipca w katedrze w Porto, 5 sierpnia uroczyście wkroczył do swojej diecezji. Diecezja Leiria, wygasła w 1882 r., została przywrócona w styczniu 1918 r. Zaraz po wstąpieniu do diecezji D. José Alves Correia da Silva rozpoczął niezwykłą działalność organizacyjną biskupstwa, organizując Sanktuarium Fatimskie, rozpoczynając budowę kościoła Matki Bożej Różańcowej, oficjalnie autoryzując kult Matki Bożej, przepisem z 13 października 1930 r. Był zatem nie tylko w dużej mierze odpowiedzialny za wiarygodność objawień, ale także głównym pracownikiem, który stworzył warunki, aby tak się stało.
 
Był on także „komisarzem” pierwszej rzeźby Matki Bożej Fatimskiej, wykonanej w 1920 r. przez José Ferreirę Thedima na podstawie informacji przekazanych mu przez siostrę Łucję dos Santos, najstarszą z trójki uczestników objawień z 1917 r.  Wizerunek ten odwiedził łącznie podczas swoich podróży po wszystkich kontynentach 64 państwa świata. Władze sanktuarium szacują, że ta najstarsza z pielgrzymujących figur Matki Boskiej Fatimskiej okrążyła podczas swoich licznych pielgrzymek kulę ziemską piętnaście razy. Zmarł w Leirii 4 grudnia 1957 roku.
 
333
 
334

 

Na terenie Polski dochodziło wielokrotnie do cudów, które znane są całemu światu. Mamy przynajmniej siedem miejsc, w których ukazała się Maryja. Nie wszystkie objawienia są oficjalnie potwierdzone przez Watykan, ale we wszystkich kult zyskał aprobatę biskupów. Gietrzwałd to jedyne w Polsce objawienia maryjne uznane przez Kościół.


Janów Lubelski (koło Kraśnika)
Płonka Kościelna (koło Białegostoku)
Matemblewo (Gdańsk)
Licheń
Wiktorówki (Zakopane)
Gietrzwałd Warmiński
Siekierki (Warszawa)


JANÓW LUBELSKI (KOŁO KRAŚNIKA)

 

Pierwsze udokumentowane i później potwierdzone objawienie miało miejsce 2 listopada 1645 roku. Maryja ukazała się bednarzowi, Wojciechowi Boskiemu, który w drodze do kościoła na jutrznię ujrzał postać Matki Bożej trzymającej dwie zapalone świece i towarzyszących jej dwóch aniołów. Matka Boża powiedziała:


„Jest wola Boska, ażeby się tu chwała Jego – na tym miejscu – i pamiątka moja odprawiała”.


Ponowne objawienie Wojciechowi Boskiemu, podobne w szczegółach do poprzedniego, miało miejsce 8 grudnia 1645 roku.


Z kolei w 1646 r. dwaj rybacy, łowiący nocą ryby w stawie, ujrzeli coś co wyglądało jak „procesja jakoby anielska w białych szatach i wielkiej jasności i śpiewanie jakieś wdzięczne”.


W tym samym jeszcze roku 1646 przybyła do Białej specjalna komisja, która po zbadaniu wszystkich relacji, także o łaskach i uzdrowieniach tu otrzymanych, uznała na tym miejscu nadprzyrodzoną interwencję Boga przez pośrednictwo Matki Bożej.


Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim - wiek XVIII.

 

64

 

Cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej w Sanktuarium w Janowie Lubelskim – wiek XVIII.

 

65

 

Ołtarz główny w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim - wiek XVIII.

 

66

 

Ołtarz główny, ołtarze boczne i ambona w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim - wiek XVIII.

 

67

 

Wnętrze Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim - wiek XVIII.

 

68

 

Kaplica Zjawienia Matki Bożej w Janowie Lubelskim z figurą – wiek XVIII.

 

69

 

Fragment Dróżek Różańcowych przy Sanktuarium w Janowie Lubelskim.

 

70

 

Kompleks zabudowań poklasztornych przy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim - wiek XVIII.

 

71

 

Figury z Dróżek Różańcowych przy Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim - wiek XVIII.

 

72

 

Fragment procesji z uroczystości maryjnych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim.

 

73

 

Widok nawy bocznej w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim - wiek XVIII.

 

74

 

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim - wiek XVIII – widok z lotu ptaka.

 

75