Gościmy

Odwiedza nas 65  gości oraz 0 użytkowników.

Polska 82,6% Polska
Stany Zjednoczone Ameryki 3,4% Stany Zjednoczone Ameryki
Niemcy 2,7% Niemcy

Razem:

67

Krajów
005695
Dzisiaj: 6
Ten tydzień: 222
Ten miesiąc: 861

Licznik odwiedzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z coraz większym entuzjazmem skłaniam się ku medalierstwu. Medale mają w sobie jakąś siłę przyciągania. W połączeniu z filatelistyką dają wspaniały obraz żądanego elementu. Ważniejsze wydarzenia historyczne zawarte na moich stronach internetowych, podejrzewam, że będą miały też oddźwięk medali. Najprzód Poczet Królów Polskich, seria chełmska i koszalińska. Podobna gramatura, wielkość i wzory na medalach władców polskich w/g pocztu Jana Matejki. Medale będą ułożone w sposób chronologiczny w/g dat królowania.

 

Poczet chełmskich medali królewskich zawiera 16 medali tzw. numerowanych, które należały do "pierwotnego" pocztu. Gdy okazało się, że seria nie będzie kontynuowana, jako uzupełnienie, zaczęto doliczać do serii również medale jubileuszowe miast, które na awersach miały wizerunki królów o podobnym wyglądzie i tego samego autora. Wydawnictwa medali zaprzestano z prostych przyczyn, PTTK wyczerpały się się finanse i padła dystrybucja. Rozwój serii przypadł na początek lat 90-tych, czyli początek zmian gospodarczych i rodzącego się kapitalizmu, za wszystko trzeba było płacić i to znacznie więcej niż do tej pory. Widać to już przy dostępności Hermana (ostatni wydany medal), gdzie cześć nakładu nie została odebrana z mennicy i teraz jest to najrzadziej spotykany medal. Kolejne medale były przygotowane „do produkcji” (Jagiełło i Batory). Co ciekawe, całkiem niedawno Jagiełło w metalu (w oficjalnych danych, powstała jedynie gipsowa matryca), pojawił się na aukcji.

 

Z medali z serii koszalińskiej warto wspomnieć o różnych rewersach z Bolesławem Krzywoustym, te mniej znane ( i mniej liczne), przedstawiają zarys wybrzeża Bałtyku z Zatoką Gdańską.

 

Seria: PTTK Chełm
Artysta : Jerzy Jarnuszkiewicz
Lata edycji : 1982r -1992r
Ilość typów wybitych : 21
Wymiary : 70mm, 120g
Metal : brąz oraz brąz pokryty oksydowanym srebrem (dwa  warianty)

 

Seria: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (PTN), wcześniej Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne (PTAiN) Koszalin
Projekt artystka Ewa Olszewska-Borys
Lata edycji : 1985-2003
Ilość typów wybitych : 42
Wymiary : 70mm, +/-149
Metal: brąz pokryty srebrem oksydowanym i brąz (dwa warianty)

 

Z tych dwóch serii portrety 42 władców Polski tworzą wspaniały zbiór medali.

 

Awers: Centralnie wizerunek Mieszka I. W otoku napis: MIESZKO I/ 960-992 Sygnowany: JJ
Rewers: Centralnie wizerunek Dobrawy. W otoku napis: DOBRAWA/ 966-977.
Czas powstania: 1985 r.

 

113

 

Awers: Centralnie wizerunek Bolesława Chrobrego. W otoku napis: BOLESŁAW CHROBRY/992-1025 Sygnowany: JJ
Rewers: W polu orzeł z denar. Na otoku napis: ORZEŁ Z DENARA "PRINCES POLONIE" - OK. 1000 R. ZW PTTK CHEŁM 1985, Nr. 2.
Czas powstania: 1987 r.

 

114

 

Awers: Centralnie wizerunek Mieszka II. W otoku napis: MIESZKO II/1025-1034. Sygnowany: JJ.
Rewers: Centralnie wizerunek Rychezy. W otoku napis: RYCHEZA 1025-1034.
Czas powstania: 1988 r.

 

115

 

Awers: Centralnie wizerunek Kazimierza Odnowiciela. W otoku napis: KAZIMIERZ ODNOWICIEL 1034-1058. Sygnowany JJ
Rewers: Centralnie głowica kolumny. W otoku napis: GŁOWICA KOLUMNY KATEDRY WAW. POCZ. XI. W PTTK CHEŁM NR 4.

Czas powstania: 1990 r.

 

70

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w prawo, z prawą ręką wspartą na mieczu. W otoku napis BOLESŁAW II ŚMIAŁY 1058-1079
Rewers: Romańska rotunda. W otoku napis ROTUNDA ŚW. MIKOŁAJA W CIESZYNIE
Czas powstania: 1987 r.

 

64

 

Awers: Półpostać księcia w lewo, z berłem w prawej dłoni i dokumentem w lewej. W otoku napis 1079 WŁADYSŁAW I HERMAN 1102
Rewers: Cztery kolumny romańskie podpierające sklepienie krzyżowe. W otoku napisane KRYPTA ŚW. LEONARDA WAWEL-KRAKÓW
Czas powstania: 1988 r.

 

65

 

Awers: Półpostać księcia na wprost, z mieczem w dłoniach. W otoku napis 1102 BOLESŁAW III KRZYWOUSTY 1138
Rewers: Kościół romański. W otoku napis KOŚCIÓŁ ŚW. IDZIEGO INOWŁÓDŹ
Czas powstania: 1988 r.

 

60

 

Awers: Półpostać księcia na wprost. W otoku napis 1138 WŁADYSŁAW II WYGNANIEC 1146
Rewers: Widok kościoła. W otoku napis KRAKÓW KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA
Czas powstania: 1988 r.

 

116

 

Awers: Popiersie księcia trzy/czwarte w prawo, w prawej dłoni miecz, a lewa ręka spoczywa na makiecie kościoła. W otoku napis 1146-1173 BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY
Rewers: Widok kolegiaty. W otoku napis TUM POD ŁĘCZYCĄ
Czas powstania: 1989 r.

 

119

 

Awers: Półpostać księcia na tronie trzy/czwarte w prawo, z berłem w lewej dłoni. W otoku napis MIESZKO III STARY 1173-1177 1191 1198-1199 1202
Rewers: Widok kościoła od strony absydy. W otoku napis KOLEGIATA ŚW. PIOTRA W KRUSZWICY
Czas powstania: 1989 r.

 

122

 

Awers: Centralnie wizerunek Kazimierza Sprawiedliwego. W otoku napis: KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY/1177-1194. Sygnowany: JJ
Rewers: Na fakturowanym tle orzeł wg. brakteatu z lat 1177-1194. W otoku napis: ORZEŁ WG BRAKTEATU Z LAT, 1177-1194. Z.W. PTTK CHEŁM 1985 NR 11.
Czas powstania: 1987 r.

 

69

 

Awers: Centralnie wizerunek Leszka Białego. W otoku napis: LESZEK BIAŁY/1194-1227. Sygnowany JJ
Rewers: Orzeł z głową zwróconą w prawą stronę. W otoku napis: ORZEŁ WG. PIECZĘCI Z OK. 1224 R./ Z.W. PTTK CHEŁM 1987 Nr. 13.
Czas powstania: 1987 r.

 

66

 

Awers: Półpostać siedzącego księcia na wprost, z berłem w prawej dłoni. W otoku napis WŁADYSŁAW LASKONOGI 1202 , 1228-1231
Rewers: Widok kościoła od strony absydy. W otoku napis WYSOCICE KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA
Czas powstania: 1990 r.

 

120

 

Awers: Półpostać księcia trzy/czwarte w lewo, z różańcem w dłoniach. W otoku napis HENRYK I BRODATY 1228-1238
Rewers: Widok kościoła od strony absydy. W otoku napis KOŚCIÓŁ CYSTEREK W TRZEBNICY
Czas powstania: 1991 r.

 

129

 

Awers: Półpostać księcia w zbroi w lewo, ze sztyletem w prawej dłoni. W otoku napis KONDRAD I MAZOWIECKI 1229,  1241-1243
Rewers: Widok gotyckiego kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ W SKALBMIERZU
Czas powstania: 1991 r.

 

121

 

Awers: Centralnie wizerunek BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO. W otoku napis: BOLESŁAW WSTYDLIWY 1243-1279. Sygnowany z prawej strony: J
Rewers: Centralnie na lekko fakturowanym tle orzeł z pieczęci z 1255 r. W otoku napis: ORZEŁ WG PIECZĘCI Z 1255 r. Z.W.PTTK CHEŁM 1987 NR.15

Czas powstania: 1989 r.

 

68

 

Awers: Centralnie portret Leszka Czarnego. W otoku napis; 1279-1288. Sygnowany: JJ.
Rewers: Na fakturowanym tle orzeł wg. pieczęci z 1288 r. Na otoku napis: ORZEŁ WG. PIECZĘCI Z 1288 R. PTTK CHEŁM NR 16.
Czas powstania: 1998 r.

 

67

 

Awers: Centralnie na wgłębionym tle profil Przemysła II, W otoku napis: PRZEMYSŁ II/1295-1296. Sygnowany: JJ
Rewers: Na fakturowanym tle orzeł z pieczęcie majestatycznej z 1295 r. W otoku napis: ORZEŁ WG PIECZĘCI MAJESTATYCZNEJ Z 1295 R. ZW. PTTK. CHEŁM 1986 NR 17
Czas powstania: 1988 r.

 

61

 

Awers: Półpostać króla na tronie wprost, z berłem w prawej dłoni i jabłkiem królewskim w lewej. W otoku napis WACŁAW II 1300-1305
Rewers: Gotycki kościół. W otoku napis KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA WROCŁAW
Czas powstania: 1993 r.

 

126

 

Awers: Centralnie wizerunek Władysława Łokietka. Na otoku napis: WŁADYSŁAW ŁOKIETEK 1306-1333
Rewers: Centralnie orzeł wg. pieczęci majestatycznej z 1320 r. Tło fakturowane. W otoku napis: ORZEŁ WG. PIECZĘCI MAJESTAT. Z 1320 R, ZW PTTK CHEŁM 1986 NR 10.
Czas powstania: 1989 r.

 

117

 

Awers: Centralnie portret Kazimierza Wielkiego. W otoku napis: KAZIMIERZ WIELKI/1333-1370. Sygnowany: JJ
Rewers: Centralnie orzeł w koronie. W otoku napis: ORZEŁ WG PIECZĘCI MAJESTATYCZNEJ - 1336 R./ Z.W.PPTK CHEŁM, 1985 Nr. 20.
Czas powstania: 1987 r.

 

62

 

Awers: Półpostać króla na wprost, z berłem w prawej dłoni i dokumentem w lewej. W otoku napis LUDWIK WĘGIERSKI 1370-1382
Rewers: Fragment kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE
Czas powstania: 1994 r.

 

127

 

Awers: Centralnie portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej. Na otoku napis: JADWIGA/1384-1933. Sygnowany JJ
Rewers: W polu orzeł w koronie. W otoku napis: ORZEŁ WG. PIECZĘCI MAJEST. Z 1386 R. PTTK CHEŁM NR 22.
Czas powstania: 1990 r.

 

118

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w lewo, po bokach daty 1386 i 1434. W otoku napis WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
Rewers: Fasada kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ POWIZYTKOWSKI LUBLIN
Czas powstania: 1994 r.

 

131

 

Awers: Półpostać króla na wprost, z kopią w lewej dłoni. W otoku napis WŁADYSŁAW III WARNENCZYK 1434-1444
Rewers: Kościół gotycki. W otoku napis KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W PIOTRAWINIE
Czas powstania: 1995 r.

 

 125

 

Awers: Półpostać króla na tronie trzy/czwarte w prawo, z berłem i jabłkiem królewskim na kolanach. Po prawej daty 1447 1492. W otoku napis KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK
Rewers: Kościół gotycki. W otoku napis KOŚCIÓŁ MARIACKI W GDAŃSKU
Czas powstania: 1995 r.

 

305

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w prawo. W otoku napis JAN I OLBRACHT 1492-1501
Rewers: Widok kościoła w otoczeniu zabudowy miejskiej. W otoku napis KOŚCIÓŁ ŚW. JANÓW TORUŃ
Czas powstania: 1995 r.

 

395

 

Awers: Popiersie króla trzy/czwarte w lewo. W otoku napis ALEKSANDER JAGELLOŃCZYK 1501-1506
Rewers: Herb miasta. W otoku napis Orchówek  Uzyskał Prawa Miejskie w 1506 r.
Czas powstania: 1982 r.

 

193

 

Awers: Półpostać króla na wprost. W lewej dłoni dokument. W otoku napis 1506-1548 ZYGMUNT I STARY
Rewers: Widok zamku od strony wieży zwanej "Kurzej Stopki". W otoku napis WAWEL KRAKÓW
Czas powstania: 1996 r.

 

134

 

Awers: Popiersie króla, lewy profil. W otoku napis ZYGMUNT AUGUST 1548-1572
Rewers: W ozdobnym kartuszu tarcza z herbem Miączyńskich - Suchekownaty (trąbka myśliwska z krzyżem nad nią). W otoku napis Kraśniczyn. Uzyskał Prawa Miejskie ok 1564 r
Czas powstania: 1984 r.

 

324

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte lewo. W otoku napis HENRYK WALEZY 1573-1574
Rewers: Widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW BYDGOSZCZ
Czas powstania: 1997 r.

 

 

335

 

Awers: Półpostać królowej na wprost, z berłem w prawej dłoni i książką w lewej. W otoku napis 1576-1596 ANNA JAGIELLONKA
Rewers: Fragment katedry z widokiem Kaplicy Zygmuntowskiej. W otoku napis WAWEL
Czas powstania: 1998 r.

 

 

306

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w prawo. Po bokach daty 1576 i 1586. W otoku napis STEFAN BATORY
Rewers: Widok kościoła w otoczeniu zabudowy miejskiej. W otoku napis FARA WITOLDOWA W GRODNIE
Czas powstania: 1998 r.

 

 

136

 

Awers: Półpostać króla na tronie trzy/czwarte w lewo, z Orderem Złotego Runa na piersi, oraz berłem w prawej dłoni i czapką Monomacha na kolanach. W otoku napis 1587 ZYGMUNT III WAZA 1632
Rewers: Ponad dachami budynków widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ NMP ŁASKAWEJ JEZUITÓW – WARSZAWA
Czas powstania: 1999 r.

 

135

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w lewo, z Orderem Złotego Runa na piersi i berłem w prawej dłoni. W otoku napis WŁADYSŁAW IV
Rewers: Fragment zabudowy miejskiej z wieżą kościelną i kopułą kaplicy. W otoku napis KATEDRA WE LWOWIE

Czas powstania: 1999 r.

 

432

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w lewo, z Orderem Złotego Runa na piersi. W prawej ręce książka, lewa dłoń spoczywa na dokumencie, a obok korona. W otoku napis JAN KAZIMIERZ
Rewers: Zespół zabudowań klasztornych. W otoku napis KLASZTOR KAMEDUŁÓW NAD WIGRAMI
Czas powstania: 2000 r.

 

132

 

Awers: Półpostać króla na tronie trzy/czwarte w prawo, z Orderem Złotego Runa na piersi, oraz berłem i jabłkiem królewskim złożonym na kolanach. W otoku napis MICHAŁ KORYBUT WIŚNIOWIECKI 1669-1673
Rewers: Widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ W WIŚNIOWCU
Czas powstania: 2001 r.

 

128

 

Awers: Popiersie króla w zbroi na wprost, z Orderem św. Ducha na piersi. W prawej ręce buława, a w lewej buńczuk i hełm. W otoku napis 1674 JAN III SOBIESKI 1696
Rewers: Widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ KAPUCYNÓW WARSZAWA
Czas powstania: 2001 r.

 

123

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w lewo, z Orderem Orła Białego na wstędze i Orderem Złotego Runa na piersi. W otoku napis 1697 AUGUST II MOCNY 1733
Rewers: Pośród zabudowy widok kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ PAULINÓW WARSZAWA
Czas powstania: 2002 r.

 

194

 

Awers: Półpostać króla trzy/czwarte w prawo, z Orderem św. Ducha na piersi. W otoku napis 1704-1710 STANISŁAW LESZCZYŃSKI 1733-1736
Rewers: Fasada kościoła. W otoku napis KLASZTOR DOMINIKANÓW TARNOBRZEG
Czas powstania: 2002 r.

 

133

 

Awers: Półpostać króla na tronie trzy/czwarte w lewo, z Orderem Złotego Runa na piersi i filiżanką w lewej dłoni. W otoku napis AUGUST III 1733-1763
Rewers: Fasada kościoła. W otoku napis KOŚCIÓŁ WIZYTEK W WARSZAWIE
Czas powstania: 2003 r.

 

137

 

Awers: Centralnie profil Stanisława Augusta Poniatowskiego. W otoku napis: STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI/1764-1795 Sygnowany: JJ
Rewers: Orzeł w koronie z herbem Poniatowskich na piersi. W otoku napis: ORZEŁ WG PIECZĘCI WLK.KORN. Z 1780 R Z. W. PTTK CHEŁM 1985 Nr. 40.
Czas powstania: 1987 r.

 

63